Thống kê

SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA NĂM 2018

 

ThángSản lượngNhập khẩuXuất khẩuNội địaContainer
(Tấn)(Tấn)(Tấn)(Tấn)(Teus)
Tháng 1716,084201,726296,676217,68227,947
Tháng 2569,325156,101286,720126,50420,814
Tháng 3550,679192,169134,162224,34829,571
Tháng 4740,255152,948378,368208,93928,608
Tháng 5700,547176,756294,115229,67629,219
Tháng 6774,029179,578313,074281,37732,406
Tháng 7773,664194,824321,125257,71532,892
Tháng 8871,919212,461390,496268,96232,579
Tháng 9732,759150,313310,180272,26631,310
Tháng 10732.75915031331018027226631.310
Tháng 11730.94017104530451125538434.919
Tháng 12724.02320095026768025539337.335
Tổng8.651.2362.155.0793.642.1522.854.005370.017

 

THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG THÔNG QUA NĂM 2011 – 2018

NămSản lượngNhập khẩuXuất khẩuNội địaContainerHành khách
(Tấn)(Teus)(Người)
20113,868,545784,8911,598,1341,485,520114,37338,190
20124,423,388907,8181,988,0741,527,496144,55556,746
20135,010,2381,345,0602,361,0181,304,160167,447115,912
20146,022,0451,576,9632,285,0332,160,049227,367108,279
20156,406,0001,902,4412,421,1062,082,453258,00051,891
20167,255,0002,249,9482,749,7042,255,348318,654136,459
20178,028,0002,307,6243,256,0752,464,301349,005148,000
20188.651.2362.155.0793.642.1522.854.005370.017200.058