Kho bãi

+ Diện tích mặt bằng: 30 ha

+ Tổng diện tích kho: 14.285 m(Trong đó Kho CFS: 2.160m2)

+ Tổng diện tích bãi: 178.603 m2

XN Cảng Tiên Sa

– Diện tích mặt bằng: 20 ha

– Tổng diện tích kho: 14.285 m(Trong đó Kho CFS: 2.160m2)

– Tổng diện tích bãi: 178.603 m2

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

– Diện tích mặt bằng:     51.037m2

– Tổng diện tích kho :    12.225m2

– Tổng diện tích bãi :    35.018m2