Kho bãi

XN Cảng Tiên Sa

Diện tích mặt bằng: 29 ha, trong đó

  • Bãi chứa hàng: 20 ha
  • Kho C.F.S: 2.160 m2
  • Kho tổng hợp: 3.148 m2

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng

Diện tích mặt bằng: 51.037m2, trong đó

  • Kho ngoại quan + C.F.S: 4.095 m2
  • Kho nội địa: 8.130 m2
  • Diện tích bãi :    35.018m2