Nhân sự

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGUỒN NHÂN LỰC

 

Từ hiện tại:

Tại thời điểm tháng 9/2020, nguồn nhân lực tại Cảng Đà Nẵng như sau

– Theo trình độ chuyên môn kỹ thuật:

 

– Công tác quản trị nguồn nhân lực những năm qua đã đảm bảo cung cấp nhân sự phù hợp và đáp ứng kịp với tốc độ tăng trưởng và phát triển của Cảng Đà Nẵng. Hoạt động tuyển dụng có sự đổi mới, thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao. Cách thức quản lý và đào tạo được chú trọng góp phần không ngừng nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, khẳng định vị thế và hình ảnh chuyên nghiệp của Cảng Đà Nẵng.

– Cảng Đà Nẵng đã bước đầu triển khai hệ thống đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ (KPIs) cấp Phòng/ Đơn vị và thực hiện Bộ quy tắc văn hóa ứng xử trong công ty, điều này tạo sự chủ động hoàn thành tốt nhất công việc của từng cá nhân, đơn vị, các hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ đều hướng trọng tâm vào sự hài lòng của khách hàng.

 

– Theo thâm niên công tác của người lao động:

 

– Công ty tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật về sử dụng lao động. Người lao động được ký kết hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, chính xác, kịp thời.

– Các chính sách đãi ngộ được kế thừa và triển khai tốt góp phần duy trì được đội ngũ nhân sự lành nghề, chuyên nghiệp, thu hút được nguồn lao động có chất lượng đến với Công ty, tạo sự hài lòng, yên tâm công tác trong đội ngũ lao động, giúp Cảng Đà Nẵng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm.

– Cơ cấu tổ chức được sắp xếp linh hoạt, tập trung đầu mối cho mỗi lĩnh vực công tác, có quy trình chuẩn để thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Điều này giúp kết nối được công tác của tất cả các Phòng/ Đơn vị của Cảng Đà Nẵng thông qua chuỗi quản trị hiện đại, có sự trao quyền và giao trách nhiệm cụ thể.

– Cảng Đà Nẵng có đội ngũ cán bộ quản lý được đào tạo chính quy, bài bản, có thể tiếp cận với cơ chế thị trường. Các bộ phận quản lý điều hành ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công tác quản lý và khai thác cảng.

– Người lao động Cảng Đà Nẵng chuyên nghiệp, lành nghề, nắm bắt kỹ thuật tiên tiến, vận hành thành thạo các phương tiện thiết bị hiện đại, đã từng bốc dỡ và vận chuyển nhiều chủng loại hàng hóa, đặc biệt là container và hàng siêu trường siêu trọng, đạt năng suất cao, an toàn.

 

Với nguồn nhân lực như trên, Cảng Đà Nẵng có đủ năng lực quản lý và khai thác tốt các phương tiện, thiết bị tiên tiến, đảm bảo cung ứng các dịch vụ một cách nhanh chóng, đạt yêu cầu và thuận lợi cho khách hàng.

 

Đến tương lai:

– Định hướng trong tương lai, Cảng Đà Nẵng sẽ phát triển năng lực người lao động thông qua tổng hòa của các yếu tố kiến thức, kỹ năng, hành vi và thái độ góp phần tạo ra tính hiệu quả trong công việc của mỗi người. Cụ thể: Nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn đủ năng lực cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc được giao; Nâng cao trình độ kỹ năng nghề  bao gồm cả  kỹ năng cứng và kỹ năng mềm; Nâng cao trình độ nhận thức  để NLĐ có thái độ, hành vi làm việc tốt đạt được kết quả công việc cao nhất.

– Tiếp tục triển khai đào tạo, học tập điển hình thực tế và đưa vào áp dụng các mô hình quản trị hiện đại như nhóm dự án, nhóm nhiệm vụ, nhóm chiến lược… Đồng thời hướng đến tổ chức dây chuyền vận hành sản xuất, tác nghiệp của Cảng hiện đại, mọi hoạt động dựa trên quy trình chuẩn, bảo đảm khai thác tốt các nguồn lực, quản trị sản xuất dựa trên tuân thủ và liên tục cải tiến quy trình.

– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty, mà trước hết tập trung nâng cao năng lực của nhóm nhân sự khu vực kinh doanh, thị trường, marketing, các bộ phận tương tác với khách hàng… ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian đến, từ đó sẽ là nhóm tạo sức kéo cho sự thay đổi ở các nhóm nhân sự, các bộ phận khác.

– Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ, đánh giá và khen thưởng người lao động thông qua các bộ công cụ quản trị bao gồm: thẻ điểm cân bằng (BSC), hệ thống đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ (KPIs) cấp đơn vị và cá nhân, hệ thống trả lương 3Ps. Đặc biệt đổi mới công tác đánh giá KPIs đối với từng cá nhân, lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác được đo lường bằng KPIs, hướng vào mục tiêu tạo động lực chứ không tập trung vào tìm kiếm lỗi sai, khai thác tối đa hiệu suất làm việc của người lao động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

– Tạo ra môi trường làm việc năng động, thân thiện, hoàn thiện các chính sách đề bạt và thăng tiến cho nhân viên xuất sắc. Cải tiến phương thức làm việc, giảm thiểu các công đoạn không làm giá trị tăng thêm, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong môi trường làm việc. Phát triển một bộ phận nguồn nhân lực theo hướng dịch vụ du lịch nhằm chuẩn bị cho tương lai khi đinh hướng phát triển của Thành phố Đà Nẵng theo hướng du lịch.