Công nghệ thông tin

A. Hệ thống phần mềm

1. Phần mềm quản lý khai thác Container CATOS (Computer Automatic Terminal Operation System)

2. Phần mềm quản lý khai thác hàng tổng hợp CTOS

3. Phần mềm quản lý nhân sự, tính lương, thống kê sản lượng, kế toán – FAST

https://fast.com.vn/uploads/about-us/logo-fast.png

4. Phần mềm văn phòng điện tử PortalOffice 8 

B. Hạ tầng công nghệ thông tin:

1. Hệ thống máy chủ + máy trạm hiện đại.

2. Đường truyền internet cáp quang 60Mb/s (Tiên Sa: 2, Văn phòng Cảng: 1).Cáp quang là gì? Cấu tạo của cáp quang như thế nào?

3. Cáp quang nối mạng  nội bộ Tiên Sa – văn phòng 26 Bạch Đằng:

4. Hệ thống camera lắp đặt tại toàn bộ khu vực cầu tàu và các điểm cần quan sát.

HỆ CAMERA QUAN SÁT KẾT HỢP ANALOG VÀ IP - Camera Chất Lượng