Công nghệ thông tin

Hệ thống phần mềm 

  • Chương trình quản lý khai thác Container CATOS + PLTOS (nhập liệu trên thiết bị cầm tay và thiết bị gắn trên xe, cẩu qua mạng wifi phủ sóng khắp kho bãi cảng)
  • Chương trình quản lý khai thác hàng tổng hợp CTOS
  • Chương trình quản lý nhân sự, tính lương, thống kê sản lượng, kế toán
  • Phần mềm văn phòng điện tử Bin

Hạ tầng công nghệ thông tin:

  • Hệ thống máy chủ + máy trạm hiện đại.
  • Đường truyền internet cáp quang 60Mb/s (Tiên Sa: 2, Văn phòng Cảng: 1) .
  • Cáp quang nối mạng  nội bộ Tiên Sa – văn phòng 26 Bạch Đằng
  • Hệ thống camera lắp đặt tại toàn bộ khu vực cầu tàu và các điểm cần quan sát.