Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
May 2022
NoVesselShipping LineAgentETB
1ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE05/01/2022
2VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG05/01/2022
3YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG05/01/2022
4EVER BEADYEMCVICONSHIP05/01/2022
5HUA KAIASLVIETFRACHT DANANG05/02/2022
6EVER COMMANDEMCVICONSHIP05/02/2022
7HANSA SIEGBURGMCCSAIGONSHIP DANANG05/02/2022
8M.VINAFCOVFCVINAFCO05/04/2022
9SITC SHIDAOSITCSAFI DANANG05/04/2022
10MCC TOKYOMCCSAIGONSHIP DANANG05/04/2022
11YM IMMENSEYMLVIETFRACHT DANANG05/05/2022
12WANHAI 265WANHAI WANHAI DANANG05/05/2022
13INTERASIA VISIONIALCAT TUONG CO.,LTD05/05/2022
14HAIAN VIEWHACTHACT DANANG05/05/2022
15BIENDONG STARVIMCVIETFRACHT DANANG05/06/2022
16MSC NILAMSCVANTAGE DANANG05/06/2022
17YM HARMONYYMLVIETFRACHT DANANG05/06/2022
18WANHAI 176WANHAI WANHAI DANANG05/06/2022
19HF SPIRITSITCSAFI DANANG05/06/2022
20NORDPANTHERMCCSAIGONSHIP DANANG05/06/2022
21SITC ZHEJIANGSITCSAFI DANANG05/07/2022
22TAICHUNGYMLVIETFRACHT DANANG05/08/2022
23INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD05/08/2022
24M.VINAFCOVFCVINAFCO05/08/2022
25SINAR SOLOSAMUDERAASIATRANS VIETNAM05/08/2022
26ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE05/08/2022
27MAERSK BINTULUMCCSAIGONSHIP DANANG05/08/2022
28HUA KAIASLVIETFRACHT DANANG05/10/2022
29SEOUL TOWERMCCSAIGONSHIP DANANG05/10/2022
30HAIAN VIEWHACTHACT DANANG05/10/2022
31CNC TIGERCMAGEMADEPT05/11/2022
32SITC FANGCHENGSITCSAFI DANANG05/11/2022
33WANHAI 290WANHAI WANHAI DANANG05/12/2022
34ZHONG GU HUANG HAIWANHAI WANHAI DANANG05/12/2022
35BIENDONG STARVIMCVIETFRACHT DANANG05/13/2022
36BRIGHT LAEM CHABANGSITCSAFI DANANG05/13/2022
37M.VINAFCOVFCVINAFCO05/13/2022
38SINAR BANDASAMUDERAASIATRANS VIETNAM05/13/2022
39VIETSUN FORTUNEVSLVIETSUN05/13/2022
40MSC NILAMSCVANTAGE DANANG05/13/2022
41YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG05/13/2022
42HAIAN VIEWHACTHACT DANANG05/13/2022
43WANHAI 289WANHAI WANHAI DANANG05/13/2022
44HAIAN BELLHACTHACT DANANG05/13/2022
45MIYUNHECOSCOGEMADEPT05/14/2022
46HANSA COBURGMCCSAIGONSHIP DANANG05/14/2022
47SITC HAINANSITCSAFI DANANG05/14/2022
48VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG05/15/2022
49ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE05/15/2022
50EVER CONNECTEMCVICONSHIP05/15/2022
51UBENACMAGEMADEPT05/16/2022
52M.VINAFCOVFCVINAFCO05/17/2022
53HUA KAIASLVIETFRACHT DANANG05/17/2022
54EVER CROWNEMCVICONSHIP05/17/2022
55SITC QUINGDAOSITCSAFI DANANG05/18/2022
56WANHAI 293WANHAI WANHAI DANANG05/18/2022
57WANHAI 176WANHAI WANHAI DANANG05/19/2022
58YM HARMONYYMLVIETFRACHT DANANG05/19/2022
59BIENDONG STARVIMCVIETFRACHT DANANG05/20/2022
60HF SPIRITSITCSAFI DANANG05/20/2022
61HAIAN VIEWHACTHACT DANANG05/20/2022
62HAIAN TIMEHACTHACT DANANG05/20/2022
63MSC NILAMSCVANTAGE DANANG05/20/2022
64YM IMMENSEYMLVIETFRACHT DANANG05/21/2022
65JT GLORYCOSCOGEMADEPT05/21/2022
66SINAR BINTANSAMUDERAASIATRANS VIETNAM05/21/2022
67HANSA HOMBURGMCCSAIGONSHIP DANANG05/21/2022
68CAPE QUESTCMAGEMADEPT05/21/2022
69SITC HEBEISITCSAFI DANANG05/21/2022
70ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE05/22/2022
71LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG05/22/2022
72EVER BEADYEMCVICONSHIP05/22/2022
73M.VINAFCOVFCVINAFCO05/22/2022
74VIETSUN HARMONYVSLVIETSUN05/22/2022
75EVER COMMANDEMCVICONSHIP05/22/2022
76EVER CONFORMEMCVICONSHIP05/23/2022
77HUA KAIASLVIETFRACHT DANANG05/24/2022
78SITC SHIDAOSITCSAFI DANANG05/25/2022
79WANHAI 265WANHAI WANHAI DANANG05/26/2022
80YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG05/26/2022
81INTERASIA VISIONIALCAT TUONG CO.,LTD05/26/2022
82M.VINAFCOVFCVINAFCO05/26/2022
83BIENDONG STARVIMCVIETFRACHT DANANG05/27/2022
84BRIGHT LAEM CHABANGSITCSAFI DANANG05/27/2022
85HAIAN VIEWHACTHACT DANANG05/27/2022
86TAICHUNGYMLVIETFRACHT DANANG05/27/2022

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Trưởng Phòng Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)