Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
JUNE 2021
NoVesselShipping LineAgentETB
1SINAR BANDASAMUDERAASIATRANS VIETNAM06/01/2021
2SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG06/01/2021
3M.VINAFCOVFCVINAFCO06/02/2021
4HAIAN BELLHACTHACT DANANG06/02/2021
5OPHELIACMAGEMADEPT06/02/2021
6WAN HAI 265WANHAI WANHAI DANANG06/02/2021
7HAIAN WESTHACTHACT DANANG06/02/2021
8WAN HAI 263WANHAI WANHAI DANANG06/02/2021
9MAERSK NUSSFJORDMCCSAIGONSHIP DANANG06/03/2021
10VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG06/03/2021
11YM HAWKYMLDOI TAC CHAN THAT06/03/2021
12BOX ENDEAVOURWANHAI WANHAI DANANG06/03/2021
13VINAFCO 26VFCVINAFCO06/04/2021
14PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/04/2021
15HE YUANASALVIETFRACHT DANANG06/04/2021
16YM HARMONYYMLDOI TAC CHAN THAT06/04/2021
17SITC HAKATASITCSAFI DANANG06/04/2021
18SINAR BANDUNGSAMUDERAASIATRANS VIETNAM06/05/2021
19EVER CROWNEMCVICONSHIP06/05/2021
20SITC ZHEJIANGSITCSAFI DANANG06/05/2021
21INESSAWANHAI WANHAI DANANG06/05/2021
22UNI-PREMIEREMCVICONSHIP06/05/2021
23BIENDONG TRADERVLCVIETFRACHT DANANG06/05/2021
24ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/06/2021
25OPHELIACMAGEMADEPT06/06/2021
26VIETSUN FORTUNEVSLVIETSUN DANANG06/06/2021
27VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG06/06/2021
28HAIAN WESTHACTHACT DANANG06/06/2021
29HAIAN BELLHACTHACT DANANG06/07/2021
30WAN HAI 286WANHAI WANHAI DANANG06/07/2021
31SITC SHENZHENSITCSAFI DANANG06/07/2021
32KOTA NIPAHMCCSAIGONSHIP DANANG06/08/2021
33SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG06/08/2021
34WISDOM GRACESITCSAFI DANANG06/08/2021
35TC SYMPHONYZIMHEADWAY06/09/2021
36SABRE TRADERCMAGEMADEPT06/09/2021
37STRIDEEMCVICONSHIP06/09/2021
38WAN HAI 271WANHAI WANHAI DANANG06/09/2021
39M.VINAFCOVFCVINAFCO06/10/2021
40MAERSK DAVAOMCCSAIGONSHIP DANANG06/10/2021
41INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD06/10/2021
42HAIAN BELLHACTHACT DANANG06/10/2021
43EVER CLEAREMCVICONSHIP06/10/2021
44YM INCEPTIONYMLDOI TAC CHAN THAT06/11/2021
45HE YUANASALVIETFRACHT DANANG06/11/2021
46BRIGHT LAEM CHABANGSITCSAFI DANANG06/11/2021
47INTERASIA MOMENTUMIALCAT TUONG CO.,LTD06/11/2021
48HAIAN WESTHACTHACT DANANG06/11/2021
49SITC HEBEISITCSAFI DANANG06/12/2021
50NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/12/2021
51VINAFCO 26VFCVINAFCO06/12/2021
52KOTA NIPAHMCCSAIGONSHIP DANANG06/12/2021
53ADVANCEEMCVICONSHIP06/12/2021
54INDUROWANHAI WANHAI DANANG06/12/2021
55SABRE TRADERCMAGEMADEPT06/13/2021
56SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG06/14/2021
57ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/14/2021
58FUTUREEMCVICONSHIP06/14/2021
59EVER OCEANEMCVICONSHIP06/14/2021
60SINAR BANDUNGSAMUDERAASIATRANS VIETNAM06/15/2021
61HAIAN VIEWHACTHACT DANANG06/15/2021
62SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG06/15/2021
63VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG06/15/2021
64SITC RIZHAOSITCSAFI DANANG06/15/2021
65BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG06/15/2021
66HAIAN TIMEHACTHACT DANANG06/16/2021
67OPHELIACMAGEMADEPT06/16/2021
68WAN HAI 173WANHAI WANHAI DANANG06/16/2021
69SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG06/16/2021
70ASIATIC MOONZIMHEADWAY06/17/2021
71ZHONG GU HUANG HAIWANHAI WANHAI DANANG06/17/2021
72GREEN CLARITYEMCVICONSHIP06/17/2021
73HAMMONIA BEROLINAMCCSAIGONSHIP DANANG06/17/2021
74YM HARMONYYMLDOI TAC CHAN THAT06/17/2021
75VIETSUN HARMONYVSLVIETSUN DANANG06/18/2021
76M.VINAFCOVFCVINAFCO06/18/2021
77YM HORIZONYMLDOI TAC CHAN THAT06/18/2021
78HE YUANASALVIETFRACHT DANANG06/18/2021
79SITC HAKATASITCSAFI DANANG06/18/2021
80HAIAN TIMEHACTHACT DANANG06/19/2021
81SITC HAINANSITCSAFI DANANG06/19/2021
82INTERASIA VISIONIALCAT TUONG CO.,LTD06/19/2021
83NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/19/2021
84VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG06/19/2021
85OPHELIACMAGEMADEPT06/20/2021
86HAIAN VIEWHACTHACT DANANG06/20/2021
87PROGRESS CEMCVICONSHIP06/20/2021
88SPRINTEREMCVICONSHIP06/21/2021
89SITC YANTAISITCSAFI DANANG06/21/2021
90ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/21/2021
91VINAFCO 26VFCVINAFCO06/21/2021
92SITC PYEONGTAEKSITCSAFI DANANG06/22/2021
93SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG06/22/2021
94MCC NINGBOMCCSAIGONSHIP DANANG06/22/2021
95HANSA RENDSBURGWANHAI WANHAI DANANG06/22/2021
96BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG06/22/2021
97VIETSUN FORTUNEVSLVIETSUN DANANG06/23/2021
98HAIAN VIEWHACTHACT DANANG06/23/2021
99WAN HAI 263WANHAI WANHAI DANANG06/23/2021
100SABRE TRADERCMAGEMADEPT06/23/2021
101WAN HAI 265WANHAI WANHAI DANANG06/23/2021
102BOX ENDEAVOURWANHAI WANHAI DANANG06/24/2021
103CITY OF SHANGHAIMCCSAIGONSHIP DANANG06/24/2021
104YM INCEPTIONYMLDOI TAC CHAN THAT06/24/2021
105HAIAN TIMEHACTHACT DANANG06/24/2021
106TC SYMPHONYZIMHEADWAY06/24/2021
107UNI-PREMIEREMCVICONSHIP06/24/2021
108SINAR BANDUNGSAMUDERAASIATRANS VIETNAM06/25/2021
109YM HAWKYMLDOI TAC CHAN THAT06/25/2021
110HE YUANASALVIETFRACHT DANANG06/25/2021
111BRIGHT LAEM CHABANGSITCSAFI DANANG06/25/2021
112INESSAWANHAI WANHAI DANANG06/26/2021
113SITC ZHEJIANGSITCSAFI DANANG06/26/2021
114NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/26/2021
115MCC NINGBOMCCSAIGONSHIP DANANG06/26/2021
116STRIDEEMCVICONSHIP06/27/2021
117M.VINAFCOVFCVINAFCO06/27/2021
118HAIAN TIMEHACTHACT DANANG06/27/2021
119SABRE TRADERCMAGEMADEPT06/27/2021
120SITC SHENZHENSITCSAFI DANANG06/28/2021
121HAIAN VIEWHACTHACT DANANG06/28/2021
122EVER CROWNEMCVICONSHIP06/28/2021
123ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/28/2021
124SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG06/29/2021
125VINAFCO 26VFCVINAFCO06/29/2021
126WISDOM GRACESITCSAFI DANANG06/29/2021
127VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG06/29/2021
128VIETSUN DYNAMICVSLVIETSUN DANANG06/29/2021
129BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG06/29/2021
130OPHELIACMAGEMADEPT06/30/2021
131WAN HAI 271WANHAI WANHAI DANANG06/30/2021

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Trưởng Phòng Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)