Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
JANUARY 2020
NoVesselShipping LineAgentETA
1HAIAN SONGHACTHACT DANANG01/01/2020
2M.VINAFCOVFCVINAFCO01/01/2020
3SITC SUBICSITCSAFI DANANG01/01/2020
4MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG01/01/2020
5HAIAN TIMEHACTHACT DANANG01/01/2020
6WANHAI 265WANHAI WANHAI DANANG01/02/2020
7INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD01/02/2020
8ESPERANZA NMCCSAIGONSHIP DANANG01/02/2020
9GSL LA TOURMSCVANTAGE DANANG01/02/2020
10HAIAN BELLHACTHACT DANANG01/02/2020
11WANHAI 216WANHAI WANHAI DANANG01/03/2020
12YM HARMORNYYMLVIETFRACHT DANANG01/03/2020
13BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG01/04/2020
14YM INTELLIGENTYMLVIETFRACHT DANANG01/04/2020
15SITC HEBEISITCSAFI DANANG01/04/2020
16MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG01/04/2020
17SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG01/05/2020
18IRENES ROSEIALCAT TUONG CO.,LTD01/05/2020
19WISDOM GRACESITCSAFI DANANG01/05/2020
20WANHAI 102WANHAI WANHAI DANANG01/05/2020
21PROGRESS CEMCVICONSHIP01/05/2020
22HAIAN BELLHACTHACT DANANG01/05/2020
23EVER BEADYEMCVICONSHIP01/06/2020
24VINAFCO 26VFCVINAFCO01/06/2020
25SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG01/06/2020
26WANHAI 221WANHAI WANHAI DANANG01/06/2020
27NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE01/06/2020
28VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG01/07/2020
29VINAFCO 28VFCVINAFCO01/07/2020
30PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE01/08/2020
31KOTA JOHANCMAGEMADEPT01/08/2020
32ESPERANZA NMCCSAIGONSHIP DANANG01/08/2020
33SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG01/08/2020
34WANHAI 271WANHAI WANHAI DANANG01/08/2020
35WANHAI 263WANHAI WANHAI DANANG01/08/2020
36PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE01/09/2020
37YM HORIZONYMLVIETFRACHT DANANG01/09/2020
38ALS VESTAWANHAI WANHAI DANANG01/09/2020
39HAIAN TIMEHACTHACT DANANG01/09/2020
40HAIAN BELLHACTHACT DANANG01/09/2020
41M.VINAFCOVFCVINAFCO01/09/2020
42KUO LUNGSITCSAFI DANANG01/10/2020
43BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG01/10/2020
44YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG01/10/2020
45SITC BANGKONGSITCSAFI DANANG01/11/2020
46MAX KINGCMAGEMADEPT01/11/2020
47ESPERANZA NMCCSAIGONSHIP DANANG01/12/2020
48EVER BLOOMEMCVICONSHIP01/12/2020
49SITC SHENZHENSITCSAFI DANANG01/13/2020
50WARNOW BOATSWAINIALCAT TUONG CO.,LTD01/13/2020
51BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG01/14/2020
52MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG01/14/2020
53HAIAN SONGHACTHACT DANANG01/14/2020
54VINAFCO 26VFCVINAFCO01/14/2020
55NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE01/14/2020
56INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD01/15/2020
57WANHAI 273WANHAI WANHAI DANANG01/15/2020
58HAIAN MINDHACTHACT DANANG01/15/2020
59VINAFCO 28VFCVINAFCO01/15/2020
60GSL LA TOURMSCVANTAGE DANANG01/16/2020
61WANHAI 306WANHAI WANHAI DANANG01/16/2020
62PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE01/16/2020
63BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG01/17/2020
64WISDOM GRACESITCSAFI DANANG01/17/2020
65YM HARMORNYYMLVIETFRACHT DANANG01/17/2020
66PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE01/18/2020
67MOON CHILDYMLVIETFRACHT DANANG01/18/2020
68SITC HAINANSITCSAFI DANANG01/18/2020
69MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG01/18/2020
70HAIAN SONGHACTHACT DANANG01/18/2020
71M.VINAFCOVFCVINAFCO01/18/2020
72GREEN HOPEEMCVICONSHIP01/19/2020
73EVER BONUSEMCVICONSHIP01/19/2020
74KOTA JOHANCMAGEMADEPT01/19/2020
75HAIAN MINDHACTHACT DANANG01/19/2020
76WANHAI 216WANHAI WANHAI DANANG01/20/2020
77SITC MOJISITCSAFI DANANG01/20/2020
78BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG01/21/2020
79ESPERANZA NMCCSAIGONSHIP DANANG01/21/2020
80SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG01/22/2020
81WANHAI 265WANHAI WANHAI DANANG01/22/2020
82SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG01/22/2020
83NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE01/22/2020
84IRENES ROSEIALCAT TUONG CO.,LTD01/23/2020
85HAIAN SONGHACTHACT DANANG01/23/2020
86HAIAN MINDHACTHACT DANANG01/23/2020
87VINAFCO 26VFCVINAFCO01/23/2020
88VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG01/24/2020
89KUO LUNGSITCSAFI DANANG01/24/2020
90YM HORIZONYMLVIETFRACHT DANANG01/24/2020
91MAX KINGCMAGEMADEPT01/25/2020
92ESPERANZA NMCCSAIGONSHIP DANANG01/25/2020
93EVER POWEREMCVICONSHIP01/26/2020
94EVER BALMYEMCVICONSHIP01/26/2020
95SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG01/27/2020
96WANHAI 221WANHAI WANHAI DANANG01/27/2020
97MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG01/28/2020
98WANHAI 271WANHAI WANHAI DANANG01/29/2020
99WANHAI 263WANHAI WANHAI DANANG01/29/2020
100GSL LA TOURMSCVANTAGE DANANG01/30/2020
101YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG01/30/2020
102ALS VESTAWANHAI WANHAI DANANG01/30/2020
103MOON CHILDYMLVIETFRACHT DANANG01/31/2020
104WISDOM GRACESITCSAFI DANANG01/31/2020

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Phó TP Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)