Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
DECEMBER 2019
NoVesselShipping LineAgentETA
1MAX KINGSAMUDERAASIATRANS DANANG12/01/2019
2NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/02/2019
3SITC FANGCHENGSITCSAFI DANANG12/02/2019
4SPRINTEREMCVICONSHIP12/02/2019
5M.VINAFCOVFCVINAFCO12/02/2019
6BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG12/03/2019
7HAIAN MINDHACTHACT DANANG12/03/2019
8MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG12/03/2019
9GSL LA TOURMSCVANTAGE DANANG12/04/2019
10WARNOW BOATSWAINIALCAT TUONG CO.,LTD12/04/2019
11WANHAI 273WANHAI WANHAI DANANG12/04/2019
12AS SERENAYMLVIETFRACHT DANANG12/05/2019
13WANHAI 306WANHAI WANHAI DANANG12/05/2019
14INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD12/05/2019
15YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG12/06/2019
16WISDOM GRACESITCSAFI DANANG12/06/2019
17BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG12/06/2019
18HAIAN MINDHACTHACT DANANG12/07/2019
19PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/07/2019
20SITC HAINANSITCSAFI DANANG12/07/2019
21MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG12/07/2019
22KOTA JOHANCMAGEMADEPT12/08/2019
23ADVANCEEMCVICONSHIP12/08/2019
24VINAFCO 28VFCVINAFCO12/08/2019
25ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/09/2019
26SITC YANTAISITCSAFI DANANG12/09/2019
27WANHAI 216WANHAI WANHAI DANANG12/09/2019
28VINAFCO 26VFCVINAFCO12/09/2019
29BIENDONG PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG12/10/2019
30HAIAN PARKHACTHACT DANANG12/10/2019
31ESPERANZA NMCCSAIGONSHIP DANANG12/10/2019
32HAIAN MINDHACTHACT DANANG12/11/2019
33PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/11/2019
34SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG12/11/2019
35SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG12/11/2019
36WANHAI 265WANHAI WANHAI DANANG12/11/2019
37YM INTELLIGENTYMLVIETFRACHT DANANG12/12/2019
38IRENES ROSEIALCAT TUONG CO.,LTD12/12/2019
39M.VINAFCOVFCVINAFCO12/12/2019
40YM HARMORNYYMLVIETFRACHT DANANG12/13/2019
41BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG12/13/2019
42KUO LUNGSITCSAFI DANANG12/13/2019
43NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/14/2019
44SITC HEBEISITCSAFI DANANG12/14/2019
45ESPERANZA NMCCSAIGONSHIP DANANG12/14/2019
46PROGRESS CEMCVICONSHIP12/15/2019
47HAIAN MINDHACTHACT DANANG12/15/2019
48MAX KINGSAMUDERAASIATRANS DANANG12/15/2019
49ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/16/2019
50SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG12/16/2019
51WANHAI 221WANHAI WANHAI DANANG12/16/2019
52BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG12/17/2019
53MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG12/17/2019
54VINAFCO 26VFCVINAFCO12/17/2019
55HAIAN SONGHACTHACT DANANG12/18/2019
56GSL LA TOURMSCVANTAGE DANANG12/18/2019
57WANHAI 271WANHAI WANHAI DANANG12/18/2019
58WANHAI 263WANHAI WANHAI DANANG12/18/2019
59VINAFCO 28VFCVINAFCO12/18/2019
60YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG12/19/2019
61HAIAN MINDHACTHACT DANANG12/19/2019
62NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/19/2019
63ALS VESTAWANHAI WANHAI DANANG12/19/2019
64YM INCREMENTYMLVIETFRACHT DANANG12/20/2019
65WISDOM GRACESITCSAFI DANANG12/20/2019
66BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG12/20/2019
67SITC BANGKOKSITCSAFI DANANG12/21/2019
68MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG12/21/2019
69M.VINAFCOVFCVINAFCO12/21/2019
70SPRINTEREMCVICONSHIP12/22/2019
71PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/22/2019
72HAIAN SONGHACTHACT DANANG12/22/2019
73KOTA JOHANCMAGEMADEPT12/22/2019
74SITC FANGCHENGSITCSAFI DANANG12/23/2019
75WARNOW BOATSWAINIALCAT TUONG CO.,LTD12/23/2019
76NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/24/2019
77BIENDONG PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG12/24/2019
78HAIAN TIMEHACTHACT DANANG12/24/2019
79ESPERANZA NMCCSAIGONSHIP DANANG12/24/2019
80SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG12/25/2019
81WANHAI 273WANHAI WANHAI DANANG12/25/2019
82INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD12/25/2019
83ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/26/2019
84YM HARMONYYMLVIETFRACHT DANANG12/26/2019
85WANHAI 306WANHAI WANHAI DANANG12/26/2019
86VINAFCO 26VFCVINAFCO12/26/2019
87YM INTELLIGENTYMLVIETFRACHT DANANG12/27/2019
88BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG12/27/2019
89KUO LUNGSITCSAFI DANANG12/27/2019
90VINAFCO 28VFCVINAFCO12/27/2019
91NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/28/2019
92HAIAN TIMEHACTHACT DANANG12/28/2019
93HAIAN BELLHACTHACT DANANG12/28/2019
94SITC HAINANSITCSAFI DANANG12/28/2019
95ESPERANZA NMCCSAIGONSHIP DANANG12/28/2019
96MAX KINGSAMUDERAASIATRANS DANANG12/29/2019
97ADVANCEEMCVICONSHIP12/29/2019
98M.VINAFCOVFCVINAFCO12/29/2019
99PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/30/2019
100BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG12/30/2019
101SITC YANTAISITCSAFI DANANG12/30/2019
102ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/31/2019
103MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG12/31/2019

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Phó TP Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)