Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
NOVEMBER 2022
NoVesselShipping LineAgentETB
1HAIAN LINKHACTHACT DANANG11/01/2022
2HUA KAIASLVIETFRACHT DANANG11/02/2022
3WANHAI 282WANHAI WANHAI DANANG11/02/2022
4SITC KWANGYANGSITCSAFI DANANG11/03/2022
5MAERSK DHAKA ?MCCSAIGONSHIP DANANG11/03/2022
6MSC NILAMSCVANTAGE DANANG11/03/2022
7YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG11/03/2022
8JT GLORYCOSCOGEMADEPT11/03/2022
9VIMC PIONEERVIMCVIETFRACHT DANANG11/04/2022
10MAERSK HAI PHONGMCCSAIGONSHIP DANANG11/04/2022
11EVER OPTIMAEMCVICONSHIP11/04/2022
12HAIAN VIEWHACTHACT DANANG11/04/2022
13HF SPIRITSITCSAFI DANANG11/04/2022
14SITC HAINANSITCSAFI DANANG11/04/2022
15OSLO TRADER ?MCCSAIGONSHIP DANANG11/04/2022
16CAPE QUESTCMAGEMADEPT11/04/2022
17M.VINAFCOVFCVINAFCO11/05/2022
18EVER CONNECTEMCVICONSHIP11/05/2022
19HAIAN LINKHACTHACT DANANG11/05/2022
20WANHAI 290WANHAI WANHAI DANANG11/05/2022
21SINAR BANDASAMUDERAASIATRANS VIETNAM11/06/2022
22VINAFCO 26VFCVINAFCO11/06/2022
23ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/06/2022
24YM INTERACTIONYMLVIETFRACHT DANANG11/06/2022
25EVER CLEVEREMCVICONSHIP11/07/2022
26VIETSUN HARMONYVSLVIETSUN11/07/2022
27EVER COMMANDEMCVICONSHIP11/07/2022
28MAERSK DHAKA ?MCCSAIGONSHIP DANANG11/07/2022
29WANHAI 178WANHAI WANHAI DANANG11/07/2022
30IRIDANEPTUNIUSVIETFRACHT DANANG11/07/2022
31HAIAN PARKHACTHACT DANANG11/08/2022
32HUA KAIASLVIETFRACHT DANANG11/09/2022
33HAIAN VIEWHACTHACT DANANG11/09/2022
34WANHAI 289WANHAI WANHAI DANANG11/09/2022
35MIYUNHECOSCOGEMADEPT11/09/2022
36YM INAUGURATIONYMLVIETFRACHT DANANG11/10/2022
37SITC LIANYUNGANGSITCSAFI DANANG11/10/2022
38MSC NILAMSCVANTAGE DANANG11/10/2022
39BRIGHT LAEM CHABANGCOSCOGEMADEPT11/10/2022
40VIMC PIONEERVIMCVIETFRACHT DANANG11/11/2022
41SITC HEBEISITCSAFI DANANG11/11/2022
42YM INITIATIVEYMLVIETFRACHT DANANG11/11/2022
43REN JIAN 6SITCSAFI DANANG11/11/2022
44MAERSK VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG11/11/2022
45INTERASIA VISIONIALCAT TUONG CO.,LTD11/12/2022
46CNC NEPTUNECMAGEMADEPT11/12/2022
47HAIAN VIEWHACTHACT DANANG11/12/2022
48M.VINAFCOVFCVINAFCO11/13/2022
49EVER OBEYEMCVICONSHIP11/13/2022
50ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/13/2022
51MAERSK KWANGYANGMCCSAIGONSHIP DANANG11/13/2022
52HAIAN PARKHACTHACT DANANG11/13/2022
53JT GLORYCOSCOGEMADEPT11/13/2022
54VINAFCO 26VFCVINAFCO11/14/2022
55SITC DALIANSITCSAFI DANANG11/14/2022
56EVER CROWNEMCVICONSHIP11/14/2022
57SINAR BANDUNGSAMUDERAASIATRANS VIETNAM11/14/2022
58WANHAI 176WANHAI WANHAI DANANG11/15/2022
59VIETSUN HARMONYVSLVIETSUN11/15/2022
60HAIAN PARKHACTHACT DANANG11/16/2022
61WANHAI 265WANHAI WANHAI DANANG11/16/2022
62WANHAI 293WANHAI WANHAI DANANG11/16/2022
63HUA KAIASLVIETFRACHT DANANG11/16/2022
64MSC NILAMSCVANTAGE DANANG11/17/2022
65HAIAN VIEWHACTHACT DANANG11/17/2022
66INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD11/18/2022
67VIMC PIONEERVIMCVIETFRACHT DANANG11/18/2022
68TBAYMLVIETFRACHT DANANG11/18/2022
69HF SPIRITSITCSAFI DANANG11/18/2022
70YM INTERACTIONYMLVIETFRACHT DANANG11/18/2022
71MAERSK TAPEIMCCSAIGONSHIP DANANG11/18/2022
72SITC ZHEJIANGSITCSAFI DANANG11/18/2022
73NUUK MAERSK ?MCCSAIGONSHIP DANANG11/18/2022
74TR ATHOSCMAGEMADEPT11/19/2022
75HAIAN VIEWHACTHACT DANANG11/20/2022
76MAERSK DHAKA ?MCCSAIGONSHIP DANANG11/20/2022
77SINAR SOLOSAMUDERAASIATRANS VIETNAM11/20/2022
78ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/20/2022
79EVER OUTDOEMCVICONSHIP11/20/2022
80MIYUNHECOSCOGEMADEPT11/20/2022
81VINAFCO 26VFCVINAFCO11/21/2022
82IRIDANEPTUNIUSVIETFRACHT DANANG11/21/2022
83HAIAN PARKHACTHACT DANANG11/21/2022
84M.VINAFCOVFCVINAFCO11/22/2022
85WANHAI 292WANHAI WANHAI DANANG11/23/2022
86WANHAI 290WANHAI WANHAI DANANG11/23/2022
87HUA KAIASLVIETFRACHT DANANG11/23/2022
88SITC KWANGYANGSITCSAFI DANANG11/24/2022
89WANHAI 178WANHAI WANHAI DANANG11/24/2022
90MSC NILAMSCVANTAGE DANANG11/24/2022
91YM INITIATIVEYMLVIETFRACHT DANANG11/24/2022
92VIETSUN HARMONYVSLVIETSUN11/24/2022
93YM INAUGURATIONYMLVIETFRACHT DANANG11/25/2022
94EVER CONNECTEMCVICONSHIP11/25/2022
95HAIAN VIEWHACTHACT DANANG11/25/2022
96REN JIAN 6SITCSAFI DANANG11/25/2022
97VIMC PIONEERVIMCVIETFRACHT DANANG11/25/2022
98MAERSK NUSSFJORD ?MCCSAIGONSHIP DANANG11/25/2022
99MAERSK DAVAOMCCSAIGONSHIP DANANG11/25/2022
100CAPE ARAXOSCMAGEMADEPT11/26/2022
101SITC HAINANSITCSAFI DANANG11/26/2022
102SINAR BANDASAMUDERAASIATRANS VIETNAM11/26/2022
103MAERSK KWANGYANGMCCSAIGONSHIP DANANG11/27/2022
104EVER OPTIMAEMCVICONSHIP11/27/2022
105EVER COMMANDEMCVICONSHIP11/28/2022
106ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/29/2022
107JT GLORYCOSCOGEMADEPT11/30/2022

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Trưởng Phòng Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)