Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
APRIL 2021
NoVesselShipping LineAgentETB
1NORDVIOLETCMAGEMADEPT04/01/2021
2HAIAN VIEWHACTHACT DANANG04/01/2021
3CONTSHIP QUOCMAGEMADEPT04/01/2021
4WAN HAI 265WANHAI WANHAI DANANG04/01/2021
5HE YUANASALVIETFRACHT DANANG04/02/2021
6VIMC PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG04/02/2021
7M.VINAFCOVFCVINAFCO04/02/2021
8VINAFCO 28VFCVINAFCO04/02/2021
9ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE04/03/2021
10BRIGHT LAEM CHABANGSITCSAFI DANANG04/03/2021
11INTERASIA MOMENTUMIALCAT TUONG CO.,LTD04/03/2021
12INESSAWANHAI WANHAI DANANG04/03/2021
13TRUONG HAI STAR 2THACOCHULAI TRUONG HAI04/03/2021
14VINAFCO 26VFCVINAFCO04/04/2021
15VIETSUN DYNAMICVSLVIETSUN DANANG04/04/2021
16HAIAN TIMEHACTHACT DANANG04/04/2021
17YM HORIZONYMLDOI TAC CHAN THAT04/05/2021
18SITC HAINANSITCSAFI DANANG04/05/2021
19NORDVIOLETCMAGEMADEPT04/05/2021
20FUTUREEMCVICONSHIP04/05/2021
21MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG04/06/2021
22EVER CROWNEMCVICONSHIP04/06/2021
23VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG04/06/2021
24SINAR BITUNGSITCSAFI DANANG04/06/2021
25SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG04/06/2021
26HAIAN BELLHACTHACT DANANG04/07/2021
27ASIATIC NEPTUNEZIMHEADWAY04/07/2021
28WAN HAI 271WANHAI WANHAI DANANG04/07/2021
29INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD04/07/2021
30OPHELIACMAGEMADEPT04/07/2021
31HAIAN TIMEHACTHACT DANANG04/07/2021
32YM INCEPTIONYMLDOI TAC CHAN THAT04/08/2021
33SITC SHENZHENSITCSAFI DANANG04/08/2021
34HE YUANASALVIETFRACHT DANANG04/09/2021
35MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG04/09/2021
36VIMC PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG04/09/2021
37SITC HAKATASITCSAFI DANANG04/09/2021
38VIETSUN FORTUNEVSLVIETSUN DANANG04/09/2021
39ATOUTWANHAI WANHAI DANANG04/09/2021
40YM HAWKYMLDOI TAC CHAN THAT04/10/2021
41ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE04/10/2021
42INDUROWANHAI WANHAI DANANG04/10/2021
43HAIAN BELLHACTHACT DANANG04/10/2021
44M.VINAFCOVFCVINAFCO04/10/2021
45SITC HEBEISITCSAFI DANANG04/10/2021
46VINAFCO 28VFCVINAFCO04/10/2021
47OPHELIACMAGEMADEPT04/11/2021
48VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG04/11/2021
49VINAFCO 26VFCVINAFCO04/12/2021
50ADVANCEEMCVICONSHIP04/12/2021
51HAIAN VIEWHACTHACT DANANG04/12/2021
52SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG04/12/2021
53YM IMMENSEYMLDOI TAC CHAN THAT04/13/2021
54MAERSK DHAKAMCCSAIGONSHIP DANANG04/13/2021
55WISDOM GRACESITCSAFI DANANG04/13/2021
56SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG04/13/2021
57KOTA NIPAHMCCSAIGONSHIP DANANG04/13/2021
58WAN HAI 173WANHAI WANHAI DANANG04/14/2021
59TC SYMPHONYZIMHEADWAY04/14/2021
60SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG04/14/2021
61NORDVIOLETCMAGEMADEPT04/14/2021
62PROGRESS CEMCVICONSHIP04/15/2021
63YM HARMONYYMLDOI TAC CHAN THAT04/15/2021
64WAN HAI 306WANHAI WANHAI DANANG04/15/2021
65GREEN CLARITYEMCVICONSHIP04/15/2021
66HE YUANASALVIETFRACHT DANANG04/16/2021
67BRIGHT LAEM CHABANGSITCSAFI DANANG04/16/2021
68VIMC PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG04/16/2021
69NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE04/17/2021
70MCC TOKYOMCCSAIGONSHIP DANANG04/17/2021
71M.VINAFCOVFCVINAFCO04/17/2021
72HAIAN BELLHACTHACT DANANG04/17/2021
73VIETSUN FORTUNEVSLVIETSUN DANANG04/17/2021
74KOTA NIPAHMCCSAIGONSHIP DANANG04/17/2021
75SITC ZHEJIANGSITCSAFI DANANG04/17/2021
76INTERASIA VISIONIALCAT TUONG CO.,LTD04/17/2021
77VINAFCO 28VFCVINAFCO04/17/2021
78EVER CENTEREMCVICONSHIP04/18/2021
79NORDVIOLETCMAGEMADEPT04/18/2021
80YM HORIZONYMLDOI TAC CHAN THAT04/19/2021
81VINAFCO 26VFCVINAFCO04/19/2021
82SITC KWANGYANGSITCSAFI DANANG04/19/2021
83VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG04/20/2021
84SITC INCHONSITCSAFI DANANG04/20/2021
85SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG04/20/2021
86ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE04/21/2021
87STRIDEEMCVICONSHIP04/21/2021
88WAN HAI 265WANHAI WANHAI DANANG04/21/2021
89WAN HAI 263WANHAI WANHAI DANANG04/21/2021
90ASIATIC NEPTUNEZIMHEADWAY04/21/2021
91OPHELIACMAGEMADEPT04/21/2021
92UNI-PREMIEREMCVICONSHIP04/22/2021
93HAMMONIA BEROLINAMCCSAIGONSHIP DANANG04/22/2021
94HAIAN BELLHACTHACT DANANG04/22/2021
95YM INCEPTIONYMLDOI TAC CHAN THAT04/22/2021
96HE YUANASALVIETFRACHT DANANG04/23/2021
97INTERASIA MOMENTUMIALCAT TUONG CO.,LTD04/23/2021
98SITC HAKATASITCSAFI DANANG04/23/2021
99VIMC PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG04/23/2021
100NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE04/24/2021
101YM HAWKYMLDOI TAC CHAN THAT04/24/2021
102VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG04/24/2021
103INESSAWANHAI WANHAI DANANG04/24/2021
104SITC HAINANSITCSAFI DANANG04/24/2021
105SPRINTEREMCVICONSHIP04/25/2021
106FUTUREEMCVICONSHIP04/25/2021
107M.VINAFCOVFCVINAFCO04/25/2021
108VIETSUN FORTUNEVSLVIETSUN DANANG04/25/2021
109OPHELIACMAGEMADEPT04/25/2021
110VINAFCO 28VFCVINAFCO04/25/2021
111SITC SHENZHENSITCSAFI DANANG04/26/2021
112HAIAN BELLHACTHACT DANANG04/26/2021
113VINAFCO 26VFCVINAFCO04/27/2021
114KOTA NIPAHMCCSAIGONSHIP DANANG04/27/2021
115SINAR BITUNGSITCSAFI DANANG04/27/2021
116SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG04/27/2021
117HE YUANASALVIETFRACHT DANANG04/28/2021
118ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE04/28/2021
119INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD04/28/2021
120TC SYMPHONYZIMHEADWAY04/28/2021
121WAN HAI 271WANHAI WANHAI DANANG04/28/2021
122NORDVIOLETCMAGEMADEPT04/28/2021
123UNI-PROMOTEEMCVICONSHIP04/29/2021
124CITY OF SHANGHAIMCCSAIGONSHIP DANANG04/29/2021
125YM HORIZONYMLDOI TAC CHAN THAT04/29/2021
126HE YUANASALVIETFRACHT DANANG04/30/2021
127HAIAN BELLHACTHACT DANANG04/30/2021
128ATOUTWANHAI WANHAI DANANG04/30/2021
129VIMC PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG04/30/2021

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Trưởng Phòng Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)