Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
FEBRUARY 2020
NoVesselShipping LineAgentETA
1INFINITYEMCVICONSHIP02/02/2020
2EVER BOOMYEMCVICONSHIP02/03/2020
3MOON CHILDYMLVIETFRACHT DANANG02/03/2020
4NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE02/03/2020
5SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG02/03/2020
6KOTA JOHANCMAGEMADEPT02/04/2020
7ESPERANZA NMCCSAIGONSHIP DANANG02/04/2020
8M.VINAFCOVFCVINAFCO02/04/2020
9SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG02/05/2020
10PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE02/05/2020
11WANHAI 273WANHAI WANHAI DANANG02/05/2020
12WANHAI 306WANHAI WANHAI DANANG02/06/2020
13HAIAN BELLHACTHACT DANANG02/06/2020
14INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD02/06/2020
15YM INTELLIGENTYMLVIETFRACHT DANANG02/07/2020
16VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG02/07/2020
17ESPERANZA NMCCSAIGONSHIP DANANG02/08/2020
18PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE02/08/2020
19HAIAN TIMEHACTHACT DANANG02/08/2020
20SITC HEBEISITCSAFI DANANG02/08/2020
21MAX KINGCMAGEMADEPT02/09/2020
22EVER BLOOMEMCVICONSHIP02/09/2020
23GREEN HOPEEMCVICONSHIP02/09/2020
24VINAFCO 28VFCVINAFCO02/09/2020
25SITC LIANYUNGANGSITCSAFI DANANG02/10/2020
26TAICHUNGYMLVIETFRACHT DANANG02/11/2020
27MCC MANDALAYMCCSAIGONSHIP DANANG02/11/2020
28NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE02/11/2020
29BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG02/11/2020
30HAIAN SONGHACTHACT DANANG02/11/2020
31GSL LA TOURMSCVANTAGE DANANG02/12/2020
32WANHAI 265WANHAI WANHAI DANANG02/12/2020
33M.VINAFCOVFCVINAFCO02/12/2020
34YM INCEPTIONYMLVIETFRACHT DANANG02/13/2020
35PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE02/13/2020
36HAIAN MINDHACTHACT DANANG02/13/2020
37SITC HAKATASITCSAFI DANANG02/13/2020
38IRENES ROSEIALCAT TUONG CO.,LTD02/14/2020
39YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG02/14/2020
40VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG02/14/2020
41MCC MANDALAYMCCSAIGONSHIP DANANG02/15/2020
42PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE02/15/2020
43SITC BANGKOKSITCSAFI DANANG02/15/2020
44HAIAN SONGHACTHACT DANANG02/15/2020
45EVER BONUSEMCVICONSHIP02/16/2020
46KOTA JOHANCMAGEMADEPT02/16/2020
47EVER POWEREMCVICONSHIP02/16/2020
48HAIAN TIMEHACTHACT DANANG02/16/2020
49VINAFCO 28VFCVINAFCO02/16/2020
50SITC MOJISITCSAFI DANANG02/17/2020
51VINAFCO 26VFCVINAFCO02/17/2020
52BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG02/18/2020
53MAERSK SIHANOUKVILMCCSAIGONSHIP DANANG02/18/2020
54SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG02/19/2020
55NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE02/19/2020
56WANHAI 271WANHAI WANHAI DANANG02/19/2020
57M.VINAFCOVFCVINAFCO02/19/2020
58HAIAN SONGHACTHACT DANANG02/19/2020
59MOON CHILDYMLVIETFRACHT DANANG02/20/2020
60HAIAN TIMEHACTHACT DANANG02/20/2020
61KUO LUNGSITCSAFI DANANG02/21/2020
62VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG02/21/2020
63PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE02/22/2020
64SITC HAINANSITCSAFI DANANG02/22/2020
65MAERSK SIHANOUKVILMCCSAIGONSHIP DANANG02/22/2020
66MAX KINGCMAGEMADEPT02/23/2020
67EVER BOOMYEMCVICONSHIP02/23/2020
68HAIAN SONGHACTHACT DANANG02/23/2020
69HAIAN MINDHACTHACT DANANG02/23/2020
70VINAFCO 28VFCVINAFCO02/23/2020
71SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG02/24/2020
72VINAFCO 26VFCVINAFCO02/24/2020
73CALA PINGUINOIALCAT TUONG CO.,LTD02/24/2020
74TAICHUNGYMLVIETFRACHT DANANG02/25/2020
75MCC MANDALAYMCCSAIGONSHIP DANANG02/25/2020
76BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG02/25/2020
77NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE02/26/2020
78GSL LA TOURMSCVANTAGE DANANG02/26/2020
79YM INTELLIGENTYMLVIETFRACHT DANANG02/27/2020
80HAIAN SONGHACTHACT DANANG02/27/2020
81HAIAN MINDHACTHACT DANANG02/27/2020
82INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD02/27/2020
83WANHAI 306WANHAI WANHAI DANANG02/27/2020
84M.VINAFCOVFCVINAFCO02/27/2020
85YM INCEPTIONYMLVIETFRACHT DANANG02/28/2020
86SITC HAKATASITCSAFI DANANG02/28/2020
87VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG02/28/2020
88PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE02/29/2020
89MCC MANDALAYMCCSAIGONSHIP DANANG02/29/2020
90SITC HEBEISITCSAFI DANANG02/29/2020

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Phó TP Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)