Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
AUGUST 2022
NoVesselShipping LineAgentETB
1VINAFCO 28VFCVINAFCO03/02/2022
2YM HARMONYYMLVIETFRACHT DANANG08/01/2022
3HAIAN TIMEHACTHACT DANANG08/01/2022
4SITC ZHEJIANGSITCSAFI DANANG08/01/2022
5SINAR BANDASAMUDERAASIATRANS VIETNAM08/01/2022
6MCC MANDALAYMCCSAIGONSHIP DANANG08/01/2022
7WANHAI 293WANHAI WANHAI DANANG08/01/2022
8MAERSK VERACRUZ MCCSAIGONSHIP DANANG08/02/2022
9NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE08/02/2022
10HAIAN LINKHACTHACT DANANG08/02/2022
11VINAFCO 26VFCVINAFCO08/03/2022
12SITC RUNDESITCSAFI DANANG08/03/2022
13BIENDONG STARVIMCVIETFRACHT DANANG08/04/2022
14HAIAN VIEWHACTHACT DANANG08/04/2022
15YM INITIATIVEYMLVIETFRACHT DANANG08/04/2022
16MCC NANJINGMCCSAIGONSHIP DANANG08/04/2022
17VIETSUN HARMONYVSLVIETSUN08/05/2022
18SITC HAINANSITCSAFI DANANG08/05/2022
19EVER BEADYEMCVICONSHIP08/05/2022
20INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD08/05/2022
21YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG08/05/2022
22BIENDONG FREIGHTERASLVIETFRACHT DANANG08/06/2022
23SINAR SOLOSAMUDERAASIATRANS VIETNAM08/07/2022
24WANHAI 282WANHAI WANHAI DANANG08/07/2022
25MCC NANJINGMCCSAIGONSHIP DANANG08/07/2022
26VINAFCO 28VFCVINAFCO08/08/2022
27NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE08/08/2022
28HANSA SIEGBURGMCCSAIGONSHIP DANANG08/08/2022
29EVER COMMANDEMCVICONSHIP08/08/2022
30HAIAN TIMEHACTHACT DANANG08/08/2022
31MERATUS TOMINI MCCSAIGONSHIP DANANG08/08/2022
32HAIAN VIEWHACTHACT DANANG08/09/2022
33MSC NILAMSCVANTAGE DANANG08/10/2022
34BIENDONG STARVIMCVIETFRACHT DANANG08/10/2022
35WANHAI 289WANHAI WANHAI DANANG08/10/2022
36SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG08/11/2022
37VINAFCO 26VFCVINAFCO08/11/2022
38HAIAN VIEWHACTHACT DANANG08/11/2022
39YM HARMONYYMLVIETFRACHT DANANG08/11/2022
40WANHAI 178WANHAI WANHAI DANANG08/11/2022
41VIETSUN HARMONYVSLVIETSUN08/12/2022
42EVER OBEYEMCVICONSHIP08/12/2022
43SITC HEBEISITCSAFI DANANG08/12/2022
44REN JIAN 6SITCSAFI DANANG08/12/2022
45HAIAN TIMEHACTHACT DANANG08/12/2022
46SINAR BINTANSAMUDERAASIATRANS VIETNAM08/12/2022
47YM IMPROVEMENTYMLVIETFRACHT DANANG08/12/2022
48CAPE ARAXOSCMAGEMADEPT08/13/2022
49EVER CROWNEMCVICONSHIP08/14/2022
50MCC MANDALAYMCCSAIGONSHIP DANANG08/14/2022
51WANHAI 290WANHAI WANHAI DANANG08/14/2022
52NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE08/15/2022
53INTERASIA VISIONIALCAT TUONG CO.,LTD08/15/2022
54HANSA SIEGBURGMCCSAIGONSHIP DANANG08/15/2022
55BIENDONG FREIGHTERASLVIETFRACHT DANANG08/16/2022
56BIENDONG STARVIMCVIETFRACHT DANANG08/16/2022
57HAIAN VIEWHACTHACT DANANG08/16/2022
58MSC NILAMSCVANTAGE DANANG08/17/2022
59VINAFCO 28VFCVINAFCO08/17/2022
60WANHAI 265WANHAI WANHAI DANANG08/17/2022
61SITC SHIDAOSITCSAFI DANANG08/18/2022
62YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG08/18/2022
63WANHAI 293WANHAI WANHAI DANANG08/18/2022
64WANHAI 176WANHAI WANHAI DANANG08/18/2022
65VIETSUN HARMONYVSLVIETSUN08/19/2022
66SINAR BANDASAMUDERAASIATRANS VIETNAM08/19/2022
67YM INITIATIVEYMLVIETFRACHT DANANG08/19/2022
68HF SPIRITSITCSAFI DANANG08/19/2022
69VINAFCO 26VFCVINAFCO08/19/2022
70HAIAN VIEWHACTHACT DANANG08/19/2022
71SITC ZHEJIANGSITCSAFI DANANG08/19/2022
72CAPE QUESTCMAGEMADEPT08/20/2022
73HAIAN TIMEHACTHACT DANANG08/20/2022
74EVER OUTDOEMCVICONSHIP08/21/2022
75MCC NANJINGMCCSAIGONSHIP DANANG08/21/2022
76EVER CONNECTEMCVICONSHIP08/21/2022
77BIENDONG STARVIMCVIETFRACHT DANANG08/22/2022
78MAERSK BINTULU ?MCCSAIGONSHIP DANANG08/22/2022
79NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE08/23/2022
80MSC NILAMSCVANTAGE DANANG08/24/2022
81HAIAN BELLHACTHACT DANANG08/24/2022
82HAIAN VIEWHACTHACT DANANG08/24/2022
83WANHAI 282WANHAI WANHAI DANANG08/24/2022
84YM IMPROVEMENTYMLVIETFRACHT DANANG08/25/2022
85VINAFCO 28VFCVINAFCO08/25/2022
86VIETSUN HARMONYVSLVIETSUN08/26/2022
87YM HARMONYYMLVIETFRACHT DANANG08/26/2022
88BIENDONG FREIGHTERASLVIETFRACHT DANANG08/26/2022
89SITC HAINANSITCSAFI DANANG08/26/2022
90REN JIAN 6SITCSAFI DANANG08/26/2022
91VINAFCO 26VFCVINAFCO08/27/2022
92HAIAN VIEWHACTHACT DANANG08/27/2022
93MTT SAPANGARCMAGEMADEPT08/27/2022
94SINAR BINTANSAMUDERAASIATRANS VIETNAM08/28/2022
95EVER COMMANDEMCVICONSHIP08/29/2022
96MCC MANDALAYMCCSAIGONSHIP DANANG08/30/2022
97BIENDONG STARVIMCVIETFRACHT DANANG08/31/2022

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Trưởng Phòng Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)