Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
JULY 2020
NoVesselShipping LineAgentETA
1SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG07/01/2020
2WAN HAI 173WANHAI WANHAI DANANG07/01/2020
3HANSA SIEGBURGMCCSAIGONSHIP DANANG07/01/2020
4MAX KUDOIALCAT TUONG CO.,LTD07/01/2020
5PELICANYMLVIETFRACHT DANANG07/02/2020
6WAN HAI 306WANHAI WANHAI DANANG07/02/2020
7VINAFCO 26VFCVINAFCO07/02/2020
8VINAFCO 28VFCVINAFCO07/02/2020
9HAIAN TIMEHACTHACT DANANG07/02/2020
10VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG07/03/2020
11YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG07/03/2020
12HAIAN MINDHACTHACT DANANG07/03/2020
13M.VINAFCOVFCVINAFCO07/04/2020
14SITC HAINANSITCSAFI DANANG07/04/2020
15TOVE MAERSKMCCSAIGONSHIP DANANG07/04/2020
16HAIAN SONGHACTHACT DANANG07/05/2020
17ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/05/2020
18EVER BONUSEMCVICONSHIP07/05/2020
19NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/05/2020
20ADVANCEEMCVICONSHIP07/05/2020
21OPHELIACMAGEMADEPT07/05/2020
22BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG07/06/2020
23RESURGENCESITCSAFI DANANG07/06/2020
24WAN HAI 221IALCAT TUONG CO.,LTD07/06/2020
25HAIAN TIMEHACTHACT DANANG07/06/2020
26MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG07/07/2020
27LA TOURMSCVANTAGE DANANG07/08/2020
28SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG07/08/2020
29WAN HAI 265WANHAI WANHAI DANANG07/08/2020
30GREEN ACEMCCSAIGONSHIP DANANG07/08/2020
31HAIAN SONGHACTHACT DANANG07/09/2020
32YM HORIZONYMLVIETFRACHT DANANG07/09/2020
33VINAFCO 26VFCVINAFCO07/09/2020
34INTERASIA MOMENTUMIALCAT TUONG CO.,LTD07/09/2020
35YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG07/10/2020
36KUO LUNGSITCSAFI DANANG07/10/2020
37VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG07/10/2020
38VINAFCO 28VFCVINAFCO07/10/2020
39GREEN SEAZIMHEADWAY07/11/2020
40HAIAN BELLHACTHACT DANANG07/11/2020
41SITC BANGKOKSITCSAFI DANANG07/11/2020
42MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG07/11/2020
43ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/12/2020
44CNC MARSCMAGEMADEPT07/12/2020
45EVER BOOMYEMCVICONSHIP07/12/2020
46M.VINAFCOVFCVINAFCO07/12/2020
47SITC MOJISITCSAFI DANANG07/13/2020
48YM INCEPTIONYMLVIETFRACHT DANANG07/13/2020
49NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/13/2020
50FUTUREEMCVICONSHIP07/13/2020
51BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG07/13/2020
52LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG07/14/2020
53HAIAN TIMEHACTHACT DANANG07/14/2020
54SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG07/15/2020
55WAN HAI 271WANHAI WANHAI DANANG07/15/2020
56WAN HAI 263WANHAI WANHAI DANANG07/15/2020
57HANSA COBURGMCCSAIGONSHIP DANANG07/15/2020
58HAIAN MINDHACTHACT DANANG07/15/2020
59ALS VESTAWANHAI WANHAI DANANG07/16/2020
60HAIAN BELLHACTHACT DANANG07/16/2020
61YM INTELLIGENTYMLVIETFRACHT DANANG07/16/2020
62SITC HAKATASITCSAFI DANANG07/17/2020
63VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG07/17/2020
64VINAFCO 26VFCVINAFCO07/17/2020
65PELICANYMLVIETFRACHT DANANG07/17/2020
66SITC HEBEISITCSAFI DANANG07/18/2020
67NORDOCELOTCMAGEMADEPT07/18/2020
68HAIAN MINDHACTHACT DANANG07/18/2020
69ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/18/2020
70HAIAN PARKHACTHACT DANANG07/18/2020
71VINAFCO 28VFCVINAFCO07/18/2020
72LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG07/18/2020
73UNI PATRIOTEMCVICONSHIP07/19/2020
74EVER BEADYEMCVICONSHIP07/19/2020
75NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/19/2020
76OPHELIACMAGEMADEPT07/19/2020
77SITC YANTAISITCSAFI DANANG07/20/2020
78WAN HAI 216WANHAI WANHAI DANANG07/20/2020
79BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG07/20/2020
80M.VINAFCOVFCVINAFCO07/20/2020
81MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG07/21/2020
82HANSA COBURGMCCSAIGONSHIP DANANG07/22/2020
83WAN HAI 173WANHAI WANHAI DANANG07/22/2020
84HAIAN MINDHACTHACT DANANG07/22/2020
85MAX KUDOIALCAT TUONG CO.,LTD07/22/2020
86LA TOURMSCVANTAGE DANANG07/22/2020
87WAN HAI 306WANHAI WANHAI DANANG07/23/2020
88HAIAN PARKHACTHACT DANANG07/23/2020
89YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG07/23/2020
90YM HORIZONYMLVIETFRACHT DANANG07/24/2020
91VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG07/24/2020
92KUO LUNGSITCSAFI DANANG07/24/2020
93INSPIRETSLVICONSHIP07/25/2020
94ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/25/2020
95VINAFCO 26VFCVINAFCO07/25/2020
96SITC HAINANSITCSAFI DANANG07/25/2020
97VINAFCO 28VFCVINAFCO07/26/2020
98HAIAN BELLHACTHACT DANANG07/26/2020
99HAIAN MINDHACTHACT DANANG07/26/2020
100EVER BLOOMEMCVICONSHIP07/26/2020
101CNC MARSCMAGEMADEPT07/26/2020
102ADVANCEEMCVICONSHIP07/26/2020
103NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/26/2020
104WAN HAI 221IALCAT TUONG CO.,LTD07/27/2020
105RESURGENCESITCSAFI DANANG07/27/2020
106MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG07/28/2020
107M.VINAFCOVFCVINAFCO07/28/2020
108GREEN ACEMCCSAIGONSHIP DANANG07/29/2020
109SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG07/29/2020
110SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG07/29/2020
111WAN HAI 265WANHAI WANHAI DANANG07/29/2020
112INTERASIA MOMENTUMIALCAT TUONG CO.,LTD07/30/2020
113YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG07/30/2020
114HAIAN BELLHACTHACT DANANG07/30/2020
115HAIAN MINDHACTHACT DANANG07/30/2020
116VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG07/31/2020
117SITC HAKATASITCSAFI DANANG07/31/2020
118YM INTELLIGENTYMLVIETFRACHT DANANG07/31/2020
119ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/31/2020

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Trưởng Phòng Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)