Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
JULY 2019
NoVesselShipping LineAgentETA
1MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG07/01/2019
2SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG07/01/2019
3BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG07/01/2019
4AS ROMINAIALCAT TUONG CO.,LTD07/01/2019
5HAIAN MINDHACTHACT DANANG07/01/2019
6HAIAN BELLHACTHACT DANANG07/02/2019
7HYUNDAI HARMONYSITCSAFI DANANG07/02/2019
8ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/02/2019
9VINAFCO 28VFCVINAFCO07/03/2019
10WANHAI 263WANHAI WANHAI DANANG07/03/2019
11WANHAI 272WANHAI WANHAI DANANG07/03/2019
12PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/03/2019
13YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP07/04/2019
14HAIAN TIMEHACTHACT DANANG07/04/2019
15WANHAI 303WANHAI WANHAI DANANG07/04/2019
16M. VINAFCOVFCVINAFCO07/04/2019
17BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG07/04/2019
18YM HEIGHTSYMLVICONSHIP07/05/2019
19SITC HAIPHONGSITCSAFI DANANG07/05/2019
20PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/05/2019
21MSC GIANNAMSCVANTAGE DANANG07/06/2019
22MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG07/06/2019
23HAIAN BELLHACTHACT DANANG07/06/2019
24VINAFCO 26VFCVINAFCO07/06/2019
25ADVANCEEMCVICONSHIP07/07/2019
26MSC SIERRA IIMSCVANTAGE DANANG07/07/2019
27KOTA JOHANCMAGEMADEPT07/07/2019
28VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG07/08/2019
29KUO LUNGSITCSAFI DANANG07/08/2019
30SITC MOJISITCSAFI DANANG07/08/2019
31WANHAI 216WANHAI WANHAI DANANG07/08/2019
32FUTUREMCCSAIGONSHIP DANANG07/08/2019
33NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/09/2019
34HAIAN MINDHACTHACT DANANG07/09/2019
35HAIAN TIMEHACTHACT DANANG07/09/2019
36INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD07/10/2019
37WANHAI 273WANHAI WANHAI DANANG07/10/2019
38PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/11/2019
39YM INCREMENTYMLVICONSHIP07/11/2019
40HAIAN BELLHACTHACT DANANG07/11/2019
41WANHAI 305WANHAI WANHAI DANANG07/11/2019
42BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG07/11/2019
43VINAFCO 28VFCVINAFCO07/11/2019
44M. VINAFCOVFCVINAFCO07/11/2019
45SITC DANANGSITCSAFI DANANG07/12/2019
46WISDOM GRACESITCSAFI DANANG07/12/2019
47YM HARMONYYMLVICONSHIP07/13/2019
48PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/13/2019
49MSC REUNIONMSCVANTAGE DANANG07/13/2019
50FUTUREMCCSAIGONSHIP DANANG07/13/2019
51HAIAN TIMEHACTHACT DANANG07/13/2019
52VINAFCO 26VFCVINAFCO07/13/2019
53SUNSHINE BANDAMASAMUDERAASIATRANS DANANG07/14/2019
54SPRINTEREMCVICONSHIP07/14/2019
55BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG07/14/2019
56WANHAI 221WANHAI WANHAI DANANG07/15/2019
57HF LUCKYSITCSAFI DANANG07/15/2019
58MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG07/15/2019
59HAIAN BELLHACTHACT DANANG07/16/2019
60HAIAN MINDHACTHACT DANANG07/16/2019
61NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/17/2019
62WANHAI 265WANHAI WANHAI DANANG07/17/2019
63WANHAI 271WANHAI WANHAI DANANG07/17/2019
64YM HAWKYMLVICONSHIP07/18/2019
65BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG07/18/2019
66BRIGHT LAEM CHABANGSITCSAFI DANANG07/18/2019
67IRENES ROSEIALCAT TUONG CO.,LTD07/18/2019
68PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/19/2019
69YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP07/19/2019
70SITC HAKATASITCSAFI DANANG07/19/2019
71MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG07/20/2019
72MSC SIERRA IIMSCVANTAGE DANANG07/20/2019
73HAIAN MINDHACTHACT DANANG07/20/2019
74VINAFCO 28VFCVINAFCO07/20/2019
75PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/21/2019
76PROGRESS CEMCVICONSHIP07/21/2019
77HAIAN BELLHACTHACT DANANG07/21/2019
78VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG07/21/2019
79KOTA JOHANCMAGEMADEPT07/21/2019
80AS ROMINAIALCAT TUONG CO.,LTD07/22/2019
81SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG07/22/2019
82MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG07/22/2019
83VINAFCO 26VFCVINAFCO07/23/2019
84HAIAN SONGHACTHACT DANANG07/23/2019
85WANHAI 263WANHAI WANHAI DANANG07/24/2019
86WANHAI 272WANHAI WANHAI DANANG07/24/2019
87NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/25/2019
88YM HEIGHTSYMLVICONSHIP07/25/2019
89HAIAN MINDHACTHACT DANANG07/25/2019
90WANHAI 303WANHAI WANHAI DANANG07/25/2019
91BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG07/25/2019
92BRIGHT LAEM CHABANGSITCSAFI DANANG07/25/2019
93PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/26/2019
94YM INCREMENTYMLVICONSHIP07/26/2019
95SITC HAIPHONGSITCSAFI DANANG07/26/2019
96WISDOM GRACESITCSAFI DANANG07/26/2019
97FUTUREMCCSAIGONSHIP DANANG07/27/2019
98MSC REUNIONMSCVANTAGE DANANG07/27/2019
99SUNSHINE BANDAMASAMUDERAASIATRANS DANANG07/28/2019
100ADVANCEEMCVICONSHIP07/28/2019
101HAIAN SONGHACTHACT DANANG07/28/2019
102BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG07/28/2019
103PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/29/2019
104MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG07/29/2019
105VINAFCO 28VFCVINAFCO07/29/2019
106WANHAI 216WANHAI WANHAI DANANG07/29/2019
107SITC MOJISITCSAFI DANANG07/29/2019
108HAIAN TIMEHACTHACT DANANG07/30/2019
109HAIAN BELLHACTHACT DANANG07/30/2019
110WANHAI 273WANHAI WANHAI DANANG07/31/2019
111VINAFCO 26VFCVINAFCO07/31/2019

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Phó TP Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)