Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
JANUARY 2019
NoVesselShipping LineAgentETA
1BIENDONG STARBIENDONGVIETFRACHT DANANG01/01/2019
2MAERSK WIESBADENMCCSAIGONSHIP DANANG01/01/2019
3MSC REUNIONMSCVANTAGE DANANG01/01/2019
4HAIAN BELLHACTHACT DANANG01/01/2019
5WANHAI 273WANHAIWANHAI DANANG02/01/2019
6KUO LUNGSITCSAFI DANANG02/01/2019
7PROGRESS CEMCVICONSHIP02/01/2019
8YM HARMONYYMLVICONSHIP03/01/2019
9INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD03/01/2019
10YM INSTRUCTIONYMLVICONSHIP04/01/2019
11VINALINES DIAMONDBIENDONGVIETFRACHT DANANG04/01/2019
12SITC INCHONSITCSAFI DANANG04/01/2019
13VINAFCO 28VFCVINAFCO04/01/2019
14M. VISHIPVFCVINAFCO04/01/2019
15NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE05/01/2019
16CAPE QUESTMCCSAIGONSHIP DANANG05/01/2019
17HAIAN BELLHACTHACT DANANG05/01/2019
18VINAFCO 26VFCVINAFCO06/01/2019
19PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/01/2019
20WANHAI 206WANHAIWANHAI DANANG06/01/2019
21BOX ENDEAVOURCMAGEMADEPT06/01/2019
22INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD06/01/2019
23PACIFIC PEARLGMDGEMADEPT07/01/2019
24VAN HUNGBIENDONGVIETFRACHT DANANG08/01/2019
25TORRES STRAITMCCSAIGONSHIP DANANG08/01/2019
26MSC SIERRA IIMSCVANTAGE DANANG08/01/2019
27VINALINES PIONEERBIENDONGVIETFRACHT DANANG08/01/2019
28WANHAI 261WANHAIWANHAI DANANG09/01/2019
29WANHAI 271WANHAIWANHAI DANANG09/01/2019
30WISDOM GRACESITCSAFI DANANG09/01/2019
31HAIAN BELLHACTHACT DANANG09/01/2019
32YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP10/01/2019
33YM HEIGHTSYMLVICONSHIP11/01/2019
34VAN HARMONYSITCSAFI DANANG11/01/2019
35LADY OF LUCKMCCSAIGONSHIP DANANG12/01/2019
36HAIAN BELLHACTHACT DANANG12/01/2019
37NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE13/01/2019
38WANHAI 262WANHAIWANHAI DANANG13/01/2019
39ST MARYWANHAIWANHAI DANANG13/01/2019
40M. VISHIPVFCVINAFCO13/01/2019
41IWASHIROSAMUDERAASIATRANS DANANG13/01/2019
42VINAFCO 28VFCVINAFCO13/01/2019
43SPRINTEREMCVICONSHIP13/01/2019
44PROGRESS CEMCVICONSHIP13/01/2019
45PACIFIC GRACEGMDGEMADEPT14/01/2019
46VINAFCO 26VFCVINAFCO15/01/2019
47PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE15/01/2019
48AS SOPHIAMCCSAIGONSHIP DANANG15/01/2019
49MSC REUNIONMSCVANTAGE DANANG15/01/2019
50BIENDONG STARBIENDONGVIETFRACHT DANANG15/01/2019
51WANHAI 263WANHAIWANHAI DANANG16/01/2019
52WANHAI 272WANHAIWANHAI DANANG16/01/2019
53KUO LUNGSITCSAFI DANANG16/01/2019
54HAIAN BELLHACTHACT DANANG16/01/2019
55AS ROBERTAYMLVICONSHIP17/01/2019
56VAN HUNGBIENDONGVIETFRACHT DANANG18/01/2019
57YM HARMONYYMLVICONSHIP18/01/2019
58PERTH BRIDGESITCSAFI DANANG18/01/2019
59CAPE QUESTMCCSAIGONSHIP DANANG19/01/2019
60HAIAN BELLHACTHACT DANANG19/01/2019
61WANHAI 265WANHAIWANHAI DANANG20/01/2019
62WANHAI 207WANHAIWANHAI DANANG20/01/2019
63BOX ENDEAVOURCMAGEMADEPT20/01/2019
64ADVANCEEMCVICONSHIP20/01/2019
65NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE21/01/2019
66PACIFIC PEARLGMDGEMADEPT21/01/2019
67M. VISHIPVFCVINAFCO21/01/2019
68PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE22/01/2019
69VINALINES PIONEERBIENDONGVIETFRACHT DANANG22/01/2019
70MCC SEOULMCCSAIGONSHIP DANANG22/01/2019
71VINAFCO 28VFCVINAFCO22/01/2019
72MSC SIERRA IIMSCVANTAGE DANANG22/01/2019
73INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD23/01/2019
74WANHAI 273WANHAIWANHAI DANANG23/01/2019
75WISDOM GRACESITCSAFI DANANG23/01/2019
76HAIAN BELLHACTHACT DANANG23/01/2019
77VINAFCO 26VFCVINAFCO24/01/2019
78YM INSTRUCTIONYMLVICONSHIP24/01/2019
79VAN HUNGBIENDONGVIETFRACHT DANANG25/01/2019
80SITC INCHONSITCSAFI DANANG25/01/2019
81YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP25/01/2019
82LADY OF LUCKMCCSAIGONSHIP DANANG26/01/2019
83HAIAN BELLHACTHACT DANANG26/01/2019
84INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD27/01/2019
85WANHAI 206WANHAIWANHAI DANANG27/01/2019
86IWASHIROSAMUDERAASIATRANS DANANG27/01/2019
87SPRINTEREMCVICONSHIP27/01/2019
88PACIFIC PEARLGMDGEMADEPT28/01/2019
89NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE29/01/2019
90BIENDONG STARBIENDONGVIETFRACHT DANANG29/01/2019
91MSC REUNIONMSCVANTAGE DANANG29/01/2019
92MCC DHAKAMCCSAIGONSHIP DANANG29/01/2019
93PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE30/01/2019
94VINAFCO 28VFCVINAFCO30/01/2019
95M. VISHIPVFCVINAFCO30/01/2019
96WANHAI 261WANHAIWANHAI DANANG30/01/2019
97KUO LUNGSITCSAFI DANANG30/01/2019
98WANHAI 271WANHAIWANHAI DANANG30/01/2019
99HAIAN BELLHACTHACT DANANG30/01/2019
100YM HEIGHTSYMLVICONSHIP31/01/2019

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

TP Khai thác (Ông Lê Công Anh)