Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
SEPTEMBER 2019
NoVesselShipping LineAgentETA
1KOTA JOHANCMAGEMADEPT09/01/2019
2PROGRESS CEMCVICONSHIP09/01/2019
3BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG09/01/2019
4WANHAI 265WANHAI WANHAI DANANG09/01/2019
5YM HARMONYYMLVICONSHIP09/01/2019
6KUO LUNGSITCSAFI DANANG09/01/2019
7MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/01/2019
8VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG09/02/2019
9PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/02/2019
10ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/02/2019
11SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG09/02/2019
12VINAFCO 26VFCVINAFCO09/03/2019
13HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/03/2019
14OREAMCCSAIGONSHIP DANANG09/03/2019
15VINAFCO 28VFCVINAFCO09/04/2019
16WANHAI 263WANHAI WANHAI DANANG09/04/2019
17WANHAI 272WANHAI WANHAI DANANG09/04/2019
18HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/04/2019
19WANHAI 303WANHAI WANHAI DANANG09/05/2019
20BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG09/05/2019
21ATOUTSAMUDERAASIATRANS DANANG09/05/2019
22WISDOM GRACESITCSAFI DANANG09/06/2019
23YM HARMONYYMLVICONSHIP09/06/2019
24AS ROMINAIALCAT TUONG CO.,LTD09/06/2019
25VINAFCO 26VFCVINAFCO09/06/2019
26PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/07/2019
27YM HAWKYMLVICONSHIP09/07/2019
28SITC HAIPHONGSITCSAFI DANANG09/07/2019
29OREAMCCSAIGONSHIP DANANG09/07/2019
30MSC MARIA PIAMSCVANTAGE DANANG09/07/2019
31HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/08/2019
32ATOUTSAMUDERAASIATRANS DANANG09/08/2019
33VINAFCO 26VFCVINAFCO09/08/2019
34NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/09/2019
35REFLECTIONSITCSAFI DANANG09/09/2019
36WANHAI 216WANHAI WANHAI DANANG09/09/2019
37BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG09/09/2019
38VINAFCO 26VFCVINAFCO09/10/2019
39MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/10/2019
40VINAFCO 28VFCVINAFCO09/10/2019
41ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/11/2019
42WARNOW MATEEMCVICONSHIP09/11/2019
43HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/11/2019
44WANHAI 273WANHAI WANHAI DANANG09/11/2019
45INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD09/11/2019
46SPRINTEREMCVICONSHIP09/12/2019
47YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP09/12/2019
48BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG09/12/2019
49WANHAI 305WANHAI WANHAI DANANG09/12/2019
50KUO LUNGSITCSAFI DANANG09/13/2019
51SITC HEBEISITCSAFI DANANG09/14/2019
52MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/14/2019
53WANA BHUMMSCVANTAGE DANANG09/14/2019
54YM HEIGHTSYMLVICONSHIP09/15/2019
55HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/15/2019
56VINAFCO 26VFCVINAFCO09/15/2019
57KOTA JOHANCMAGEMADEPT09/15/2019
58ADVANCEEMCVICONSHIP09/15/2019
59PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/16/2019
60SITC YANTAISITCSAFI DANANG09/16/2019
61WANHAI 221WANHAI WANHAI DANANG09/16/2019
62VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG09/16/2019
63NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/17/2019
64OREAMCCSAIGONSHIP DANANG09/17/2019
65HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/18/2019
66SUNRISE DRAGONIALCAT TUONG CO.,LTD09/18/2019
67WANHAI 265WANHAI WANHAI DANANG09/18/2019
68VINAFCO 26VFCVINAFCO09/18/2019
69ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/19/2019
70YM INCREMENTYMLVICONSHIP09/19/2019
71BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG09/19/2019
72IRENES ROSEIALCAT TUONG CO.,LTD09/19/2019
73VINAFCO 28VFCVINAFCO09/19/2019
74WISDOM GRACESITCSAFI DANANG09/20/2019
75YM HARMONYYMLVICONSHIP09/20/2019
76SITC HAKATASITCSAFI DANANG09/21/2019
77HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/21/2019
78OREAMCCSAIGONSHIP DANANG09/21/2019
79MSC MARIA PIAMSCVANTAGE DANANG09/21/2019
80PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/22/2019
81ATOUTSAMUDERAASIATRANS DANANG09/22/2019
82PROGRESS CEMCVICONSHIP09/22/2019
83SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG09/23/2019
84BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG09/23/2019
85VINAFCO 26VFCVINAFCO09/23/2019
86AS ROMINAIALCAT TUONG CO.,LTD09/23/2019
87MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/24/2019
88NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/25/2019
89HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/25/2019
90WANHAI 271WANHAI WANHAI DANANG09/25/2019
91WANHAI 272WANHAI WANHAI DANANG09/25/2019
92ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/26/2019
93WANHAI 303WANHAI WANHAI DANANG09/26/2019
94YM HAWKYMLVICONSHIP09/26/2019
95BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG09/26/2019
96KUO LUNGSITCSAFI DANANG09/27/2019
97YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP09/27/2019
98VINAFCO 26VFCVINAFCO09/27/2019
99VINAFCO 28VFCVINAFCO09/27/2019
100SITC HAINANSITCSAFI DANANG09/28/2019
101HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/28/2019
102MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/28/2019
103SPRINTEREMCVICONSHIP09/29/2019
104KOTA JOHANCMAGEMADEPT09/29/2019
105PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/29/2019
106REFLECTIONSITCSAFI DANANG09/30/2019
107VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG09/30/2019

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Phó TP Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)