Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
AUGUST 2020
NoVesselShipping LineAgentETA
1HAIAN TIMEHACTHACT DANANG08/01/2020
2GREEN SEAZIMHEADWAY08/01/2020
3SITC BANGKOKSITCSAFI DANANG08/01/2020
4LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG08/01/2020
5VINAFCO 26VFCVINAFCO08/02/2020
6EVER BONUSEMCVICONSHIP08/02/2020
7NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE08/02/2020
8OPHELIACMAGEMADEPT08/02/2020
9FUTUREEMCVICONSHIP08/02/2020
10VINAFCO 28VFCVINAFCO08/03/2020
11SITC MOJISITCSAFI DANANG08/03/2020
12BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG08/03/2020
13YM INCEPTIONYMLVIETFRACHT DANANG08/03/2020
14SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG08/04/2020
15HAIAN VIEWHACTHACT DANANG08/04/2020
16MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG08/04/2020
17WAN HAI 271WANHAI WANHAI DANANG08/05/2020
18WAN HAI 263WANHAI WANHAI DANANG08/05/2020
19HANSA COBURGMCCSAIGONSHIP DANANG08/05/2020
20HAIAN MINDHACTHACT DANANG08/05/2020
21WARNOW BOATSWAINYMLVIETFRACHT DANANG08/06/2020
22M.VINAFCOVFCVINAFCO08/06/2020
23HAIAN TIMEHACTHACT DANANG08/06/2020
24ALS VESTAWANHAI WANHAI DANANG08/06/2020
25YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG08/07/2020
26BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG08/07/2020
27KUO LUNGSITCSAFI DANANG08/07/2020
28NORDOCELOTCMAGEMADEPT08/08/2020
29ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE08/08/2020
30SITC HEBEISITCSAFI DANANG08/08/2020
31MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG08/08/2020
32EVER BOOMYEMCVICONSHIP08/09/2020
33HAIAN TIMEHACTHACT DANANG08/09/2020
34HAIAN MINDHACTHACT DANANG08/09/2020
35ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE08/09/2020
36PROGRESS CEMCVICONSHIP08/09/2020
37APL CAIROCMAGEMADEPT08/09/2020
38KESTRELIALCAT TUONG CO.,LTD08/10/2020
39VINAFCO 26VFCVINAFCO08/10/2020
40SITC YANTAISITCSAFI DANANG08/10/2020
41VINAFCO 28VFCVINAFCO08/11/2020
42SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG08/11/2020
43LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG08/11/2020
44HANSA SIEGBURGMCCSAIGONSHIP DANANG08/12/2020
45WAN HAI 173WANHAI WANHAI DANANG08/12/2020
46MAX KUDOIALCAT TUONG CO.,LTD08/12/2020
47YM HORIZONYMLVIETFRACHT DANANG08/13/2020
48M.VINAFCOVFCVINAFCO08/13/2020
49WAN HAI 306WANHAI WANHAI DANANG08/13/2020
50HAIAN TIMEHACTHACT DANANG08/14/2020
51HAIAN VIEWHACTHACT DANANG08/14/2020
52YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG08/14/2020
53VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG08/14/2020
54SITC HAKATASITCSAFI DANANG08/14/2020
55NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE08/15/2020
56HANSA COBURGMCCSAIGONSHIP DANANG08/15/2020
57INSPIRETSLVICONSHIP08/15/2020
58SITC HAINANSITCSAFI DANANG08/15/2020
59APL PUSANCMAGEMADEPT08/16/2020
60EVER BEADYEMCVICONSHIP08/16/2020
61ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE08/16/2020
62ADVANCEEMCVICONSHIP08/16/2020
63WAN HAI 216WANHAI WANHAI DANANG08/17/2020
64RESURGENCESITCSAFI DANANG08/17/2020
65BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG08/17/2020
66HAIAN BELLHACTHACT DANANG08/18/2020
67MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG08/18/2020
68VINAFCO 26VFCVINAFCO08/18/2020
69SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG08/18/2020
70SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG08/19/2020
71GREEN ACEMCCSAIGONSHIP DANANG08/19/2020
72WAN HAI 265WANHAI WANHAI DANANG08/19/2020
73VINAFCO 28VFCVINAFCO08/19/2020
74HAIAN VIEWHACTHACT DANANG08/20/2020
75YM INTELLIGENTYMLVIETFRACHT DANANG08/20/2020
76M.VINAFCOVFCVINAFCO08/20/2020
77INTERASIA MOMENTUMIALCAT TUONG CO.,LTD08/20/2020
78VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG08/21/2020
79WARNOW BOATSWAINYMLVIETFRACHT DANANG08/21/2020
80KUO LUNGSITCSAFI DANANG08/21/2020
81SITC BANGKOKSITCSAFI DANANG08/22/2020
82GREEN SEAZIMHEADWAY08/22/2020
83HAIAN BELLHACTHACT DANANG08/22/2020
84NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE08/22/2020
85MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG08/22/2020
86ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE08/23/2020
87FUTUREEMCVICONSHIP08/23/2020
88APL CAIROCMAGEMADEPT08/23/2020
89EVER BLOOMEMCVICONSHIP08/23/2020
90SITC MOJISITCSAFI DANANG08/24/2020
91YM INCEPTIONYMLVIETFRACHT DANANG08/24/2020
92LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG08/25/2020
93SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG08/25/2020
94WAN HAI 271WANHAI WANHAI DANANG08/26/2020
95WAN HAI 263WANHAI WANHAI DANANG08/26/2020
96VINAFCO 26VFCVINAFCO08/26/2020
97HAIAN TIMEHACTHACT DANANG08/22/2020
98HAIAN BELLHACTHACT DANANG08/26/2020
99HANSA COBURGMCCSAIGONSHIP DANANG08/26/2020
100ALS VESTAWANHAI WANHAI DANANG08/27/2020
101HAIAN TIMEHACTHACT DANANG08/27/2020
102YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG08/27/2020
103VINAFCO 28VFCVINAFCO08/27/2020
104YM HORIZONYMLVIETFRACHT DANANG08/28/2020
105VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG08/28/2020
106SITC HAKATASITCSAFI DANANG08/28/2020
107NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE08/29/2020
108NORDOCELOTCMAGEMADEPT08/29/2020
109SITC HEBEISITCSAFI DANANG08/29/2020
110M.VINAFCOVFCVINAFCO08/29/2020
111LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG08/29/2020
112APL PUSANCMAGEMADEPT08/30/2020
113PROGRESS CEMCVICONSHIP08/30/2020
114HAIAN BELLHACTHACT DANANG08/30/2020
115HAIAN SONGHACTHACT DANANG08/30/2020
116EVER BONUSEMCVICONSHIP08/30/2020
117ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE08/30/2020
118SITC YANTAISITCSAFI DANANG08/31/2020

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Trưởng Phòng Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)