Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
January 2022
NoVesselShipping LineAgentETB
1VIMC PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG01/01/2022
2SOL PROMISEYMLVIETFRACHT DANANG01/01/2022
3HANSA SIEGBURGMCCSAIGONSHIP DANANG01/01/2022
4WANHAI 173WANHAI WANHAI DANANG01/01/2022
5SITC HAINANSITCSAFI DANANG01/01/2022
6YM INITIATIVEYMLVIETFRACHT DANANG01/02/2022
7VINAFCO 26VFCVINAFCO01/02/2022
8MCC MEDANMCCSAIGONSHIP DANANG01/02/2022
9VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG01/02/2022
10ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE01/02/2022
11TOKYO TOWERWANHAI WANHAI DANANG01/02/2022
12MSC NILAMSCVANTAGE DANANG01/02/2022
13STRIDEEMCVICONSHIP01/03/2022
14VIETSUN CONFIDENTVSLVIETSUN01/04/2022
15CAPE FORBYCOSCOGEMADEPT01/04/2022
16CNC JUPITERCMAGEMADEPT01/04/2022
17M.VINAFCOVFCVINAFCO01/04/2022
18HUA KAIASLVIETFRACHT DANANG01/04/2022
19SITC FANGCHENGSITCSAFI DANANG01/06/2022
20YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG01/06/2022
21HAIAN BELLHACTHACT DANANG01/06/2022
22INTERASIA VISIONIALCAT TUONG CO.,LTD01/06/2022
23MIYUNHECOSCOGEMADEPT01/07/2022
24SITC HAKATASITCSAFI DANANG01/07/2022
25SINAR BANDASAMUDERAASIATRANS VIETNAM01/08/2022
26VIMC PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG01/08/2022
27ADVANCEEMCVICONSHIP01/08/2022
28HAIAN TIMEHACTHACT DANANG01/08/2022
29SITC HEBEISITCSAFI DANANG01/08/2022
30WANHAI 290WANHAI WANHAI DANANG01/08/2022
31INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD01/08/2022
32EVER ORIENTEMCVICONSHIP01/09/2022
33MAERSK DHAKAMCCSAIGONSHIP DANANG01/09/2022
34ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE01/09/2022
35ZHONG GU HUANG HAIWANHAI WANHAI DANANG01/09/2022
36MSC NILAMSCVANTAGE DANANG01/09/2022
37VIETSUN FORTUNEVSLVIETSUN01/11/2022
38VINAFCO 26VFCVINAFCO01/11/2022
39CAPE FORBYCOSCOGEMADEPT01/11/2022
40SPRINTEREMCVICONSHIP01/11/2022
41HUA KAIASLVIETFRACHT DANANG01/11/2022
42WANHAI 265WANHAI WANHAI DANANG01/12/2022
43M.VINAFCOVFCVINAFCO01/13/2022
44MCC MEDANMCCSAIGONSHIP DANANG01/13/2022
45VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG01/13/2022
46SITC TOKUYAMASITCSAFI DANANG01/13/2022
47ANDERSON DRAGONWANHAI WANHAI DANANG01/13/2022
48MTT SAPANGARCMAGEMADEPT01/14/2022
49HAIAN BELLHACTHACT DANANG01/14/2022
50BRIGHT LAEM CHABANGSITCSAFI DANANG01/14/2022
51WANHAI 289WANHAI WANHAI DANANG01/15/2022
52FUTUREEMCVICONSHIP01/15/2022
53SOL PROMISEYMLVIETFRACHT DANANG01/15/2022
54FEEDER 2MCCSAIGONSHIP DANANG01/15/2022
55SITC ZHEJIANGSITCSAFI DANANG01/15/2022
56TR ATHOSCMAGEMADEPT01/15/2022
57VIMC PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG01/16/2022
58EVER BEADYEMCVICONSHIP01/16/2022
59HAIAN TIMEHACTHACT DANANG01/16/2022
60TAICHUNGYMLVIETFRACHT DANANG01/16/2022
61ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE01/16/2022
62MSC NILAMSCVANTAGE DANANG01/16/2022
63SINAR BANDUNGSAMUDERAASIATRANS VIETNAM01/18/2022
64VIETSUN FORTUNEVSLVIETSUN01/18/2022
65HUA KAIASLVIETFRACHT DANANG01/18/2022
66CAPE FORBYCOSCOGEMADEPT01/18/2022
67GREEN ACEMCCSAIGONSHIP DANANG01/19/2022
68VINAFCO 26VFCVINAFCO01/19/2022
69WANHAI 165WANHAI WANHAI DANANG01/19/2022
70INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD01/19/2022
71SITC DALIANSITCSAFI DANANG01/20/2022
72YM INITIATIVEYMLVIETFRACHT DANANG01/20/2022
73SITC HAKATASITCSAFI DANANG01/21/2022
74M.VINAFCOVFCVINAFCO01/21/2022
75YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG01/21/2022
76MIYUNHECOSCOGEMADEPT01/21/2022
77INTERASIA VISIONIALCAT TUONG CO.,LTD01/21/2022
78EVER CROWNEMCVICONSHIP01/22/2022
79HAIAN BELLHACTHACT DANANG01/22/2022
80SITC HAINANSITCSAFI DANANG01/22/2022
81HAIAN TIMEHACTHACT DANANG01/23/2022
82STRIDEEMCVICONSHIP01/23/2022
83WANHAI 173WANHAI WANHAI DANANG01/23/2022
84CAPE ARAXOSCMAGEMADEPT01/23/2022
85ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE01/23/2022
86MSC NILAMSCVANTAGE DANANG01/23/2022
87BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG01/24/2022
88VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG01/25/2022
89VIETSUN DYNAMICVSLVIETSUN01/25/2022
90MCC MEDANMCCSAIGONSHIP DANANG01/25/2022
91CAPE FORBYCOSCOGEMADEPT01/25/2022
92NORDPANTHERMCCSAIGONSHIP DANANG01/26/2022
93SITC FANGCHENGSITCSAFI DANANG01/27/2022
94WANHAI 290WANHAI WANHAI DANANG01/27/2022
95SINAR SOLOSAMUDERAASIATRANS VIETNAM01/28/2022
96VINAFCO 26VFCVINAFCO01/28/2022
97SOL PROMISEYMLVIETFRACHT DANANG01/28/2022
98SITC SHENZHENSITCSAFI DANANG01/28/2022
99HAIAN BELLHACTHACT DANANG01/29/2022
100SITC HEBEISITCSAFI DANANG01/29/2022
101ZHONG GU HUANG HAIWANHAI WANHAI DANANG01/30/2022
102UBENACMAGEMADEPT01/30/2022
103ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE01/30/2022
104M.VINAFCOVFCVINAFCO01/30/2022
105MSC NILAMSCVANTAGE DANANG01/30/2022
106HAIAN TIMEHACTHACT DANANG01/31/2022
107TAICHUNGYMLVIETFRACHT DANANG01/31/2022

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Trưởng Phòng Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)