Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
MARCH 2019
NoVesselShipping LineAgentETA
1HYUNDAI HARMONYSITCSAFI DANANG01/03/2019
2KUO LUNGSITCSAFI DANANG01/03/2019
3YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP01/03/2019
4VAN LYVLCVIETFRACHT DANANG01/03/2019
5MCC CEBUMCCSAIGONSHIP DANANG02/03/2019
6VINAFCO 26VFCVINAFCO02/03/2019
7WANHAI 261WANHAIWANHAI DANANG03/03/2019
8ADVANCEEMCVICONSHIP03/03/2019
9WANHAI 207WANHAIWANHAI DANANG03/03/2019
10CONTSHIP FOXSITCSAFI DANANG04/03/2019
11MSC SIERRA IIMSCVANTAGE DANANG05/03/2019
12MCC DHAKAMCCSAIGONSHIP DANANG05/03/2019
13HAIAN BELLHACTHACT DANANG05/03/2019
14VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG05/03/2019
15NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE05/03/2019
16WANHAI 273WANHAIWANHAI DANANG06/03/2019
17INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD06/03/2019
18VAN HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE06/03/2019
19M. VISHIPVFCVINAFCO07/03/2019
20PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/03/2019
21YM HEIGHTSYMLVICONSHIP07/03/2019
22VINAFCO 28VFCVINAFCO08/03/2019
23AS ROBERTAYMLVICONSHIP08/03/2019
24SITC DANANGSITCSAFI DANANG08/03/2019
25WISDOM GRACESITCSAFI DANANG08/03/2019
26VAN LYVLCVIETFRACHT DANANG08/03/2019
27HARISMCCSAIGONSHIP DANANG09/03/2019
28HAIAN BELLHACTHACT DANANG09/03/2019
29WANHAI 206WANHAIWANHAI DANANG10/03/2019
30SPRINTEREMCVICONSHIP10/03/2019
31SUNSHINE BANDAMASAMUDERAASIATRANS DANANG10/03/2019
32INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD10/03/2019
33REFLECTIONSITCSAFI DANANG11/03/2019
34VINAFCO 26VFCVINAFCO11/03/2019
35MSC REUNIONMSCVANTAGE DANANG12/03/2019
36MAERSK WIESBADENMCCSAIGONSHIP DANANG12/03/2019
37BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG12/03/2019
38ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE12/03/2019
39WANHAI 265WANHAIWANHAI DANANG13/03/2019
40WANHAI 271WANHAIWANHAI DANANG13/03/2019
41HAIAN BELLHACTHACT DANANG13/03/2019
42YM HARMONYYMLVICONSHIP14/03/2019
43NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE14/03/2019
44YM HAWKYMLVICONSHIP15/03/2019
45SITC INCHONSITCSAFI DANANG15/03/2019
46KUO LUNGSITCSAFI DANANG15/03/2019
47VAN LYVLCVIETFRACHT DANANG15/03/2019
48M. VISHIPVFCVINAFCO16/03/2019
49MAERSK ABERDEENMCCSAIGONSHIP DANANG16/03/2019
50HAIAN BELLHACTHACT DANANG16/03/2019
51ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE17/03/2019
52BOX ENDEAVOURCMAGEMADEPT17/03/2019
53PROGRESS CEMCVICONSHIP17/03/2019
54VINAFCO 28VFCVINAFCO17/03/2019
55WANHAI 262WANHAIWANHAI DANANG17/03/2019
56WANHAI 216WANHAIWANHAI DANANG17/03/2019
57SITC MOJISITCSAFI DANANG18/03/2019
58VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG19/03/2019
59MSC SIERRA IIMSCVANTAGE DANANG19/03/2019
60VINAFCO 26VFCVINAFCO19/03/2019
61PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE19/03/2019
62WANHAI 263WANHAIWANHAI DANANG20/03/2019
63WANHAI 272WANHAIWANHAI DANANG20/03/2019
64HAIAN BELLHACTHACT DANANG20/03/2019
65AS SOPHIAMCCSAIGONSHIP DANANG20/03/2019
66YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP21/03/2019
67HYUNDAI HARMONYSITCSAFI DANANG22/03/2019
68WISDOM GRACESITCSAFI DANANG22/03/2019
69VAN LYVLCVIETFRACHT DANANG22/03/2019
70VAN HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE22/03/2019
71YM HEIGHTSYMLVICONSHIP23/03/2019
72HAIAN BELLHACTHACT DANANG23/03/2019
73FUTUREMCCSAIGONSHIP DANANG23/03/2019
74NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE23/03/2019
75SUNSHINE BANDAMASAMUDERAASIATRANS DANANG24/03/2019
76ADVANCEEMCVICONSHIP24/03/2019
77WANHAI 261WANHAIWANHAI DANANG24/03/2019
78WANHAI 207WANHAIWANHAI DANANG24/03/2019
79CONTSHIP FOXSITCSAFI DANANG25/03/2019
80M. VISHIPVFCVINAFCO25/03/2019
81BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG26/03/2019
82MSC REUNIONMSCVANTAGE DANANG26/03/2019
83VINAFCO 28VFCVINAFCO26/03/2019
84MCC SHANGHAIMCCSAIGONSHIP DANANG26/03/2019
85INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD27/03/2019
86HAIAN BELLHACTHACT DANANG27/03/2019
87WANHAI 273WANHAIWANHAI DANANG27/03/2019
88PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE27/03/2019
89VINAFCO 26VFCVINAFCO28/03/2019
90AS ROBERTAYMLVICONSHIP28/03/2019
91SITC DANANGSITCSAFI DANANG29/03/2019
92KUO LUNGSITCSAFI DANANG29/03/2019
93VAN LYVLCVIETFRACHT DANANG29/03/2019
94YM HARMONYYMLVICONSHIP29/03/2019
95HAIAN BELLHACTHACT DANANG30/03/2019
96MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG30/03/2019
97VAN HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE30/03/2019
98BOX ENDEAVOURCMAGEMADEPT31/03/2019
99SPRINTEREMCVICONSHIP31/03/2019

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

TP Khai thác (Ông Lê Công Anh)