Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
JULY 2021
NoVesselShipping LineAgentETB
1SEOUL TOWERMCCSAIGONSHIP DANANG07/01/2021
2EVER CROWNEMCVICONSHIP07/01/2021
3INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD07/01/2021
4HUA KAIASALVIETFRACHT DANANG07/02/2021
5YM HARMONYYMLDOI TAC CHAN THAT07/02/2021
6BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG07/02/2021
7SITC HAKATASITCSAFI DANANG07/02/2021
8HAIAN TIMEHACTHACT DANANG07/02/2021
9HAIAN VIEWHACTHACT DANANG07/02/2021
10YM HORIZONYMLDOI TAC CHAN THAT07/03/2021
11SINAR BINTANSAMUDERAASIATRANS VIETNAM07/03/2021
12VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG07/03/2021
13PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/03/2021
14SITC HEBEISITCSAFI DANANG07/03/2021
15SABRE TRADERCMAGEMADEPT07/04/2021
16INDUROWANHAI WANHAI DANANG07/04/2021
17EVER CLEAREMCVICONSHIP07/04/2021
18IAL 001IALCAT TUONG CO.,LTD07/04/2021
19M.VINAFCOVFCVINAFCO07/05/2021
20VIETSUN DYNAMICVSLVIETSUN DANANG07/05/2021
21SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG07/05/2021
22SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG07/06/2021
23ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/06/2021
24VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG07/06/2021
25HAIAN WESTHACTHACT DANANG07/06/2021
26HAIAN VIEWHACTHACT DANANG07/06/2021
27VINAFCO 26VFCVINAFCO07/07/2021
28ASIATIC MOONZIMHEADWAY07/07/2021
29EVER COZYEMCVICONSHIP07/07/2021
30OPHELIACMAGEMADEPT07/08/2021
31YM HAWKYMLDOI TAC CHAN THAT07/08/2021
32KOTA NIPAHMCCSAIGONSHIP DANANG07/08/2021
33BRIGHT LAEM CHABANG SITCSAFI DANANG07/09/2021
34BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG07/09/2021
35HUA KAIASALVIETFRACHT DANANG07/09/2021
36STRIDEEMCVICONSHIP07/09/2021
37NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/10/2021
38SINAR SOLOSAMUDERAASIATRANS VIETNAM07/10/2021
39ADVANCEEMCVICONSHIP07/10/2021
40MAERSK DAVAOMCCSAIGONSHIP DANANG07/10/2021
41SITC HAINANSITCSAFI DANANG07/10/2021
42INTERASIA VISIONIALCAT TUONG CO.,LTD07/10/2021
43YM INCEPTIONYMLDOI TAC CHAN THAT07/11/2021
44FUTUREEMCVICONSHIP07/11/2021
45HAIAN TIMEHACTHACT DANANG07/11/2021
46OPHELIACMAGEMADEPT07/12/2021
47M.VINAFCOVFCVINAFCO07/12/2021
48VIETSUN DYNAMICVSLVIETSUN DANANG07/12/2021
49WAN HAI 173WANHAI WANHAI DANANG07/12/2021
50EVER OCEANEMCVICONSHIP07/12/2021
51SITC YANTAISITCSAFI DANANG07/12/2021
52HAIAN BELLHACTHACT DANANG07/12/2021
53KOTA NIPAHMCCSAIGONSHIP DANANG07/13/2021
54SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG07/13/2021
55ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/13/2021
56SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG07/13/2021
57CONTSHIP FOXZIMHEADWAY07/14/2021
58SABRE TRADERCMAGEMADEPT07/14/2021
59VINAFCO 26VFCVINAFCO07/14/2021
60WAN HAI 263WANHAI WANHAI DANANG07/14/2021
61VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG07/15/2021
62YM HARMONYYMLDOI TAC CHAN THAT07/15/2021
63ZHONG GU HUANG HAIWANHAI WANHAI DANANG07/15/2021
64WAN HAI 285WANHAI WANHAI DANANG07/15/2021
65HAIAN TIMEHACTHACT DANANG07/16/2021
66SITC HAKATASITCSAFI DANANG07/16/2021
67BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG07/16/2021
68HUA KAIASALVIETFRACHT DANANG07/16/2021
69YM HORIZONYMLDOI TAC CHAN THAT07/16/2021
70EVER PRIMAEMCVICONSHIP07/16/2021
71HAIAN VIEWHACTHACT DANANG07/17/2021
72SITC ZHEJIANGSITCSAFI DANANG07/17/2021
73INESSAWANHAI WANHAI DANANG07/17/2021
74SINAR BANDUNGSAMUDERAASIATRANS VIETNAM07/17/2021
75HAMMONIA BEROLINAMCCSAIGONSHIP DANANG07/17/2021
76NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/17/2021
77SABRE TRADERCMAGEMADEPT07/18/2021
78PROGRESS CEMCVICONSHIP07/18/2021
79WAN HAI 265WANHAI WANHAI DANANG07/19/2021
80SITC SHENZHENSITCSAFI DANANG07/19/2021
81VIETSUN DYNAMICVSLVIETSUN DANANG07/19/2021
82SPRINTEREMCVICONSHIP07/19/2021
83M.VINAFCOVFCVINAFCO07/20/2021
84ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/20/2021
85VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG07/20/2021
86SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG07/20/2021
87ASIATIC MOONZIMHEADWAY07/21/2021
88HAIAN WESTHACTHACT DANANG07/21/2021
89WAN HAI 271WANHAI WANHAI DANANG07/21/2021
90VINAFCO 26VFCVINAFCO07/21/2021
91INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD07/21/2021
92OPHELIACMAGEMADEPT07/21/2021
93EVER CLEAREMCVICONSHIP07/21/2021
94HAIAN VIEWHACTHACT DANANG07/22/2021
95INTERASIA MOMENTUMIALCAT TUONG CO.,LTD07/22/2021
96MCC NINGBOMCCSAIGONSHIP DANANG07/22/2021
97YM INCEPTIONYMLDOI TAC CHAN THAT07/22/2021
98BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG07/23/2021
99YM HAWKYMLDOI TAC CHAN THAT07/23/2021
100HUA KAIASALVIETFRACHT DANANG07/23/2021
101BRIGHT LAEM CHABANG SITCSAFI DANANG07/23/2021
102INDUROWANHAI WANHAI DANANG07/24/2021
103SINAR BINTANSAMUDERAASIATRANS VIETNAM07/24/2021
104NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/24/2021
105CITY OF SHANGHAIMCCSAIGONSHIP DANANG07/24/2021
106SITC HEBEISITCSAFI DANANG07/24/2021
107STRIDEEMCVICONSHIP07/25/2021
108HAIAN VIEWHACTHACT DANANG07/25/2021
109OPHELIACMAGEMADEPT07/25/2021
110HAIAN WESTHACTHACT DANANG07/26/2021
111SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG07/26/2021
112VIETSUN DYNAMICVSLVIETSUN DANANG07/26/2021
113EVER CROWNEMCVICONSHIP07/26/2021
114ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/27/2021
115MCC NINGBOMCCSAIGONSHIP DANANG07/27/2021
116SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG07/27/2021
117WAN HAI 173WANHAI WANHAI DANANG07/28/2021
118SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG07/28/2021
119M.VINAFCOVFCVINAFCO07/28/2021
120SABRE TRADERCMAGEMADEPT07/28/2021
121CONTSHIP FOXZIMHEADWAY07/29/2021
122HAIAN BELLHACTHACT DANANG07/29/2021
123EVER COZYEMCVICONSHIP07/29/2021
124YM HORIZONYMLDOI TAC CHAN THAT07/29/2021
125VINAFCO 26VFCVINAFCO07/29/2021
126VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG07/29/2021
127HAIAN VIEWHACTHACT DANANG07/30/2021
128YM HARMONYYMLDOI TAC CHAN THAT07/30/2021
129SITC HAKATASITCSAFI DANANG07/30/2021
130BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG07/30/2021
131NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE07/31/2021
132SINAR SOLOSAMUDERAASIATRANS VIETNAM07/31/2021
133SITC HAINANSITCSAFI DANANG07/31/2021

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Trưởng Phòng Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)