Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
SEPTEMBER 2021
NoVesselShipping LineAgentETB
1HAIAN BELLHACTHACT DANANG09/01/2021
2FEEDER 2MCCSAIGONSHIP DANANG09/01/2021
3YM HARMONYYMLVIETFRACHT DANANG09/02/2021
4INTERASIA VISIONIALCAT TUONG CO.,LTD09/02/2021
5VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG09/02/2021
6WANHAI 173WANHAI WANHAI DANANG09/02/2021
7BRIGHT LAEM CHABANG SITCSAFI DANANG09/03/2021
8LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/03/2021
9ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/04/2021
10YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG09/04/2021
11SITC HEBEISITCSAFI DANANG09/04/2021
12GANG TONG 19ASLVIETFRACHT DANANG09/05/2021
13HAIAN PARKHACTHACT DANANG09/05/2021
14VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG09/05/2021
15WANHAI 285WANHAI WANHAI DANANG09/05/2021
16VIMC PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG09/06/2021
17SITC SHENZHENSITCSAFI DANANG09/06/2021
18WANHAI 263WANHAI WANHAI DANANG09/06/2021
19VINAFCO 26VFCVINAFCO09/07/2021
20NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/07/2021
21VIETSUN HARMONYVSLVIETSUN09/07/2021
22HAIAN EASTHACTHACT DANANG09/07/2021
23MSC TIPHAINEMSCVANTAGE DANANG09/07/2021
24INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD09/08/2021
25MAERSK VALENCIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/08/2021
26STRIDEEMCVICONSHIP09/08/2021
27INESSAWANHAI WANHAI DANANG09/08/2021
28M.VINAFCOVFCVINAFCO09/09/2021
29HAIAN PARKHACTHACT DANANG09/10/2021
30SITC HAKATASITCSAFI DANANG09/10/2021
31HANSA COLOMBOIALCAT TUONG CO.,LTD09/10/2021
32MIYUNHECOSCOGEMADEPT09/10/2021
33SOL PROMISEYMLVIETFRACHT DANANG09/10/2021
34SINAR BANDUNGSAMUDERAASIATRANS VIETNAM09/11/2021
35UNI PREMIEREMCVICONSHIP09/11/2021
36SITC HAINANSITCSAFI DANANG09/11/2021
37ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/11/2021
38INDUROWANHAI WANHAI DANANG09/11/2021
39HAIAN EASTHACTHACT DANANG09/12/2021
40VIMC PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG09/12/2021
41GREEN CLARITYEMCVICONSHIP09/12/2021
42GANG TONG 19ASLVIETFRACHT DANANG09/12/2021
43SPRINTEREMCVICONSHIP09/12/2021
44WANHAI 265WANHAI WANHAI DANANG09/12/2021
45YM INITATIVEYMLVIETFRACHT DANANG09/13/2021
46ADVANCEEMCVICONSHIP09/13/2021
47YM HARMONYYMLVIETFRACHT DANANG09/13/2021
48HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/14/2021
49MSC TIPHAINEMSCVANTAGE DANANG09/14/2021
50VIETSUN HARMONYVSLVIETSUN09/14/2021
51PHUC KHANHGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/14/2021
52MTT SAPANGARCMAGEMADEPT09/14/2021
53NAKSKOV MAERSKMCCSAIGONSHIP DANANG09/14/2021
54HANSA MADGDEBURGMCCSAIGONSHIP DANANG09/15/2021
55SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG09/15/2021
56SINAR SOLOSAMUDERAASIATRANS VIETNAM09/16/2021
57VINAFCO 26VFCVINAFCO09/16/2021
58YM INITATIVEYMLVIETFRACHT DANANG09/16/2021
59VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG09/16/2021
60M.VINAFCOVFCVINAFCO09/17/2021
61BRIGHT LAEM CHABANG SITCSAFI DANANG09/17/2021
62NAKSKOV MAERSKMCCSAIGONSHIP DANANG09/17/2021
63HAIAN VIEWHACTHACT DANANG09/18/2021
64HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/18/2021
65ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/18/2021
66SITC ZHEJIANGSITCSAFI DANANG09/18/2021
67VIMC PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG09/18/2021
68YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG09/18/2021
69GANG TONG 19ASLVIETFRACHT DANANG09/19/2021
70EVER CLEAREMCVICONSHIP09/19/2021
71INTERASIA VISIONIALCAT TUONG CO.,LTD09/19/2021
72ZHONG GU HUANG HAIWANHAI WANHAI DANANG09/19/2021
73SINAR BINTANSAMUDERAASIATRANS VIETNAM09/20/2021
74SITC FANGCHENGSITCSAFI DANANG09/20/2021
75EVER CROWNEMCVICONSHIP09/20/2021
76VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG09/20/2021
77MSC TIPHAINEMSCVANTAGE DANANG09/21/2021
78WANHAI 161WANHAI WANHAI DANANG09/21/2021
79TR PORTHOSCMAGEMADEPT09/22/2021
80HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/22/2021
81VIETSUN HARMONYVSLVIETSUN09/22/2021
82ANASSAMCCSAIGONSHIP DANANG09/22/2021
83WANHAI 263WANHAI WANHAI DANANG09/22/2021
84EVER CONVEYEMCVICONSHIP09/23/2021
85SOL PROMISEYMLVIETFRACHT DANANG09/23/2021
86HAIAN VIEWHACTHACT DANANG09/23/2021
87SITC HAKATASITCSAFI DANANG09/24/2021
88VINAFCO 26VFCVINAFCO09/24/2021
89VIMC PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG09/24/2021
90MIYUNHECOSCOGEMADEPT09/24/2021
91WANHAI 285WANHAI WANHAI DANANG09/24/2021
92ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/25/2021
93UBENACMAGEMADEPT09/25/2021
94SITC HEBEISITCSAFI DANANG09/25/2021
95WANHAI 173WANHAI WANHAI DANANG09/25/2021
96INESSAWANHAI WANHAI DANANG09/25/2021
97NAKSKOV MAERSKMCCSAIGONSHIP DANANG09/26/2021
98M.VINAFCOVFCVINAFCO09/26/2021
99YM HARMONYYMLVIETFRACHT DANANG09/26/2021
100HAIAN VIEWHACTHACT DANANG09/26/2021
101STRIDEEMCVICONSHIP09/26/2021
102GANG TONG 19ASLVIETFRACHT DANANG09/26/2021
103EVER CLEVEREMCVICONSHIP09/27/2021
104HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/27/2021
105SITC SHENZHENSITCSAFI DANANG09/27/2021
106VLADIVOSTOKMCCSAIGONSHIP DANANG09/28/2021
107MSC TIPHAINEMSCVANTAGE DANANG09/28/2021
108NAKSKOV MAERSKMCCSAIGONSHIP DANANG09/29/2021
109NORDPANTHERMCCSAIGONSHIP DANANG09/29/2021
110INTERASIA FORWARDIALCAT TUONG CO.,LTD09/29/2021
111GREEN CLARITYEMCVICONSHIP09/30/2021
112YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG09/30/2021
113HAIAN VIEWHACTHACT DANANG09/30/2021
114HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/30/2021

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Trưởng Phòng Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)