Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
NOVEMBER 2019
NoVesselShipping LineAgentETA
1BIENDONG TRADERVLCVIETFRACHT DANANG11/01/2019
2PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/01/2019
3KUO LUNGSITCSAFI DANANG11/01/2019
4OREAMCCSAIGONSHIP DANANG11/02/2019
5VINAFCO 26VFCVINAFCO11/02/2019
6YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP11/02/2019
7SITC HEBEISITCSAFI DANANG11/02/2019
8HAIAN TIMEHACTHACT DANANG11/03/2019
9ATOUTSAMUDERAASIATRANS DANANG11/03/2019
10PROGRESS CEMCVICONSHIP11/03/2019
11BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG11/04/2019
12NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/04/2019
13SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG11/04/2019
14WANHAI 221WANHAI WANHAI DANANG11/04/2019
15MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG11/05/2019
16WANA BHUMMSCVANTAGE DANANG11/06/2019
17NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/06/2019
18HAIAN TIMEHACTHACT DANANG11/06/2019
19WANHAI 271WANHAI WANHAI DANANG11/06/2019
20AS SERENAYMLVICONSHIP11/07/2019
21WANHAI 263WANHAI WANHAI DANANG11/07/2019
22ALS VESTAWANHAI WANHAI DANANG11/07/2019
23VINAFCO 28VFCVINAFCO11/08/2019
24PHUC THAIGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/08/2019
25BIENDONG TRADERVLCVIETFRACHT DANANG11/08/2019
26WISDOM GRACESITCSAFI DANANG11/08/2019
27YM INCREMENTYMLVICONSHIP11/08/2019
28M.VINAFCOVFCVINAFCO11/09/2019
29SITC BANGKOKSITCSAFI DANANG11/09/2019
30PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/09/2019
31MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG11/09/2019
32HAIAN TIMEHACTHACT DANANG11/10/2019
33KOTA JOHANCMAGEMADEPT11/10/2019
34BIENDONG PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG11/11/2019
35SITC FANGCHENGSITCSAFI DANANG11/11/2019
36VINAFCO 26VFCVINAFCO11/11/2019
37SPRINTEREMCVICONSHIP11/11/2019
38OREAMCCSAIGONSHIP DANANG11/12/2019
39SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG11/13/2019
40WANHAI 273WANHAI WANHAI DANANG11/13/2019
41INTERASIA ADVANCEIALCAT TUONG CO.,LTD11/13/2019
42YM INTELLIGENTYMLVICONSHIP11/14/2019
43NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/14/2019
44WANHAI 306WANHAI WANHAI DANANG11/14/2019
45HAIAN MINDHACTHACT DANANG11/15/2019
46KUO LUNGSITCSAFI DANANG11/15/2019
47BIENDONG TRADERVLCVIETFRACHT DANANG11/15/2019
48YM HARMORNYYMLVICONSHIP11/15/2019
49HAIAN BELLHACTHACT DANANG11/16/2019
50SITC HAINANSITCSAFI DANANG11/16/2019
51NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/16/2019
52OREAMCCSAIGONSHIP DANANG11/16/2019
53PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/16/2019
54ADVANCEEMCVICONSHIP11/17/2019
55VINAFCO 28VFCVINAFCO11/17/2019
56ATOUTSAMUDERAASIATRANS DANANG11/17/2019
57M.VINAFCOVFCVINAFCO11/18/2019
58SITC YANTAISITCSAFI DANANG11/18/2019
59BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG11/18/2019
60WANHAI 216WANHAI WANHAI DANANG11/18/2019
61MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG11/19/2019
62WANA BHUMMSCVANTAGE DANANG11/20/2019
63WANHAI 272WANHAI WANHAI DANANG11/20/2019
64SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG11/20/2019
65HAIAN BELLHACTHACT DANANG11/21/2019
66YM INCREMENTYMLVICONSHIP11/21/2019
67NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/21/2019
68VINAFCO 26VFCVINAFCO11/21/2019
69IRENES ROSEIALCAT TUONG CO.,LTD11/21/2019
70WISDOM GRACESITCSAFI DANANG11/22/2019
71BIENDONG TRADERVLCVIETFRACHT DANANG11/22/2019
72AS SERENAYMLVICONSHIP11/22/2019
73SITC HEBEISITCSAFI DANANG11/23/2019
74NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/23/2019
75MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG11/23/2019
76PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/23/2019
77KOTA JOHANCMAGEMADEPT11/24/2019
78PROGRESS CEMCVICONSHIP11/24/2019
79BIENDONG PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG11/25/2019
80SITC YOKKAICHISITCSAFI DANANG11/25/2019
81WANHAI 221WANHAI WANHAI DANANG11/25/2019
82M.VINAFCOVFCVINAFCO11/26/2019
83OREAMCCSAIGONSHIP DANANG11/26/2019
84SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG11/27/2019
85VINAFCO 28VFCVINAFCO11/27/2019
86HAIAN MINDHACTHACT DANANG11/27/2019
87WANHAI 271WANHAI WANHAI DANANG11/27/2019
88WANHAI 263WANHAI WANHAI DANANG11/27/2019
89YM HARMORNYYMLVICONSHIP11/28/2019
90NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/28/2019
91ALS VESTAWANHAI WANHAI DANANG11/28/2019
92KUO LUNGSITCSAFI DANANG11/29/2019
93VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG11/29/2019
94VINAFCO 26VFCVINAFCO11/29/2019
95YM INCREMENTYMLVICONSHIP11/29/2019
96OREAMCCSAIGONSHIP DANANG11/30/2019
97NASICO SKYGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/30/2019
98PHUC HUNGGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE11/30/2019

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Phó TP Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)