Kế hoạch CA - Dự báo tàu đến

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT

EXPECTED CONTAINER VESSEL SCHEDULE AT DANANG PORT
SEPTEMBER 2020
NoVesselShipping LineAgentETA
1HAIAN LINKHACTHACT DANANG09/01/2020
2NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/01/2020
3MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/01/2020
4SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG09/01/2020
5BIENDONG STARVLCVIETFRACHT DANANG09/01/2020
6KESTRELIALCAT TUONG CO.,LTD09/01/2020
7HAIAN SONGHACTHACT DANANG09/02/2020
8HANSA SIEGBURGMCCSAIGONSHIP DANANG09/02/2020
9WAN HAI 173WANHAI WANHAI DANANG09/02/2020
10MAX KUDOIALCAT TUONG CO.,LTD09/02/2020
11ASIATIC NEPTUNEZIMHEADWAY09/02/2020
12YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG09/03/2020
13WAN HAI 306WANHAI WANHAI DANANG09/03/2020
14YM INTELLIGENTYMLVIETFRACHT DANANG09/04/2020
15VIETSUN PACIFICVSLVICONSHIP09/04/2020
16KUO LUNGSITCSAFI DANANG09/04/2020
17VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG09/04/2020
18HAIAN VIEWHACTHACT DANANG09/05/2020
19ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/05/2020
20MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/05/2020
21SITC HAINANSITCSAFI DANANG09/05/2020
22PACIFIC GRACEGSCGEMADEPT09/06/2020
23HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/06/2020
24EVER BOOMYEMCVICONSHIP09/06/2020
25APL CAIROCMAGEMADEPT09/06/2020
26ADVANCEEMCVICONSHIP09/06/2020
27INSPIRETSLVICONSHIP09/06/2020
28VINAFCO 26VFCVINAFCO09/07/2020
29BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG09/07/2020
30RESURGENCESITCSAFI DANANG09/07/2020
31WAN HAI 216WANHAI WANHAI DANANG09/07/2020
32VINAFCO 28VFCVINAFCO09/08/2020
33ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/08/2020
34SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG09/08/2020
35LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/08/2020
36SUNRISE DRAGONWANHAI WANHAI DANANG09/09/2020
37GREEN ACEMCCSAIGONSHIP DANANG09/09/2020
38WAN HAI 265WANHAI WANHAI DANANG09/09/2020
39VINALINES DIAMONDZIMHEADWAY09/09/2020
40YM HARMONYYMLVIETFRACHT DANANG09/10/2020
41M.VINAFCOVFCVINAFCO09/10/2020
42HAIAN SONGHACTHACT DANANG09/10/2020
43INTERASIA MOMENTUMIALCAT TUONG CO.,LTD09/10/2020
44YM HEIGHTSYMLVIETFRACHT DANANG09/11/2020
45HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/11/2020
46SITC HAKATASITCSAFI DANANG09/11/2020
47GREEN SEAZIMHEADWAY09/12/2020
48SITC BANGKOKSITCSAFI DANANG09/12/2020
49VIETSUN PACIFICVSLVICONSHIP09/12/2020
50NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/12/2020
51LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/12/2020
52FUTUREEMCVICONSHIP09/13/2020
53PACIFIC GRACEGSCGEMADEPT09/13/2020
54EVER BEADYEMCVICONSHIP09/13/2020
55APL PUSANCMAGEMADEPT09/13/2020
56SITC MOJISITCSAFI DANANG09/14/2020
57HAIAN SONGHACTHACT DANANG09/14/2020
58YM INCEPTIONYMLVIETFRACHT DANANG09/14/2020
59VINAFCO 26VFCVINAFCO09/15/2020
60HAIAN PARKHACTHACT DANANG09/15/2020
61ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/15/2020
62SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG09/15/2020
63MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/15/2020
64WAN HAI 271WANHAI WANHAI DANANG09/16/2020
65WAN HAI 263WANHAI WANHAI DANANG09/16/2020
66VINAFCO 28VFCVINAFCO09/16/2020
67HANSA COBURGMCCSAIGONSHIP DANANG09/16/2020
68BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG09/16/2020
69ASIATIC NEPTUNEZIMHEADWAY09/16/2020
70ALS VESTAWANHAI WANHAI DANANG09/17/2020
71YM HORIZONYMLVIETFRACHT DANANG09/17/2020
72M.VINAFCOVFCVINAFCO09/18/2020
73YM HAWKYMLVIETFRACHT DANANG09/18/2020
74HAIAN TIMEHACTHACT DANANG09/18/2020
75KUO LUNGSITCSAFI DANANG09/18/2020
76VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG09/18/2020
77MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/19/2020
78HAIAN LINKHACTHACT DANANG09/19/2020
79SITC HEBEISITCSAFI DANANG09/19/2020
80NORDOCELOTCMAGEMADEPT09/19/2020
81VIETSUN PACIFICVSLVICONSHIP09/20/2020
82PACIFIC GRACEGSCGEMADEPT09/20/2020
83PROGRESS CEMCVICONSHIP09/20/2020
84APL CAIROCMAGEMADEPT09/20/2020
85EVER BLOOMEMCVICONSHIP09/20/2020
86KESTRELIALCAT TUONG CO.,LTD09/21/2020
87SITC YANTAISITCSAFI DANANG09/21/2020
88VINAFCO 26VFCVINAFCO09/22/2020
89HAIAN SONGHACTHACT DANANG09/22/2020
90NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/22/2020
91SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG09/22/2020
92LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/22/2020
93MAX KUDOIALCAT TUONG CO.,LTD09/23/2020
94VINAFCO 28VFCVINAFCO09/23/2020
95HAIAN VIEWHACTHACT DANANG09/23/2020
96VINALINES DIAMONDZIMHEADWAY09/23/2020
97WAN HAI 173WANHAI WANHAI DANANG09/23/2020
98HANSA SIEGBURGMCCSAIGONSHIP DANANG09/23/2020
99YM INTELLIGENTYMLVIETFRACHT DANANG09/24/2020
100TBAWANHAI WANHAI DANANG09/24/2020
101BIENDONG FREIGHTERVLCVIETFRACHT DANANG09/24/2020
102VINALINES PIONEERVLCVIETFRACHT DANANG09/25/2020
103YM HARMONYYMLVIETFRACHT DANANG09/25/2020
104M.VINAFCOVFCVINAFCO09/25/2020
105HAIAN LINKHACTHACT DANANG09/25/2020
106SITC HAKATASITCSAFI DANANG09/25/2020
107LOBIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/26/2020
108ATLANTIC OCEANGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/26/2020
109HAIAN PARKHACTHACT DANANG09/26/2020
110SITC HAINANSITCSAFI DANANG09/26/2020
111VIETSUN PACIFICVSLVICONSHIP09/27/2020
112PACIFIC GRACEGSCGEMADEPT09/27/2020
113INSPIRETSLVICONSHIP09/27/2020
114APL PUSANCMAGEMADEPT09/27/2020
115ADVANCEEMCVICONSHIP09/27/2020
116EVER BONUSEMCVICONSHIP09/27/2020
117WAN HAI 216WANHAI WANHAI DANANG09/28/2020
118HAIAN VIEWHACTHACT DANANG09/28/2020
119RESURGENCESITCSAFI DANANG09/28/2020
120MARIVIAMCCSAIGONSHIP DANANG09/29/2020
121NASICO NAVIGATORGLSGLOBAL LOGISTIC SERVICE09/29/2020
122SPIRIT OF KOLKATAMSCVANTAGE DANANG09/29/2020
123VINAFCO 26VFCVINAFCO09/29/2020
124ASIATIC NEPTUNEZIMHEADWAY09/30/2020
125WAN HAI 265WANHAI WANHAI DANANG09/30/2020
126VINAFCO 28VFCVINAFCO09/30/2020

Liên hệ hỗ trợ giải quyết sự cố

Hotline giải quyết mọi sự cố

Email hỗ trợ sự cố

PTGĐ Sản xuất (Ông Dương Đức Xuân)

Trưởng Phòng Khai Thác (Ông Trần Quang Châu)