Phương tiện thiết bị

Tên thiết bị Số lượng
Cẩu giàn (Quay side gantry crane) chuyên dùng bốc dỡ container  ở cầu tàu, sức nâng: 36-40 tấn 04 chiếc
Cẩu khung bánh lốp (RTG) chuyên bốc dỡ container ở bãi sức nâng: 36-40 tấn 06 chiếc
Cẩu cảng cố định (Liebherr) sức nâng 40 tấn 04 chiếc
Cẩu cảng di động (Liebherr) sức nâng 25 tấn 02 chiếc
Xe nâng chuyên bốc dỡ container sức nâng 10 – 45 tấn 10 chiếc
Xe kẹp gỗ cây 5 tấn 02 chiếc
Cẩu ôtô 25 tấn – 80 tấn 15 chiếc
Xe Đầu kéo 34 chiếc
Xe chở khách chạy điện và xăng 04 chiếc
Xe đào 04 chiếc
Xe gạt ủi caterpillar D5K, D6K 04 chiếc
Xe xúc lật bánh lốp 06 chiếc
Xe nâng kẹp giấy sức nâng 3 – 8 tấn 15 chiếc
Xe nâng hàng từ 2 dến 25 tấn 15 chiếc
Cân ôtô từ 60 – 80 tấn 6 cái
Đầu cắm điện container lạnh 400 đầu
Máy phát điện dự phòng cho cẩu QCC 1250-2000 KVA 02 máy
Máy phát điện cho cẩu RTG 2000 KVA 01 máy
Máy phát điện cho container lạnh 500 KVA 01 máy
Tàu lai công suất từ 500cv đến 2800cv (tổng công suất các tàu là 13.030cv) 10 chiếc