Phương tiện thiết bị

Tên thiết bị Số lượng
Cẩu giàn (Quay side gantry crane) chuyên dùng bốc dỡ container  ở cầu tàu, sức nâng: 36-40 tấn 04 chiếc
Cẩu khung bánh lốp (RTG) chuyên bốc dỡ container ở bãi sức nâng: 36-40 tấn 06 chiếc
Cẩu cảng cố định (Liebherr) sức nâng 40 tấn 04 chiếc
Cẩu cảng di động (Liebherr) sức nâng 25 tấn 02 chiếc
Xe nâng chuyên bốc dỡ container sức nâng 42 -45 tấn 05 chiếc
Xe cạp gỗ 5 tấn 02 chiếc
Cẩu ôtô 25 tấn – 80 tấn 15 chiếc
Xe Đầu kéo 29 chiếc
Xe điện 04 chiếc
Xe đào 04 chiếc
Xe nâng 2 – 7 tấn 13 chiếc
Xe gạt ủi caterpillar D5K, D6K 04 chiếc
Xe xúc lật bánh lốp 06 chiếc