testimonials

 • Mr Nguyen Van An

  Mr Nguyen Van An

  09-08-2018

  The agencies supporting the operation of the port have also been improved, including the police, customs and health services. It can be said that in the years 1933-1935, the port of Da Nang was relatively complete. put into operation and development. However, until the colonial regime collapsed, the third-ranked port of Indochina (after Saigon and

 • Mrs Tran Thi Kim Tuyen

  Mrs Tran Thi Kim Tuyen

  09-08-2018

  Today, Da Nang seaport is classified as national class I seaport. Da Nang Port consists of two major ports namely Tien Sa Port Enterprise and Song Han Port Enterprise with 1,493m of berths, loading and unloading facilities and modern warehouses serving the port’s capacity of 6 million. ton / year. Tien Sa port is a

Tin nổi bật

Cảng Đà Nẵng tiếp và làm việc với...

14-06-2024

Chiều ngày  13/6/2024, Ông Lê Quảng Đức – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng Phòng Kinh doanh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty Verbrugge International B.V (Hà Lan) do Ông Marinus Jan Verbrugge – Tổng Giám đốc điều hành dẫn đầu. Cùng đi với đoàn công

Thông điệp của Ông Trần Lê Tuấn...

12-06-2024

“𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒑 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 100 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝒗𝒂̀ 30 𝒏𝒂̆𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊, 𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝑩𝒂𝒏 𝑳𝒂̃𝒏𝒉 đ𝒂̣𝒐 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 – 𝑻𝒐̂𝒊 𝒙𝒊𝒏 𝒃𝒂̀𝒚 𝒕𝒐̉ 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂ đ𝒆̂́𝒏 𝑶̂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊

Đoàn Hội đồng các Công đoàn thành...

10-06-2024

Chiều ngày 10/6/2024, Đoàn Hội đồng các Công đoàn thành phố Kawasaki do Ông Yoshitaka Nakayama – Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cảng Đà Nẵng. Ông Dương Đức Xuân – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm/Xí nghiệp Cảng Tiên Sa

Bổ sung nhiều quy chuẩn mới để giảm...

10-06-2024

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu. Một trong những điểm đáng chú ý tại quy chuẩn mới là những quy định cụ thể liên quan tới thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ

Lập đề án nghiên cứu tổng thể việc...

05-06-2024

Cục Hàng hải VN vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo đánh giá, tổng kết quá trình triển khai thực hiện tiếp nhận tàu có trọng tải lớn hơn thiết kế chở không đầy hàng (giảm tải) ra, vào các bến cảng. Quy hoạch bám sát xu thế phát

Đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ...

03-06-2024

Chuyển đổi số là một xu hướng quan trọng và tất yếu của mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Trong suốt quá trình chuyển đổi này, an toàn thông tin (ATTT) đóng vai trò then chốt. Đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ Công ty là nhiệm vụ cấp thiết, đặc