Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng làm việc với các Hãng tàu

Tin tức

04-10-2022

Chia sẻ bài viết qua

Trong hai ngày 03 và 04/10/2022, đại diện Lãnh đạo Cảng Đà Nẵng – Ông Trần Lê Tuấn – Tổng Giám đốc đã có buổi làm việc cùng đại diện 2 hãng tàu CULINES và SITC.
Kết thúc các buổi làm việc, hai bên đã thống nhất các biện pháp tháo gỡ vướng mắc; tăng cường hợp tác lâu dài và phát triển bền vững.
 
Chụp ảnh lưu niệm với Đại diện hàng tàu CULINES sau buổi làm việc
 
 
Chụp ảnh lưu niệm với Đại diện hàng tàu SITC sau buổi làm việc

Phòng CNTT