Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng gửi Thư chúc mừng đến toàn thể CBCNV, Người lao động nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Tin tức

29-06-2023

Chia sẻ bài viết qua

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng đã có Thư gửi đến toàn thể CBCNV, Người lao động đang làm việc tại Cảng, cùng món quà vô cùng ý nghĩa đến từng gia đình.

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định, lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã trở thành ngày truyền thống, có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Đây cũng là ngày thắp lên tinh thần hướng về gia đình, hướng về tổ tiên – qua đó nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, những giá trị nhân văn cao quý của dân tộc. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã trở thành ngày ghi nhớ và phát huy truyền thống, nề nếp, gia phong; đánh thức mỗi người suy ngẫm sâu sắc hơn và hành động thiết thực hơn để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của Gia đình và của Tổ quốc. Cùng với sự phát triển của đất nước, Ngày Gia đình Việt Nam cũng dần trở thành ngày hội trên mọi miền Tổ quốc, một nét đẹp văn hóa – nơi mà tình yêu thương và chia sẻ được tôn vinh. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam ngày càng được tổ chức phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Phòng CNTT