Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018

Tin tức

15-11-2018

Chia sẻ bài viết qua

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội cổ đông thường niên giao. Các cấp lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Cảng Đà Nẵng đã phấn đấu, nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm. Bên cạnh công tác đẩy mạnh nghiên cứu thị trường tìm kiếm nguồn hàng mới là sự quan tâm hàng đầu, công tác nghiên cứu hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, đổi mới công nghệ, rà soát tiết kiệm chi phí, đẩy nhanh tiến độ Dự án để đưa vào sản xuất kịp thời, công tác đào tạo và đào tạo lại, văn hóa doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh.

Bên cạnh những thuận lợi như thị trường ổn định, hoàn thành đưa vào khai thác Dự án nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 đúng tiến độ, tinh thần đoàn kết, ý thức người lao động..Cảng Đà Nẵng cũng gặp một số khó khăn nhất định như hạn chế lưu thông trên tuyến đường Ngô Quyền, Yết Kiêu giờ cao điểm, vùng hậu phương của cảng có kinh tế công nghiệp kém phát triển dẫn đến nhu cầu lưu thông hàng hóa thấp – Hành lang kinh tế Đông tây chưa phát triển, tạm dừng hoạt động các nhà máy thép.

 

Cảng Tiên Sa Hiện nay khi đưa giai đoạn II vào hoạt động

 

Tính đến hết tháng 10/2018, Tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Đà Nẵng đạt 7.196.273 tấn, đạt 81,60 % kế hoạch và tăng 7,86 % so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu đạt 593,5 tỷ đồng, đạt 87,02 % kế hoạch và tăng 16,03 % so với cùng kỳ năm trước. Lãi trước thuế đạt 165,5 tỷ đồng, đạt 92,87 % kế hoạch và tăng 20,01 % so với cũng kỳ năm trước

Cùng với việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo cho người lao động cũng được Cảng Đà Nẵng quan tâm như thu nhập cho người lao động ổn định, tổ chức nghĩ dưỡng cho toàn bộ công nhân viên, tham quan học tập trong nước và nước ngoài, bổ sung thêm bữa ăn giữa ca, đồng phục,..

Với dự báo tình hình sản lượng hàng hóa, tàu khách hai tháng cuối năm, dự kiến năm 2018 Cảng Đà Nẵng sẽ tiếp tục là một năm thành công, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đã giao, cam kết mức cổ tức cho các cổ đông, chăm lo tốt cho người lao động.

 

Phòng Tài Chính Kế Toán