THÔNG BÁO KHẨN SỐ 20 CỦA BỘ Y TẾ- CẢNG ĐÀ NẴNG KÍNH ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ CBCNV NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN

Tin tức

31-07-2020

Chia sẻ bài viết qua

Thông Báo Khẩn Số 20 Bộ Y Tế

Vì vậy kính đề nghị Quý Khách Hàng, CBNV Cảng Đà Nẵng nghiêm túc chấp hành. Những người, hoặc có người thân đã từng đến các địa điểm trên nhanh chóng đến khai báo tại cơ quan y tế gần nhất, khai báo cập nhật tình hình sức khỏe thường xuyên, cách ly tập trung hoặc tự cách ly, không ra vào Cảng Đà Nẵng trong thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố.