TÀU DU LỊCH BIỂN QUỐC TẾ “XÔNG ĐẤT” CẦU TÀU MỚI GIAI ĐOẠN II Tiên Sa

未分类

29-08-2018

Chia sẻ bài viết qua

TÀU DU LỊCH BIỂN QUỐC TẾ “XÔNG ĐẤT” CẦU TÀU MỚI GIAI ĐOẠN II TIÊN SA

Sau hơn 18 tháng thi công kể từ tháng 7/2016, đến nay, dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II do Cảng Đà Nẵng đầu tư không dựa vào nguồn vốn ODA đã hoàn thiện phần xây dựng cơ bản để đảm bảo mục tiêu thông cầu, đưa tàu vào khai thác ngay vào đầu năm 2018.

 

Sáng 01/01/2018, tại cầu tàu mới của dự án cảng Tiên Sa giai đoạn 2 vừa được thông tàu kỹ thuật, Cảng Đà Nẵng cùng với Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức đón tàu du lịch biển quốc tế MSC LIRICA, quốc tịch Bahamas với trọng tải 65,591 tấn, đưa gần 2,000 du khách “xông đất” Thành phố dịp năm mới 2018. Chuyến tàu này do Công ty Cổ phần Lữ hành quốc tế Trung Quốc Việt Nam khai thác, và cũng là chuyến tàu đưa khách du lịch quốc tế đầu tiên tham quan Đà Nẵng trong năm mới 2018.

 

Tàu MSC Lirica “xông đất” cầu tàu mới giai đoạn II Tiên Sa

 

Tại lễ đón, các hoạt động văn hóa văn nghệ, biểu diễn múa lân đã diễn ra. Lãnh đạo Sở Du lịch tặng hoa, quà chúc mừng những vị khách du lịch đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong dịp Năm mới.

 

Sở Du lịch tổ chức chào mừng chuyến tàu du lịch biển đầu tiên năm 2018

 

Năm 2017, Cảng Đà Nẵng đã góp phần phát triển du lịch của thành phố thông qua việc đón 82 lượt tàu du lịch với gần 148.000 hành khách và thuyền viên, tăng 17 % so với năm 2016 về lượt tàu và gần 8% về hành khách cập cảng trong năm ngoái.

Cao Đức Hà – P. Kinh doanh

TÀU DU LỊCH BIỂN QUỐC TẾ “XÔNG ĐẤT” CẦU TÀU MỚI GIAI ĐOẠN II Tiên Sa

News

29-08-2018

Chia sẻ bài viết qua

TÀU DU LỊCH BIỂN QUỐC TẾ “XÔNG ĐẤT” CẦU TÀU MỚI GIAI ĐOẠN II TIÊN SA

Sau hơn 18 tháng thi công kể từ tháng 7/2016, đến nay, dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II do Cảng Đà Nẵng đầu tư không dựa vào nguồn vốn ODA đã hoàn thiện phần xây dựng cơ bản để đảm bảo mục tiêu thông cầu, đưa tàu vào khai thác ngay vào đầu năm 2018.

 

Sáng 01/01/2018, tại cầu tàu mới của dự án cảng Tiên Sa giai đoạn 2 vừa được thông tàu kỹ thuật, Cảng Đà Nẵng cùng với Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức đón tàu du lịch biển quốc tế MSC LIRICA, quốc tịch Bahamas với trọng tải 65,591 tấn, đưa gần 2,000 du khách “xông đất” Thành phố dịp năm mới 2018. Chuyến tàu này do Công ty Cổ phần Lữ hành quốc tế Trung Quốc Việt Nam khai thác, và cũng là chuyến tàu đưa khách du lịch quốc tế đầu tiên tham quan Đà Nẵng trong năm mới 2018.

 

Tàu MSC Lirica “xông đất” cầu tàu mới giai đoạn II Tiên Sa

 

Tại lễ đón, các hoạt động văn hóa văn nghệ, biểu diễn múa lân đã diễn ra. Lãnh đạo Sở Du lịch tặng hoa, quà chúc mừng những vị khách du lịch đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong dịp Năm mới.

 

Sở Du lịch tổ chức chào mừng chuyến tàu du lịch biển đầu tiên năm 2018

 

Năm 2017, Cảng Đà Nẵng đã góp phần phát triển du lịch của thành phố thông qua việc đón 82 lượt tàu du lịch với gần 148.000 hành khách và thuyền viên, tăng 17 % so với năm 2016 về lượt tàu và gần 8% về hành khách cập cảng trong năm ngoái.

Cao Đức Hà – P. Kinh doanh

TÀU DU LỊCH BIỂN QUỐC TẾ “XÔNG ĐẤT” CẦU TÀU MỚI GIAI ĐOẠN II Tiên Sa

Chia sẻ bài viết qua

TÀU DU LỊCH BIỂN QUỐC TẾ “XÔNG ĐẤT” CẦU TÀU MỚI GIAI ĐOẠN II TIÊN SA

Sau hơn 18 tháng thi công kể từ tháng 7/2016, đến nay, dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II do Cảng Đà Nẵng đầu tư không dựa vào nguồn vốn ODA đã hoàn thiện phần xây dựng cơ bản để đảm bảo mục tiêu thông cầu, đưa tàu vào khai thác ngay vào đầu năm 2018.

 

Sáng 01/01/2018, tại cầu tàu mới của dự án cảng Tiên Sa giai đoạn 2 vừa được thông tàu kỹ thuật, Cảng Đà Nẵng cùng với Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức đón tàu du lịch biển quốc tế MSC LIRICA, quốc tịch Bahamas với trọng tải 65,591 tấn, đưa gần 2,000 du khách “xông đất” Thành phố dịp năm mới 2018. Chuyến tàu này do Công ty Cổ phần Lữ hành quốc tế Trung Quốc Việt Nam khai thác, và cũng là chuyến tàu đưa khách du lịch quốc tế đầu tiên tham quan Đà Nẵng trong năm mới 2018.

 

Tàu MSC Lirica “xông đất” cầu tàu mới giai đoạn II Tiên Sa

 

Tại lễ đón, các hoạt động văn hóa văn nghệ, biểu diễn múa lân đã diễn ra. Lãnh đạo Sở Du lịch tặng hoa, quà chúc mừng những vị khách du lịch đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong dịp Năm mới.

 

Sở Du lịch tổ chức chào mừng chuyến tàu du lịch biển đầu tiên năm 2018

 

Năm 2017, Cảng Đà Nẵng đã góp phần phát triển du lịch của thành phố thông qua việc đón 82 lượt tàu du lịch với gần 148.000 hành khách và thuyền viên, tăng 17 % so với năm 2016 về lượt tàu và gần 8% về hành khách cập cảng trong năm ngoái.

Cao Đức Hà – P. Kinh doanh