Sửa quy định đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Tin tức

30-08-2023

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2017 quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Dự thảo Thông tư mới đề xuất bổ sung trách nhiệm của tổ chức cung ứng thuyền viên khi bố trí thuyền viên làm việc trên tàu biển nước ngoài

Tại dự thảo, Bộ GTVT đề xuất bổ sung trách nhiệm của tổ chức cung ứng thuyền viên khi bố trí thuyền viên làm việc trên tàu biển nước ngoài.

Cụ thể, các tổ chức phải xác nhận đầy đủ, chính xác việc bố trí chức danh thuyền viên trong Sổ thuyền viên và chịu trách nhiệm về việc xác nhận trong trường hợp chủ tàu có trụ sở ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời, khai báo ngày xuống, rời tàu và chức danh thuyền viên do mình cung ứng làm việc trên tàu biển nước ngoài bằng phương thức điện tử vào Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải VN và chịu trách nhiệm về việc khai báo.

Theo quy định hiện hành, trách nhiệm của tổ chức cung ứng thuyền viên khi bố trí thuyền viên làm việc trên tàu biển nước ngoài chỉ bao gồm việc khai báo ngày xuống, rời tàu và chức danh thuyền viên do mình quản lý làm việc trên tàu biển nước ngoài bằng phương thức điện tử vào Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải VN và chịu trách nhiệm về việc khai báo.

Theo Cục Hàng hải VN, việc bổ sung quy định nhằm để rõ ràng, phù hợp với thực tế và tạo thuận lợi cho thuyền viên.

Trên thực tế, thuyền viên được tổ chức cung ứng bố trí đi làm việc trên tàu biển nước ngoài. Do đặc thù ngành, hầu hết thuyền viên nhập tàu tại cảng biển ở quốc gia khác với nơi đặt trụ sở của chủ tàu.

“Trong cả quá trình lao động trên tàu thuyền viên không tiếp xúc với chủ tàu cũng như không đến trụ sở làm việc của chủ tàu. Nếu yêu cầu lấy xác nhận của chủ tàu trong trường hợp này là chưa phù hợp, gây khó khăn bất cập cho thuyền viên”, Cục Hàng hải VN lý giải.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư mới cũng đề xuất sửa đổi, rà soát, cắt giảm một số thành phần hồ sơ nhằm cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng quy định của Luật Cư trú nhằm giảm thiểu giấy tờ, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng thời, đề xuất bổ sung các trường hợp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, để phòng chống giả mạo, các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, Cục Hàng hải VN đề xuất điều chỉnh, bổ sung thêm trách nhiệm của đối tượng làm thủ tục hành chính và người thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm công chức thực hiện thủ tục hành chính, tránh phát sinh hồ sơ giấy tờ, nhũng nhiễu.

Báo Giao thông

Chia sẻ bài viết qua