Quy định mới về an ninh tàu và cảng biển

Tin tức

27-02-2024

Chia sẻ bài viết qua

Thông tư mới quy định trách nhiệm của các đơn vị, cơ sở đào tạo trong việc xây dựng Kế hoạch an ninh tàu biển, huấn luyện cán bộ an ninh cảng biển, sỹ quan an ninh tàu biển.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư số 3/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

Cục Đăng kiểm VN có trách nhiệm hướng dẫn các công ty tàu biển xây dựng Kế hoạch an ninh tàu biển, phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển (Ảnh minh họa)

Theo quy định mới, Cục Đăng kiểm VN có trách nhiệm thực hiện chức năng “Tổ chức an ninh được công nhận”, có trách nhiệm hướng dẫn các công ty tàu biển xây dựng Kế hoạch an ninh tàu biển, phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển, cũng như đánh giá an ninh tàu biển và cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển.

Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức huấn luyện cán bộ an ninh cảng biển, sỹ quan an ninh tàu biển, cán bộ an ninh công ty phù hợp với chương trình chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, đồng thời cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ an ninh cảng biển và Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn sỹ quan an ninh tàu biển, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ an ninh công ty.

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo tổ chức huấn luyện cập nhật kiến thức cho cán bộ an ninh cảng biển và cán bộ an ninh công ty, cũng như duy trì và cập nhật danh sách người đã được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ an ninh cảng biển, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn sỹ quan an ninh tàu biển, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ an ninh công ty.

Ít nhất 5 năm một lần, bố trí cán bộ an ninh cảng biển được tham gia khóa huấn luyện cập nhật kiến thức cho cán bộ an ninh cảng biển do các cơ sở đào tạo tổ chức.

Các công ty tàu biển có trách nhiệm bố trí để những sỹ quan dự kiến sẽ được chỉ định kiêm nhiệm chức danh sỹ quan an ninh tàu biển và cán bộ dự kiến sẽ được chỉ định đảm nhận chức danh cán bộ an ninh công ty được tham gia khóa huấn luyện cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn sỹ quan an ninh tàu biển và Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ an ninh công ty do các cơ sở đào tạo tổ chức.

Ít nhất 5 năm một lần, bố trí cán bộ an ninh công ty được tham gia khóa huấn luyện cập nhật kiến thức cho cán bộ an ninh công ty do các cơ sở đào tạo tổ chức.

Cùng đó, bảo đảm các tàu thực hiện đầy đủ và kịp thời các yêu cầu về: đánh giá an ninh tàu biển, cũng như xây dựng kế hoạch an ninh tàu biển để thẩm tra, phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển.

Đồng thời, bảo đảm các tàu này được cấp “Lý lịch của tàu biển” và “Bản cam kết an ninh” để sử dụng khi cần thiết.

Cũng theo quy định mới, Cục Đăng kiểm VN tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, hướng dẫn cho công ty tàu biển để hoàn thiện hồ sơ.

Nếu hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thống nhất thời gian và địa điểm đánh giá theo yêu cầu của công ty tàu biển. Công ty tàu biển nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính, hoặc trực tiếp tại Cục Đăng kiểm VN.

Trong thủ tục phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, Thông tư mới yêu cầu Cục Đăng kiểm VN tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, hướng dẫn cho công ty tàu biển để hoàn thiện hồ sơ.

Quy định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4. Các Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sỹ quan an ninh tàu biển, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ an ninh công ty đã được cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận.

Báo Giao thông