Ngày 15/7/2022, tại Nghệ An, VIMC sơ kết và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tin tức

18-07-2022

Chia sẻ bài viết qua

 

Tại Hội nghị, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam đã tặng Giấy khen cho Cảng Đà Nẵng, là một trong 4 Tập thể có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động SXKD Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2022. Cũng tại Hội nghị này, Cảng Đà Nẵng nhận được 2 phần thưởng từ Tổng Công ty, gồm giải “Contribution – Giải đóng góp đổi mới sáng tạo Kaizen” và giải Nhì Kaizen “Lấy khách hàng làm trung tâm”.

Mời bạn xem chi tiết tại: https://vimc.co/hoi-nghi-so-ket-va-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2022/

_Nguồn từ website VIMC_

Phòng CNTT