Hơn 2.000 sáng kiến, công trình chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Hàng hải lần thứ VI

Tin tức

22-09-2023

Chia sẻ bài viết qua

Chiều 21.9, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất của Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Minh Dũng – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐVN – dự và chỉ đạo buổi làm việc.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc lần thứ nhất của Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI (Đại hội), ông Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – cho biết, để tiến tới Đại hội, các cấp công đoàn tập trung tổ chức đại hội trong quý I, quý II/2023.

Đến nay, 100% CĐCS đủ điều kiện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Đại hội công đoàn các cấp đã và đang là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức Công đoàn Tổng Công ty, theo phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

Các đại biểu dự phiên làm việc đầu tiên của Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Ông Lê Phan Linh cho biết, hướng tới Đại hội, đã có nhiều phong trào thi đua lao động quản lý giỏi, lao động sáng tạo với hơn 2.000 sáng kiến, giải pháp sáng tạo, nhiều công trình sản phẩm, nhiều hoạt động có ý nghĩa để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ VI đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo hiệu quả, sát sao của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, sự phối kết hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng Công ty, sự ủng hộ của các doanh nghiệp và các công đoàn cơ sở.

Trong phiên thứ nhất, Đại hội đã tập trung thực hiện nhiều nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; cho ý kiến báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty khóa V; biểu quyết thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; thảo luận Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Đề án nhân sự Đoàn đại biểu Công đoàn Tổng Công ty HHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải VN khóa VI; chia Tổ thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty khóa V trình Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty, Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và nội dung tham gia góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

Báo Lao động