Hội nghị sơ kết các mặt công tác Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2022 của Đảng bộ Cảng Đà Nẵng

Tin tức

24-10-2022

Chia sẻ bài viết qua

Ngày 24/10/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Sơ kết các mặt công tác Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Xuân Thắng – Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Đà Nẵng, đại diện các Ban tham mưu giúp việc Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy, Ban Chấp Hành Đảng bộ Cảng Đà Nẵng; Ủy Ban Kiểm Tra Đảng Ủy; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng; Trưởng, Phó các Phòng/Ban/Trung tâm, Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp thuộc Cảng Đà Nẵng và các chức danh tương đương; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị thành viên.

Đồng chí Trần Lê Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng khai mạc Hội nghị

Sau khi đồng chí Trần Lê Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng khai mạc Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2022. 

Chín tháng năm 2022, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, các Ban Tham mưu Thành ủy, cùng với sự chủ động, quyết liệt của Đảng ủy trong việc triển khai các nhiệm vụ đề ra; tình hình các mặt công tác của Đảng bộ Cảng Đà Nẵng cơ bản đạt được một số kết quả nhất định. Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng đến toàn thể các cấp ủy, đảng viên. Các đơn vị chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong doanh nghiệp, quan tâm thực hiện các chương trình đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội… Công tác an ninh quốc phòng, an ninh cảng biển, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được thực hiện tốt, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, duy trì tốt chính sách đãi ngộ đối với người lao động. Tình hình sản xuất – kinh doanh của Cảng Đà Nẵng tiếp tục ổn định phát triển, trong 9 tháng doanh thu tăng 6,0%, lợi nhuận trước thuế tăng 9,0% so với cùng kỳ 2021.

Báo cáo đồng thời nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, các giải pháp tháo gỡ và nhiệm vụ trọng tâm của các tháng cuối năm, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí Thư Đảng ủy trình bày Báo sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2022 của Đảng bộ Cảng Đà Nẵng

Hội nghị đã vinh dự nghe đồng chí Ngô Xuân Thắng – Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Đà Nẵng phát biểu và chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Đà Nẵng phát biểu và chỉ đạo Hội nghị
Hội nghị đã vinh dự nghe đồng chí Ngô Xuân Thắng – Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Đà Nẵng phát biểu và chỉ đạo Hội nghị

 

Về phương hướng thời gian tới, Đảng bộ tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5, lần thứ 6 (khóa XIII). Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 45-KH/TU của Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 16/8/2022 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Đề án của Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thực tiễn ở đơn vị để nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành sản xuất.

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng CNTT