HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 – BƯỚC KHỞI ĐẦU CHO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CẢNG ĐÀ NẴNG

Tin tức

10-03-2021

Chia sẻ bài viết qua

Thực hiện theo đúng quy định về dân chủ ở cơ sở, ngày 09/3/2021, tại Khách sạn Novotel, 130 đại biểu đại diện cho 702 cán bộ nhân viên Cảng Đà Nẵng đã tập trung tham dự Hội nghị người lao động năm 2021.

 

Hội nghị đã vinh dự được đón đồng chí Lê Phan Linh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tổng Công ty Hàng hải tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Đồng chí Lê Phan Linh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Trần Lê Tuấn, Bí thư Đảng Ủy, Tổng Giám Đốc Công ty CP Cảng Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Lê Tấn Minh – Chủ Tịch Công Đoàn Cảng Đà Nẵng báo cáo tại Hội nghị

 

Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá khách quan những việc đã  làm được cũng như những tồn tại, hạn chế trong năm 2020 và cũng đã chỉ ra những biện pháp, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2021. Các biện pháp, phương hướng hành động của Cảng Đà Nẵng cho giai đoạn tới đã lồng ghép đầy đủ những nội dung chính của “Tuyên bố Đại Lãi”, với phương châm mà Tổng Công ty đưa ra là cùng hợp lực để dẫn đầu.

 

Hội nghị cũng đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sát, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị Công tỵ. Những ý kiến chỉ đạo đó cùng với các phương hướng hành động của Cảng Đà Nẵng là kim chỉ nam, vạch ra kế hoạch phát triển đưa Cảng Đà Nẵng ngày càng xứng đáng là cảng biển hàng đầu của khu vực.

 

Qua Hội nghị này, các ý kiến, kiến nghị của người lao động và các nội dung đóng góp trong tham luận các đơn vị đã được Ban lãnh đạo tiếp thu, ghi nhận và có giải đáp thỏa đáng, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho người lao đọng.

 

Với tinh thần và khí thế vì những thành tích đã đạt được trong  năm 2020 và Quý 1 năm 2021, Ban Tổng Giám đốc và và Ban chấp hành Công đoàn đã phát động thi đua năm 2021 với mục tiêu: Đổi mới, sáng tạo và  hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Các mục tiêu đã được cụ thể hóa cho từng đơn vị, bộ  phận và các Trưởng đơn vị coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải phấn đấu hoàn thành, góp phần vào nhiệm vụ và mục tiêu chung của Cảng Đà Nẵng.

 

Với những nội dung đã được thông qua, Hội nghị người lao động năm 2021 của Cảng Đà Nẵng là mốc khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, từng bước đưa Cảng Đà Nắng lên những tầm cao và vị thế mới.

 

Một số hình ảnh tại Hội Nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công Đoàn Cảng Đà Nẵng