Đoàn công tác của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Lê Đỗ Mười thăm và khảo sát Cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng)

Tin tức

18-08-2023

Chia sẻ bài viết qua

Ngày 17/8/2023, Đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam do ông Lê Đỗ Mười – Cục trưởng làm trưởng đoàn.

Ông Trần Lê Tuấn – Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng các phòng ban, đơn vị có liên quan đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam

 

 

Sau khi khảo sát Cảng Tiên Sa và thăm Trung tâm Dịch vụ Khách hàng, Data Center của Cảng Đà Nẵng, Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam Lê Đỗ Mười đánh giá rất cao sự phát triển vượt bậc, về áp dụng công nghệ số vào hoạt động SXKD, môi trường Xanh-Sạch-Đẹp của Cảng Đà Nẵng và quyết định khen thưởng Cảng Đà Nẵng trong các mặt hoạt động.

 

 

Phòng CNTT