Đảng bộ Cảng Đà Nẵng được đánh giá cao trong công tác tạo nguồn, phát triển Đảng viên tại Hội nghị chuyên đề công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Tin tức

23-02-2023

Sáng ngày 21/02/2023, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng đã tham gia Hội nghị trực tuyến chuyên đề công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức.

Chủ trì Hội nghị lần này có đồng chí Nguyễn Văn Quảng  – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đồng chí Lê Trung Chinh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh – UV BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Đặng Ngọc Hùng Anh – UV BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giao Thành ủy; đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, UV BTV Thành ủy, Trưởng ban Kiểm tra Thành ủy.

Về phía Đảng bộ Cảng Đà Nẵng có Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Báo cáo viên Đảng ủy; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, Lãnh đạo các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên), Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị vị trực thuộc Đảng bộ Cảng Đà Nẵng ….

Theo báo cáo của Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể, chú trọng về số lượng lẫn chất lượng trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Đặc biệt, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 04 ngày 8/1/2021 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới. Qua 2 năm triển khai, số lượng kết nạp đảng viên hằng năm bình quân tăng gần 25%; chất lượng, trình độ đảng viên mới ngày càng nâng lên. Trong năm 2022, số đảng viên mới kết nạp có trình độ Đại học trở lên là 996 đảng viên (trong đó trình độ Đại học có 858 đảng viên, Thạc sĩ 129 đảng viên, Tiến sĩ 9 đảng viên). Tổng số đảng viên hiện nay của thành phố là gần 62.560 đồng chí, tăng hơn 3.800 đồng chí so đầu nhiệm kỳ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá công tác phát triển đảng viên trên địa bàn thành phố còn nhiều khó khăn, hạn chế. Mặc dù tỷ lệ đảng viên kết nạp hằng năm tăng khá cao nhưng chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra cho cả nhiệm kỳ. Đồng thời chỉ đạo, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên về số lượng và đảm bảo chất lượng, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, bắt đầu từ năm 2023.

Điểm cầu trực tuyến tại Đảng bộ Cảng Đà Nẵng

Đối với Đảng bộ Cảng Đà Nẵng, công tác tạo nguồn, phát triển Đảng viên trong 2 năm qua hết sức được coi trọng. Đảng ủy đã chỉ đạo, định hướng các tổ chức Đảng trực thuộc nắm chắc nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng kết nạp, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; Chú trọng lựa chọn quần chúng tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để phát triển đảng nhằm nâng cao chất lượng đảng viên mới; số lượng, chất lượng đảng viên năm sau cao hơn năm trước; số đảng viên mới được kết nạp là nữ, trẻ, trình độ đại học ngày càng nhiều; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn toàn Đảng bộ. Trong thời gian 02 năm (2021-2022), đã có 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 52 quần chúng ưu tú, kết nạp được 37 đảng viên mới, đạt 108 % chỉ tiêu đề ra.

Công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Cảng Đà Nẵng thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, qua đó đã kết nạp vào Đảng những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, đã được rèn luyện, thử thách trong quá trình công tác, lao động, học tập, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.

 

Phòng CNTT

Chia sẻ bài viết qua