Công ty CP Cảng Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tin tức

01-04-2023

Ngày 31/03/2023, tại Khách sạn  Novotel Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội

Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam (là cổ đông lớn nhất tại Cảng Đà Nẵng, chiếm tỷ lệ 75% tổng số cổ phần của Cảng Đà Nẵng), đại diện của Wanhai Lines Singapore (là cổ đông nước ngoài lớn nhất tại Cảng Đà Nẵng, chiếm tỷ lệ 20,29% tổng số cổ phần của Cảng Đà Nẵng), các quan khách và 56/823 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu cho 96.764.174 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Đình Chung – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và cổ tức năm 2023, Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi trả trong năm 2022 và dự kiến chi trả trong năm 2023, Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023…

Ông Phan Bảo Lộc- Thành viên HĐQT, đại điện HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, Phương hướng Kế hoạch năm 2022.

Trong phần báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022, Ông Phan Bảo Lộc – Thành viên HĐQT   nêu rõ “ Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022 giao. Trong đó, Doanh thu đạt 1.238,288 tỷ đồng tăng 11% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế đạt 338,584 tỷ đồng tăng 14% so với năm 2021. Để đạt được kết quả này, đó là sự nổ lực vượt bậc của Ban điều hành và toàn thể CBCNV, Người lao động của Cảng Đà Nẵng với phương châm Lấy khách hàng làm trung tâm. Năm 2022, Cảng Đà Nẵng đã tập trung tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng từ các cụm Khu Công nghiệp, thị trường Miền Trung, tăng cường quảng bá thương hiệu song hành với chủ trương phát triển của Thành phố. Là năm Cảng Đà Nẵng thành công vượt trội, là điểm sáng trong công cuộc chuyển đổi số. Triển khai quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, giải quyết nhanh các thủ tục trong giao nhận hàng. Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm phương tiện thiết bị chuyên dùng, hiện đại, đồng bộ hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra các lợi ích tối ưu cho khách hàng và hướng đến năm 2025 chuyển đổi số hoàn toàn các hoạt động của Cảng.

Bà Phan Thị Nhị Hà – Trưởng Ban Kiểm soát- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát năm 2022

Năm 2022, Cảng Đà Nẵng vô cùng vinh dự và tự hào khi được các cơ quan quản lý Nhà nước trao tặng các danh hiệu: Doanh nghiệp 6 năm liên tiếp đạt được Giải thưởng Doanh nghiệp bền vững và đặc biệt năm 2022 lọt vào Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu lĩnh vực Thương mại- Dịch vụ (CSI2022) do Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam VCCI bình chọn, Doanh nghiệp 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu Doanh nghiệp vì Người lao động do Bộ Lao động bình chọn; Cảng Đà Nẵng đạt giải Nhất tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 16 (2020-2021) và giải Ba tại Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 với Phần mềm Cảng điện tử ePort và Công container thông minh SmartGate; là Doanh nghiệp đạt “Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2022” Do Hội sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao tặng. Bản báo cáo cũng đã nêu phương hướng, kế hoạch năm 2023. Trong đó, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 340 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến thấp nhất là 14%.

Ông Trần Lê Tuấn – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc trao đổi với Cổ đông và Nhà đầu tư

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty và miễn nhiệm Ông Chen Yung Chan, tiến hành bầu cử bổ sung Ông Wang Chil Shiang là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Chúc mừng Ông Wang Chil Shiang là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Ghi nhận tại Đại hội thường niên lần này, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Cảng Đà Nẵng và bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục ủng hộ, giao quyền tối đa cho HĐQT chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Cảng Đà Nẵng và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Phòng CNTT

 

Chia sẻ bài viết qua