Công nghệ thông tin

Trung tâm điều hành sản xuất và phòng máy chủ server (Data Center) với nền tảng công nghệ mới.

 

 

 

 

 

Hệ thống phần mềm khai thác Cảng container (Catos).
Hệ thống phần mềm quản lý Tổng hợp GTOS (General Terminal Operation System) với 22 phân hệ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần mềm cảng điện tử ePort (Electronic Port): Là Doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số với việc triển khai lệnh giao hàng điện tử, thông quan hải quan điện tử, hóa đơn điện tử và thanh toán điện tử qua Ví Momo.