Chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 12-7

Tin tức

12-07-2022

Chia sẻ bài viết qua

ĐNO – “Trong điều chỉnh, bổ sung danh mục, nguồn vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cần xem xét, lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải để bảo đảm nguồn lực khi triển khai thực hiện, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của thành phố”. 

Mời bạn xem tại  https://baodanang.vn/channel/5399/202207/bao-dam-nguon-luc-cho-tang-truong-kinh-te-cua-thanh-pho-3917739/

Báo Đà Nẵng Online