CẢNG ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẢNG ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Tin tức

25-06-2020

Chia sẻ bài viết qua

Trong 2 ngày 24 và 25/6/2020, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Huỳnh Đức Thơ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; các đồng chí đại diện Ban thường vụ Thành ủy, các Ban tham mưu Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Thành đoàn Đà Nẵng.

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ Cảng Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua; trong đó Đảng bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu phát triển Cảng Đà Nẵng trở thành một trong những thương hiệu mạnh trong ngành hàng hải Việt Nam, là cảng biển container hiện đại của miền Trung.

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội xác định một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đặt ra mục tiêu phát triển tổng quát đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030. Xây dựng Cảng Đà Nẵng phát triển bền vững, hiện đại trở thành cảng trung chuyển khu vực và quốc tế; cùng với Thành phố thực hiện chương trình số 41-Ctr/TU ngày 05/02/2020 của Ban thường vụ Thành ủy trong việc triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; xây dựng Đà Nẵng thành Trung tâm logistics, là đầu tàu kinh tế của Khu vực Miền Trung.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới khóa XII gồm 15 người; bầu ông Trần Lê Tuấn, Chủ tịch HĐQT, quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.