Cảng Đà Nẵng tổ chức huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động định kỳ năm 2023

Tin tức

26-05-2023

Từ 18/5 đến 26/5/2023, Cảng Đà Nẵng tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động định kỳ năm 2023 cho 735 người lao động đang làm việc tại Cảng Đà Nẵng. Đợt huấn luyện được chia làm 12 lớp, đảm bảo số người trên từng lớp không quá nhiều nhằm người lao động tiếp thu tốt các nội dung do Giảng viên truyền đạt. Đồng thời, lớp học chia nhóm theo từng đối tượng người lao động công tác tại các vị trí khác nhau như nhóm Vận hành máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, nhóm Làm việc trên cao, nhóm Quản lý phụ trách công tác ATLĐ-VSLĐ, nhóm chuyên trách/bán chuyên trách công tác ATLĐ-VSLĐ, nhóm phụ trợ khác…..

Các nội dung tập huấn lần này hết sức thiết thực, gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ hàng ngày của các đối tượng được triệu tập tham dự tập huấn gồm: Bổ sung, cập nhật thông tin, văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức mới về công tác ATVSLĐ, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác ATVSLĐ; Vai trò của Công đoàn cơ sở với việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, công tác kiểm tra, giám sát ATVSLĐ của Công đoàn; Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ, kỹ thuật vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại các đơn vị; Làm rõ nội dung, chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 và các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ trong ngành Hàng hải. Bên cạnh những thông tin, kiến thức được truyền đạt, người lao động và giảng viên cũng đã trao đổi, hỏi đáp và chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Đợt tập huấn ATLĐ-VSLĐ là dịp để mỗi cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên, NLĐ cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định về ATVSLĐ, các nội quy, quy định, quy trình trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, là công tác thường xuyên, liên tục, được thực hiện hàng năm nhằm ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động đồng thời việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của toàn thể người lao động đang làm việc tại Cảng Đà Nẵng.

Phòng CNTT

Chia sẻ bài viết qua