CẢNG ĐÀ NẴNG HƯỚNG ĐẾN TẤN HÀNG THỨ 8 TRIỆU TẤN TRONG NĂM 2017

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Đà Nẵng trong tháng 11/2017 đạt 712.263 tấn, lũy kế 11 tháng đạt  7.384.287 tấn, tăng 10,79% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng container tháng 11 đạt  29.633 Teus, lũy kế 11 tháng đạt  317.725 Teus, tăng 09,97 % so với cùng kỳ.

 

Sản lượng hàng hóa thông qua tại Cảng Đà Nẵng tăng trưởng rất ổn định.

 

Tổng lượt tàu cập cảng trong 11 tháng năm 2017 là 1669 lượt (trong đó container chiếm đến1027 lượt, 61,5 %), tăng 4,71 % so cùng kỳ. Vì vậy, dự kiến Cảng Đà Nẵng sẽ đạt đến tấn hàng thứ 8 triệu trong tháng 12 là rất khả thi.

 

Con người luôn được xem là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững tại Cảng Đà Nẵng.

 

Trong những năm qua, Cảng Đà Nẵng luôn chú trọng vào phát triển con người, xem đây là yếu tố trọng tâm để hướng đến phát triển bền vững. Con người ở đây không chỉ là nhân viên, người lao động của Cảng Đà Nẵng mà bao gồm cả đối tác, khách hàng, cộng đồng xã hội.

Nguyễn Hữu Bảng- Phòng Kinh Doanh

Chia sẻ bài viết qua