CẢNG ĐÀ NẴNG ĐÓN TIẾP LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC

Tin tức

29-07-2019

Chia sẻ bài viết qua

Vừa qua, ngày 28/7/2019, Ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Q. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Cảng Đà Nẵng.

Buổi làm việc của Lãnh đạo Tổng Công ty HH Việt Nam và Cảng Đà Nẵng ngày 28/7/2019

Tại buổi làm việc, Ông Trần Lê Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã thay mặt toàn thể CBCNV công ty báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2019 với các chỉ tiêu chính như Sản lượng, doanh thu đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2018, đồng thời cam kết sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2019 mà Tổng Công ty đã giao.

Cũng trong buổi làm việc, Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã đánh giá cao những nỗ lực của tập thể CBVNV Cảng Đà Nẵng, mặc dù trong bối cảnh thị trường có nhiều cạnh tranh thách thức nhưng vượt lên chính mình trong công tác đổi mới quản trị, Marketing phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng để đạt được kết quả như ngày hôm nay. Lãnh đạo Tổng Công ty cũng đã phát biểu và có ý kiến chỉ đạo thực hiện nhanh chóng các biện pháp Marketing, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỷ thuật như Luồng lạch, Kho bãi, Thiết bị và Công nghệ thông tin để nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ, thu hút ngày càng nhiều nguồn hàng thông qua cảng.

Thay mặt Cảng Đà Nẵng, Ông Trần Lê Tuấn đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam để đưa vào Chương trình hành động trong 6 tháng cuối năm 2019 và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao cũng như hỗ trợ của Tổng Công ty đối với hoạt động của Cảng Đà Nẵng trong thời gian đến.

PHÒNG KINH DOANH

.