Cảng Cần Thơ kết nối phát triển các chuỗi dịch vụ logistics khu vực ĐBSCL, miền Đông Nam bộ và Vương quốc Campuchia

Tin tức

20-07-2022

Mời bạn xem chi tiết tại http://Cảng Cần Thơ kết nối phát triển các chuỗi dịch vụ logistics khu vực ĐBSCL, miền Đông Nam bộ và Vương quốc Campuchia

-Nguồn từ Website VIMC-

Chia sẻ bài viết qua