Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT) vượt mốc 15.000.000 teu sản lượng thông qua cảng sau gần 12 năm đi vào hoạt động

Tin tức

11-07-2022

Chia sẻ bài viết qua

https://saigonnewport.com.vn/tin-tuc/hoat-dong-kinh-doanh/cang-quoc-te-tan-cang-cai-mep-tcit-vuot-moc-15000000-teu-san-luong-thong-qua-cang-sau-gan-12-nam-di-vao-hoat-dong.html

Bài đăng trên Website Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn