BÍ THƯ THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG KIỂM TRA CÔNG TÁC ỨNG PHÓ, PHÒNG TRÁNH BÃO TẠI XÍ NGHIỆP CẢNG TIÊN SA- CẢNG ĐÀ NẴNG

Tin tức

28-10-2020

Chia sẻ bài viết qua