BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY CẢNG ĐÀ NẴNG

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Thành phố Đà Nẵng làm việc với Đảng ủy Cảng Đà Nẵng

Sáng ngày 30-8-2018, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) Thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Nho Trung – Ủy viên Ban thường vụ – Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Đảng ủy Cảng Đà Nẵng về việc kiểm tra thực hiện các Quy định QCDC tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Hữu Sia – Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng báo cáo các kết quả về việc thực hiện QCDC tại Công ty; điểm nổi bật trong việc thực hiện QCDC tại Cảng Đà Nẵng là xây dựng văn hóa công ty với triết lý con người là nền tảng của sự phát triển. Công ty luôn chú trọng đến nhân tố con người, vì vậy đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đãi ngộ đối với người lao động; đảm bảo ổn định về chế độ lương, đãi ngộ đối với người lao động; mức lương thuộc mức khá của mặt bằng chung tại thành phố. Công ty đã thường xuyên chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên, duy trì hằng năm tổ chức chương trình nghỉ dưỡng trong nước và tham quan du lịch nước ngoài cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên.

Thực hiện hướng dẫn tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo định kỳ hàng quý Cảng Đà Nẵng đã tổ chức đối thoại định kỳ và tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm theo đúng các nội dung; thông qua hội nghị Công ty thực hiện việc công khai: kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; công khai tài chính hàng năm của doanh nghiệp; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng; trích nộp kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp; ký kết thỏa ước lao động tập thể…

Đoàn kiểm tra QCDC thành phố làm việc với Đảng ủy Cảng Đà Nẵng

Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới theo Chỉ thị 18-CT/TU, Chương trình “Thành phố 4 an” của Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy Cảng đã tích cực tham gia đóng góp kinh phí theo chủ trương của Thành ủy, tổng kinh phí hỗ trợ từ năm 2015 đến nay là 4,2 tỷ đồng.

Đ/c Nguyễn Nho Trung thay mặt cho Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao việc thực hiện QCDC tại Cảng Đà Nẵng và các Công ty trực thuộc; ghi nhận các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Cảng đã thực hiện tốt việc công khai các nội dung về QCDC cơ sở, các quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; các đơn vị đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, đảm bảo ổn định thu nhập của người lao động.

                                                                                      Văn phòng Đảng ủy

Chia sẻ bài viết qua