An toàn lao động, vệ sinh lao động luôn được đặt lên hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cảng Đà Nẵng

Tin tức

22-05-2024

Chia sẻ bài viết qua

Từ 20/5 đến 22/5/2023, Cảng Đà Nẵng tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động định kỳ năm 2024 cho 272 người lao động thuộc nhóm 3, nhóm 4 đang làm việc tại Cảng Đà Nẵng.

Cũng như các năm trước đây, đợt huấn luyện được chia làm 06 lớp, đảm bảo số người trên từng lớp không quá nhiều nhằm người lao động tiếp thu tốt các nội dung do Giảng viên truyền đạt. Đồng thời, lớp học chia nhóm theo từng đối tượng người lao động công tác tại các vị trí khác nhau.

Các giảng viên truyền đạt đầy đủ các kiến thức theo chương trình lớp tập huấn, áp dụng những bài học thực tiễn sát với đặc điểm tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị. Các thành phần tham gia tập huấn chấp hành nghiêm kế hoạch, thời gian tập huấn, tiếp thu kiến thức đầy đủ, truyền đạt những kiến thức được tập huấn đến đơn vị để cùng áp dụng khoa học, linh hoạt bảo đảm cơ quan, đơn vị thuộc Cảng Đà Nẵng an toàn về mọi mặt.

Các học viên được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước  về công tác an toàn vệ sinh lao động; tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị; kỹ thuật an toàn trong vận hành, khai thác, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; kỹ thuật an toàn điện, sét; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, đánh giá rủi ro tại nơi làm việc; quy tắc, nội quy an toàn vệ sinh lao động, nhiệm vụ của an toàn, văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Lớp tập huấn cũng đã cập nhật một số vấn đề về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong các lĩnh vực; đồng thời, rút kinh nghiệm, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để chủ động ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn trong huấn luyện, sản xuất, bảo quản, khai thác, sử dụng trang thiết bị an toàn.

 Phòng CNTT