Chính Phủ công bố danh mục 34 Cảng biển Việt Nam

Tin tức

11-07-2022

Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 8/7/2022 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký : công bố danh mục 34 Cảng biển Việt Nam. Theo đó, Cảng biển Đà Nẵng là Cảng biển loại I.

Bài đăng trên bnews.vn:

https://bnews.vn/chinh-phu-cong-bo-danh-muc-34-cang-bien-viet-nam/250455.html

                                                                                                                   (Nguồn bnews.vn)

Chia sẻ bài viết qua