Tiên Sa Port opens new container yard

14-06-2024

The joint stock Đà Nẵng Port company has started operating a new container yard on 37,000sq.m after two years of construction, providing space for 110,000 TEUs (twenty-foot equivalent units) and increasing capacity at the port. ĐÀ NẴNG — The Đà Nẵng Port Joint Stock Company has started operating a new container yard on 37,000sq.m after

Cảng Đà Nẵng tiếp và làm việc với...

14-06-2024

Chiều ngày  13/6/2024, Ông Lê Quảng Đức – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng Phòng Kinh doanh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty Verbrugge International B.V (Hà Lan) do Ông Marinus Jan Verbrugge – Tổng Giám đốc điều hành dẫn đầu. Cùng đi với đoàn công

Cảng Đà Nẵng đưa vào khai thác khu bãi...

13-06-2024

Ngày 13/6/2024, Công ty CP Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng) chính thức đưa vào khai thác khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 bến cảng Tiên Sa (Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) Đây là dự án do Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng làm chủ đầu tư, được

Thông điệp của Ông Trần Lê Tuấn...

12-06-2024

“𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒑 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 100 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝒗𝒂̀ 30 𝒏𝒂̆𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊, 𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝑩𝒂𝒏 𝑳𝒂̃𝒏𝒉 đ𝒂̣𝒐 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 – 𝑻𝒐̂𝒊 𝒙𝒊𝒏 𝒃𝒂̀𝒚 𝒕𝒐̉ 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂ đ𝒆̂́𝒏 𝑶̂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊

Hot news

Tiên Sa Port opens new container yard

14-06-2024

The joint stock Đà Nẵng Port company has started operating a new container yard on 37,000sq.m after two years of construction, providing space for 110,000 TEUs (twenty-foot equivalent units) and increasing capacity at the port. ĐÀ NẴNG — The Đà Nẵng Port Joint Stock Company has started operating a new container yard on 37,000sq.m after

Cảng Đà Nẵng tiếp và làm việc với...

14-06-2024

Chiều ngày  13/6/2024, Ông Lê Quảng Đức – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng Phòng Kinh doanh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty Verbrugge International B.V (Hà Lan) do Ông Marinus Jan Verbrugge – Tổng Giám đốc điều hành dẫn đầu. Cùng đi với đoàn công

Thông điệp của Ông Trần Lê Tuấn...

12-06-2024

“𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒑 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 100 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝒗𝒂̀ 30 𝒏𝒂̆𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊, 𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝑩𝒂𝒏 𝑳𝒂̃𝒏𝒉 đ𝒂̣𝒐 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 – 𝑻𝒐̂𝒊 𝒙𝒊𝒏 𝒃𝒂̀𝒚 𝒕𝒐̉ 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂ đ𝒆̂́𝒏 𝑶̂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊

Manufacturing business

View All

Tiên Sa Port opens new container yard

14-06-2024

The joint stock Đà Nẵng Port company has started operating a new container yard on 37,000sq.m after two years of construction, providing space for 110,000 TEUs (twenty-foot equivalent units) and increasing capacity at the port. ĐÀ NẴNG — The Đà Nẵng Port Joint Stock Company has started operating a new container yard on 37,000sq.m after

Cảng Đà Nẵng tiếp và làm việc với...

06-05-2024

 Sáng ngày 06/5/2024, Ông Dương Đức Xuân – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng các Phòng, Ban, Trung tâm có liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, Ông Cao Văn Nhân – Trưởng phòng Giám sát Quản lý Chi

Đoàn giám sát Cục Hàng hải Việt Nam...

04-05-2024

Chiều ngày 04/5/2024, Ông Dương Đức Xuân- Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng lãnh đạo các phòng, Trung tâm có liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Cục Hàng Hải Việt Nam do ông Phan Nguyễn Hải Hà – Trưởng phòng Vận tải và Dịch vụ 

Leaders of Da Nang Port received and worked with...

16-04-2024

On April 15, 2024, General Director of Da Nang Port Tran Le Tuan and relevant Departments, Boards and Centers had a reception and working session with Wanhai Vietnam leaders. At the meeting, Mr. Tran Le Tuan informed the Wanhai delegation about the production results of Da Nang Port in the past 5 years: it is

Hot news

Tiên Sa Port opens new container yard

14-06-2024

The joint stock Đà Nẵng Port company has started operating a new container yard on 37,000sq.m after two years of construction, providing space for 110,000 TEUs (twenty-foot equivalent units) and increasing capacity at the port. ĐÀ NẴNG — The Đà Nẵng Port Joint Stock Company has started operating a new container yard on 37,000sq.m after

Cảng Đà Nẵng tiếp và làm việc với...

06-05-2024

 Sáng ngày 06/5/2024, Ông Dương Đức Xuân – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng các Phòng, Ban, Trung tâm có liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, Ông Cao Văn Nhân – Trưởng phòng Giám sát Quản lý Chi

Đoàn giám sát Cục Hàng hải Việt Nam...

04-05-2024

Chiều ngày 04/5/2024, Ông Dương Đức Xuân- Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng lãnh đạo các phòng, Trung tâm có liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Cục Hàng Hải Việt Nam do ông Phan Nguyễn Hải Hà – Trưởng phòng Vận tải và Dịch vụ 

Events - Foreign Affairs

View All

Cảng Đà Nẵng tiếp và làm việc với Công ty Verbrugge International B.V (Hà Lan)

14-06-2024

Chiều ngày  13/6/2024, Ông Lê Quảng Đức – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng Phòng Kinh doanh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty Verbrugge International B.V (Hà Lan) do Ông Marinus Jan Verbrugge – Tổng Giám đốc điều hành dẫn đầu. Cùng đi với đoàn công

Thông điệp của Ông Trần Lê Tuấn...

12-06-2024

“𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒑 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 100 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝒗𝒂̀ 30 𝒏𝒂̆𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊, 𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝑩𝒂𝒏 𝑳𝒂̃𝒏𝒉 đ𝒂̣𝒐 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 – 𝑻𝒐̂𝒊 𝒙𝒊𝒏 𝒃𝒂̀𝒚 𝒕𝒐̉ 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂ đ𝒆̂́𝒏 𝑶̂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊

Đoàn Hội đồng các Công đoàn thành...

10-06-2024

Chiều ngày 10/6/2024, Đoàn Hội đồng các Công đoàn thành phố Kawasaki do Ông Yoshitaka Nakayama – Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cảng Đà Nẵng. Ông Dương Đức Xuân – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm/Xí nghiệp Cảng Tiên Sa

Đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ...

03-06-2024

Chuyển đổi số là một xu hướng quan trọng và tất yếu của mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Trong suốt quá trình chuyển đổi này, an toàn thông tin (ATTT) đóng vai trò then chốt. Đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ Công ty là nhiệm vụ cấp thiết, đặc

Hot news

Cảng Đà Nẵng tiếp và làm việc với...

14-06-2024

Chiều ngày  13/6/2024, Ông Lê Quảng Đức – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng Phòng Kinh doanh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Công ty Verbrugge International B.V (Hà Lan) do Ông Marinus Jan Verbrugge – Tổng Giám đốc điều hành dẫn đầu. Cùng đi với đoàn công

Thông điệp của Ông Trần Lê Tuấn...

12-06-2024

“𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒅𝒊̣𝒑 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 100 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 𝒗𝒂̀ 30 𝒏𝒂̆𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 𝑲𝒂𝒘𝒂𝒔𝒂𝒌𝒊, 𝒕𝒉𝒂𝒚 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝑩𝒂𝒏 𝑳𝒂̃𝒏𝒉 đ𝒂̣𝒐 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑪𝒂̉𝒏𝒈 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 – 𝑻𝒐̂𝒊 𝒙𝒊𝒏 𝒃𝒂̀𝒚 𝒕𝒐̉ 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂ đ𝒆̂́𝒏 𝑶̂𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊

Đoàn Hội đồng các Công đoàn thành...

10-06-2024

Chiều ngày 10/6/2024, Đoàn Hội đồng các Công đoàn thành phố Kawasaki do Ông Yoshitaka Nakayama – Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cảng Đà Nẵng. Ông Dương Đức Xuân – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm/Xí nghiệp Cảng Tiên Sa

Development Investment

View All

Cảng Đà Nẵng đưa vào khai thác khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 bến cảng Tiên Sa

13-06-2024

Ngày 13/6/2024, Công ty CP Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng) chính thức đưa vào khai thác khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 bến cảng Tiên Sa (Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) Đây là dự án do Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng làm chủ đầu tư, được

Conference of delegates of Da Nang Port Workers...

19-03-2024

On the morning of March 18, 2024, Da Nang Port organized a Labor Delegates Conference with the participation of 161 delegates, representing 774 union members and workers of Da Nang Port. Attending and directing the Conference were comrade Hoang Thi Thanh Huong – Vice President of the Trade Union of Vietnam Maritime Corporation, comrade Le

Đầu tư Cảng Liên Chiểu: Làm gì để...

15-03-2024

Trong dịp đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đầu năm mới Giáp Thìn, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khẳng định, Ban thường vụ Thành uỷ đã có Nghị quyết nhằm tạo điều kiện để Cảng Đà Nẵng được tham gia

Cảng Đà Nẵng làm việc với Đoàn công...

13-03-2024

Sáng ngày 13/03/2024, Ông Phan Bảo Lộc – Thành viên HĐQT, ông Dương Đức Xuân – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng các phòng ban đón tiếp đoàn công tác Công ty Oriental Consultants (Nhật Bản) do ông Nakajima Kazuo, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty làm trưởng đoàn.  Ông Dương

Hot news

Conference of delegates of Da Nang Port Workers...

19-03-2024

On the morning of March 18, 2024, Da Nang Port organized a Labor Delegates Conference with the participation of 161 delegates, representing 774 union members and workers of Da Nang Port. Attending and directing the Conference were comrade Hoang Thi Thanh Huong – Vice President of the Trade Union of Vietnam Maritime Corporation, comrade Le

Đầu tư Cảng Liên Chiểu: Làm gì để...

15-03-2024

Trong dịp đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đầu năm mới Giáp Thìn, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khẳng định, Ban thường vụ Thành uỷ đã có Nghị quyết nhằm tạo điều kiện để Cảng Đà Nẵng được tham gia

Cảng Đà Nẵng làm việc với Đoàn công...

13-03-2024

Sáng ngày 13/03/2024, Ông Phan Bảo Lộc – Thành viên HĐQT, ông Dương Đức Xuân – Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cùng các phòng ban đón tiếp đoàn công tác Công ty Oriental Consultants (Nhật Bản) do ông Nakajima Kazuo, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty làm trưởng đoàn.  Ông Dương

Activities of the Party and Unions

View All

Hội nghị sơ kết các mặt công tác Đảng Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II_2024 Đảng bộ...

29-03-2024

Ngày 29/3/2024, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng đã  tổ chức Hội nghị Sơ kết các mặt công tác Đảng Quý I năm 2024 và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2024.  Đồng chí Trần Lê Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội

Exciting activities of the Youth Union of Da Nang...

26-03-2024

Sticking to the theme “Youth volunteering for community life” of the Central Youth Union Secretariat and “VIMC youth volunteering for community life, building corporate culture” of the Youth Union VIMC, Da Nang Port Youth Union had exciting and very practical activities on the occasion of Youth Month 2024. During 3 days from March 8 –

Các hoạt động sôi nổi của Đoàn thanh...

26-03-2024

 Bám sát chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Ban Bí thư Trung ương đoàn và “Tuổi trẻ VIMC xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng văn hoá doanh nghiệp” của Đoàn Thanh niên VIMC, Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng đã có những

Hội nghị đại biểu Người lao động...

18-03-2024

Sáng ngày 18/03/2024, Cảng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động với sự tham gia của 161 đại biểu, đại diện cho 774 đoàn viên, người lao động của Cảng Đà Nẵng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường – Phó Chủ tịch Công đoàn

Hot news

Hội nghị sơ kết các mặt công tác...

29-03-2024

Ngày 29/3/2024, Đảng bộ Cảng Đà Nẵng đã  tổ chức Hội nghị Sơ kết các mặt công tác Đảng Quý I năm 2024 và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2024.  Đồng chí Trần Lê Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội

Exciting activities of the Youth Union of Da Nang...

26-03-2024

Sticking to the theme “Youth volunteering for community life” of the Central Youth Union Secretariat and “VIMC youth volunteering for community life, building corporate culture” of the Youth Union VIMC, Da Nang Port Youth Union had exciting and very practical activities on the occasion of Youth Month 2024. During 3 days from March 8 –

Các hoạt động sôi nổi của Đoàn thanh...

26-03-2024

 Bám sát chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Ban Bí thư Trung ương đoàn và “Tuổi trẻ VIMC xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng văn hoá doanh nghiệp” của Đoàn Thanh niên VIMC, Đoàn Thanh niên Cảng Đà Nẵng đã có những

Internal News

View All

Đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ Công ty là nhiệm vụ cấp thiết

03-06-2024

Chuyển đổi số là một xu hướng quan trọng và tất yếu của mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Trong suốt quá trình chuyển đổi này, an toàn thông tin (ATTT) đóng vai trò then chốt. Đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ Công ty là nhiệm vụ cấp thiết, đặc

Hội thảo chuyên đề về An toàn –...

01-06-2024

Ngày 31/5/2024 Cảng Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo An toàn – Vệ sinh lao động năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của người lao động đang làm việc tại Cảng Đà Nẵng. Ông Trần Lê Tuấn – Tổng

An toàn lao động, vệ sinh lao động luôn...

22-05-2024

Từ 20/5 đến 22/5/2023, Cảng Đà Nẵng tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động định kỳ năm 2024 cho 272 người lao động thuộc nhóm 3, nhóm 4 đang làm việc tại Cảng Đà Nẵng. Cũng như các năm trước đây, đợt huấn luyện được chia làm 06 lớp, đảm

Phụ nữ là một phần không thể thiếu...

17-05-2024

Trong thực tế, phụ nữ đã chứng tỏ vai trò và những đóng góp của họ ở mọi ngành nghề trong xã hội, trong đó bao gồm ngành hàng hải. Vai trò của phụ nữ trong ngành này đã dần dần được thế giới thừa nhận. Những chính sách khuyến khích phụ nữ tham gia

Hot news

Đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ...

03-06-2024

Chuyển đổi số là một xu hướng quan trọng và tất yếu của mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Trong suốt quá trình chuyển đổi này, an toàn thông tin (ATTT) đóng vai trò then chốt. Đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ Công ty là nhiệm vụ cấp thiết, đặc

Hội thảo chuyên đề về An toàn –...

01-06-2024

Ngày 31/5/2024 Cảng Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo An toàn – Vệ sinh lao động năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của người lao động đang làm việc tại Cảng Đà Nẵng. Ông Trần Lê Tuấn – Tổng

An toàn lao động, vệ sinh lao động luôn...

22-05-2024

Từ 20/5 đến 22/5/2023, Cảng Đà Nẵng tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động định kỳ năm 2024 cho 272 người lao động thuộc nhóm 3, nhóm 4 đang làm việc tại Cảng Đà Nẵng. Cũng như các năm trước đây, đợt huấn luyện được chia làm 06 lớp, đảm

Company Culture and CEO Message

View All

Phụ nữ là một phần không thể thiếu của lực lượng lao động hàng hải

17-05-2024

Trong thực tế, phụ nữ đã chứng tỏ vai trò và những đóng góp của họ ở mọi ngành nghề trong xã hội, trong đó bao gồm ngành hàng hải. Vai trò của phụ nữ trong ngành này đã dần dần được thế giới thừa nhận. Những chính sách khuyến khích phụ nữ tham gia

Conference of delegates of Da Nang Port Workers...

19-03-2024

On the morning of March 18, 2024, Da Nang Port organized a Labor Delegates Conference with the participation of 161 delegates, representing 774 union members and workers of Da Nang Port. Attending and directing the Conference were comrade Hoang Thi Thanh Huong – Vice President of the Trade Union of Vietnam Maritime Corporation, comrade Le

A series of activities to celebrate International...

09-03-2024

In the development journey of Da Nang Port in recent years, there has been a significant contribution from female employees. Even though they are of different ages, fields of expertise, and work positions, they all share the same enthusiasm, sense of responsibility, assurance, and ingenuity to balance social work and family responsibilities. family. On the

DA NANG PORT ORGANIZES HONORING “Typical...

08-02-2024

2023 continues to be a difficult year in all aspects of operations, but with the continuous efforts of the Board of Directors and all employees, Da Nang Port has exceeded both revenue and profit targets (increased 5% compared to 2022). Recognizing the positive contributions of staff and workers, the General Director of Da Nang Port

Hot news

Conference of delegates of Da Nang Port Workers...

19-03-2024

On the morning of March 18, 2024, Da Nang Port organized a Labor Delegates Conference with the participation of 161 delegates, representing 774 union members and workers of Da Nang Port. Attending and directing the Conference were comrade Hoang Thi Thanh Huong – Vice President of the Trade Union of Vietnam Maritime Corporation, comrade Le

A series of activities to celebrate International...

09-03-2024

In the development journey of Da Nang Port in recent years, there has been a significant contribution from female employees. Even though they are of different ages, fields of expertise, and work positions, they all share the same enthusiasm, sense of responsibility, assurance, and ingenuity to balance social work and family responsibilities. family. On the

DA NANG PORT ORGANIZES HONORING “Typical...

08-02-2024

2023 continues to be a difficult year in all aspects of operations, but with the continuous efforts of the Board of Directors and all employees, Da Nang Port has exceeded both revenue and profit targets (increased 5% compared to 2022). Recognizing the positive contributions of staff and workers, the General Director of Da Nang Port

Services

View All

Tàu du lịch hạng sang Resorts World One lần thứ hai cập Cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng)

04-10-2023

Sáng ngày 4/10/2023, tàu du lịch biển quốc tế Resorts World One (quốc tịch Bahamas) đã đưa gần 1.800 du khách Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada, Hà Lan, Thụy Điển, Hồng Kông, Đài Loan, Macau, Malaysia… cập cảng Tiên Sa. Đây cũng là lần thứ 2 trong năm 2023, du thuyền hạng sang này đến

Cảng Đà Nẵng chào đón chuyến tàu...

05-09-2023

Ngày 05/9/2023, Cảng Đà Nẵng đã hân hoan chào đón chuyến tàu mang tên WanHai 362 do hãng tàu Wan Hai khai thác, thuộc tuyến dịch vụ AA3 kết nối Việt Nam đi thẳng đến Cảng Long Beach – Cảng Oakland (Hoa Kỳ)   Wan Hai hiện nay là hãng tàu container lớn thứ 11

MoMo gửi tặng combo 6 thẻ quà trị giá...

28-11-2022

  Chào mừng Bạn mới, từ ngày 01/11 đến 31/12/2022, MoMo gửi tặng combo 6 thẻ quà 210.000 đ cho khách hàng lần đầu thanh toán HÓA ĐƠN DỊCH VỤ tại CẢNG ĐÀ NẴNG gồm: 01 Thẻ quà Giảm 60.000 đ áp dụng cho lần đầu thanh toán hóa đơn và 05 Thẻ quà Giảm

Hot news

Tàu du lịch hạng sang Resorts World One...

04-10-2023

Sáng ngày 4/10/2023, tàu du lịch biển quốc tế Resorts World One (quốc tịch Bahamas) đã đưa gần 1.800 du khách Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada, Hà Lan, Thụy Điển, Hồng Kông, Đài Loan, Macau, Malaysia… cập cảng Tiên Sa. Đây cũng là lần thứ 2 trong năm 2023, du thuyền hạng sang này đến