Customer Notice

News

10-04-2019

Chia sẻ bài viết qua

Tải mẫu hóa đơn điện tử chuyển đổi Cảng Đà Nẵng tại đây.

Tải mẫu hóa đơn điện tử chuyển đổi XN Cảng Tiên Sa tại đây.

Tải mẫu hóa đơn điện tử Cảng Đà Nẵng tại đây.

Tải mẫu hóa đơn điện tử XN Cảng Tiên Sa tại đây.

Tải mẫu hóa đơn tự in Cảng Đà Nẵng tại đây.

Tải thông báo phát hành hóa đơn điện tử Văn phòng Cảng và XN Cảng Tiên Sa tại đây.

Tải thông báo phát hành hóa đơn tự in Cảng Đà Nẵng tại đây.

 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Các bước để tra cứu hóa đơn điện tử được phát hành bởi Cảng Đà Nẵng:

  1. 1) Truy cập link http://hoadon.danangport.com

(hoặc truy cập trang chủ https://danangport.com và ấn vào ô như hình)

 

 

  1. 2) Tại màn hình Đăng nhập như hình dưới đây:
    1. Tên đăng nhập: là Mã số thuế của Quý khách hàng

Mật khẩu mặc định: 123456 (sau khi đăng nhập, để nghị Quý khách hàng đổi mật khẩu cho riêng mình để bảo mật và tiện sử dụng).