Phương tiện thiết bị

Hình ảnh Tên thiết bị Số lượng

Cẩu giàn (Quayside gantry crane) chuyên dùng bốc dỡ container (Gantry) ở cầutàu, sức nâng: 36 tấn 05 chiếc

    
Cẩu khung bánh lốp (RTG) chuyên bốc dỡ container ở bãi sức nâng: 36-40 tấn

 

06 chiếc

Cẩu cảng cố định (Liebherr) sức nâng 40 tấn

Cẩu cảng di động (Liebherr) sức nâng 25 tấn

04 chiếc

02 chiếc

Xe nâng chuyên bốc dỡ container sức nâng 42 -45 tấn 05 chiếc
Xe cạp gỗ 5 tấn 02 chiếc
Cẩu ôtô 25 tấn - 80 tấn 25 chiếc

Nâng, xúc, đào, ủi  các loại 1,5 tấn - 7tấn 24 chiếc

Xe đầu kéo, xe ben, Rơmooc 66 chiếc
Tàu kéo 500 cv - 1.700 cv 07 chiếc
Cân điện tử 04 cân

 
Hệ thống cung cấp điện container lạnh các loại 03 hệ

 

Cẩu Gantry

 

Cẩu RTG

 

 Cẩu Liebherr