Nhân sự

Nhân lực: (Số liệu tính đến ngày 31/03/2015)

Tổng số: 579 người (không kể lao động hợp đồng  theo mùa vụ) . Trong đó nữ: 48 người.

Trên ĐH:  16 người

Đại học:    111 người

Cao đẳng, Trung cấp: 40 người

Sơ cấp: 53 người

CN kỹ thuật: 359 người

Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh theo các quy định hiện hành của pháp luật lao động. Người lao động được ký kết hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, chính xác, kịp thời.


Cảng Đà Nẵng có đội ngũ cán bộ quản lý được đào tạo chính quy, cơ bản, có thể tiếp cận với cơ chế thị trường. Các bộ phận quản lý điều hành ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công tác quản lý và khai thác cảng.

Đội ngũ công nhân lao động lành nghề nắm bắt kỹ thuật tiên tiến, vận hành thành thạo các phương tiện thiệt bị hiện đại, đã từng bốc dỡ và vận chuyển nhiều chủng lọai hàng hóa, đặc biệt là container và hàng siêu trường siêu trọng, đạt năng suất cao, an toàn. Lực lượng thủy thủ thuyền viên của Cảng giàu kinh nghiệm trong việc hổ trợ, lai dắt, cứu hộ và cứu cạn tàu ở mọi vùng biển miền Trung Việt Nam.


Với lực lượng CBCNV như trên,  cảng Đà Nẵng có đủ năng lực quản lý và khai thác tốt các phương tiện, thiết bị tiên tiến, đảm bảo cung ứng các dịch vụ một cách nhanh chóng, đạt yêu cầu và thuận lợi cho khách hàng.