Kho bãi

XN Cảng Tiên Sa:

Diện tích mặt bằng: 229.414 m2

- Tổng diện tích kho: 14.285 m2 (Trong đó Kho CFS: 2.160m2)

- Tổng diện tích bãi: 178.603 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng: 

Diện tích mặt bằng:     51.037m2

Tổng diện tích kho :    12.225m2

​- Tổng diện tích bãi  :    35.018m2