Công nghệ thông tin

Hệ thống phần mềm mạng

Chương trình quản lý khai thác Container CATOS+PLTOS (nhập liệu trên thiết bị cầm tay và thiết bị gắn trên xe qua mạng wifi phủ sóng khắp kho bãi cảng)

Chương trình quản lý khai thác hàng tổng hợp CTOS

Chương trình quản lý nhân sự, tính lương, thống kê sản lượng, kế toán

 

Trang thiết bị Ví tính Cảng Đà Nẵng:

Thiết bị Internet cap quang 10Mb/s (3 điểm kết nối) + ADSL 2 điểm kết nối)  + Hub-Swich, cáp mạng RJ45. Cáp quang nối mạng nội bộ Tiên Sa- văn phòng 26 Bạch Đằng
Thiết bị Fax Modem: 56.000 bit/giây (84 236 3822160)
Máy in: Hp Laze Jet 2350, Lazer jet 1100-1200, CANON 1210...
Máy chiếu Projector Sony VPL EX145
Hòm thư Cảng Đà Nẵng tại đây