Cầu bến

Khu vực Tiên Sa:

Tổng số chiều dài bến: 1.700 mét
- Bến 1: 210 mét, độ sâu: 11,5 mét
- Bến 2: 210 mét, độ sâu: 10 mét
- Bến 3: 185 mét, độ sâu: 10 mét
- Bến 4: 185 mét, độ sâu: 11 mét
- Bến 5: 225 mét là bến liền bờ trọng lực, độ sâu: 12 mét
- Bến 7a:   93 mét là bến liền bờ độ sâu: 5 mét
- Bến 7b:   84 mét là bến liền bờ độ sâu: 5 mét

- Bến TS2-1: 310 mét, độ sâu: 14,3 mét
- Bến TS2-2: 190 mét, độ sâu: 11m
 
Luồng vào cảng: 8 hải lý từ điểm hoa tiêu, độ sâu -11m, với đê chắn sóng dài 450 mét.
 
Tổng diện tích bãi: 18ha, Bãi Container: 83,309 mét vuông.
 
Năng lực khai thác:
- Tàu Container tới 4,000 TEUs
- Tàu tổng hợp tới 70,000 DWT
- Tàu khách tới 150,000 GRT
- Năng lực khai thác: 10 triệu tấn/ năm

 

 

 

 

 

 

Cùng với đê chắn sóng dài 450 mét tạo điều kiện tàu cập cảng làm hàng

quanh năm không bị ảnh hưởng bởi sóng  và gió mùa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Bình đồ cầu bến Tiên sa