Cảng Đà Nẵng

26 Bach Dang St, Thach Thang Ward, Hai Chau District , Danang City, Vietnam ; Email: cangdn@danangport.com, Website: www.danangport.com

Tel: 84- 236- 3822513 (General Adminitrative Department) - Hotline: 84- 236- 3822163 (Sales and Marketing Department) - Fax: 84- 236- 3822565

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây: