XÍ NGHIỆP CẢNG TIÊN SA

Địa chỉ: Số 01 Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3831199, 0236 3848363

 

Tổng số chiều dài bến: 1.700 mét
- Bến 1: 210 mét, độ sâu: 11,5 mét
- Bến 2: 210 mét, độ sâu: 10 mét
- Bến 3: 185 mét, độ sâu: 10 mét
- Bến 4: 185 mét, độ sâu: 11 mét
- Bến 5: 225 mét là bến liền bờ trọng lực, độ sâu: 12 mét
- Bến 7a:   93 mét là bến liền bờ độ sâu: 5 mét
- Bến 7b:   84 mét là bến liền bờ độ sâu: 5 mét

- Bến TS2-1: 310 mét, độ sâu: 14,3 mét
- Bến TS2-2: 190 mét, độ sâu: 11m
 
Luồng vào cảng: 8 hải lý từ điểm hoa tiêu, độ sâu -11m, với đê chắn sóng dài 450 mét.
 
Tổng diện tích bãi: 18ha, Bãi Container: 83,309 mét vuông.
 
Năng lực khai thác:
- Tàu Container tới 4,000 TEUs
- Tàu tổng hợp tới 70,000 DWT
- Tàu khách tới 150,000 GRT
- Năng lực khai thác: 10 triệu tấn/ năm