TIẾP NHẬN HƠN 1.250 TEUS TỪ TÀU WANHAI 265, CẢNG ĐÀ NẴNG ĐANG KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ LÀ CẢNG CONTAINER HÀNG ĐẦU TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM

未分类

29-08-2018

Chia sẻ bài viết qua

Ngày 14/05/2018, tàu Wanhai 265 cập cảng Đà Nẵng đã mang đến trên 1.250 TEUs nhập xuất, đánh dấu một cột mốc mới trong khai thác tàu container trọng tải lớn tại Cảng Đà Nẵng, tàu Wanhai 265 có chiều dài gần 200 mét, tải trọng 23.000 DWT, sức chứa container lên đến hơn 2.000 TEUs.

 

 

Tính đến thời điểm hiện tại, hãng tàu Wanhai đang giữ vững ở vị trí số 1 với sản lượng hàng container thông qua Cảng Đà Nẵng hàng năm, tổng sản lượng tính đến ngày 14/05/2018 đạt khoảng 22.000 TEUs, và luôn duy trì sự  phát triển bền vững qua các năm, trung bình mỗi năm tăng hơn 10% về sản lượng (tính trong vòng 5 năm gần nhất).

 

Tàu Wanhai 265 đang làm hàng tại Cảng Đà Nẵng ngày 14/5/2018

Hiện tại, Cảng Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng về việc nâng cấp cảng Tiên Sa giai đoạn II với độ sâu mớn nước là -14m, đồng thời triển khai lắp đặt 2 cần cẩu QCC dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 07/2018, để có thể tiếp nhận tàu container đến 4.000 TEUs và tàu hàng co tải trọng 70.000 DWT giảm tải cập cảng khai thác làm hàng.

 

Các cầu bến mới cảng Tiên Sa – giai đoạn II

Thực hiện chuyên nghiệp hóa và áp dụng công nghệ 4.0 trong việc khai thác cảng biển và bảo vệ môi trường, Cảng Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định là một cảng biển xanh, thân thiện với môi trường hiện đại nhất tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Bảng Nguyễn-P. Kinh Doanh Cảng Đà Nẵng

TIẾP NHẬN HƠN 1.250 TEUS TỪ TÀU WANHAI 265, CẢNG ĐÀ NẴNG ĐANG KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ LÀ CẢNG CONTAINER HÀNG ĐẦU TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM

News

29-08-2018

Chia sẻ bài viết qua

Ngày 14/05/2018, tàu Wanhai 265 cập cảng Đà Nẵng đã mang đến trên 1.250 TEUs nhập xuất, đánh dấu một cột mốc mới trong khai thác tàu container trọng tải lớn tại Cảng Đà Nẵng, tàu Wanhai 265 có chiều dài gần 200 mét, tải trọng 23.000 DWT, sức chứa container lên đến hơn 2.000 TEUs.

 

 

Tính đến thời điểm hiện tại, hãng tàu Wanhai đang giữ vững ở vị trí số 1 với sản lượng hàng container thông qua Cảng Đà Nẵng hàng năm, tổng sản lượng tính đến ngày 14/05/2018 đạt khoảng 22.000 TEUs, và luôn duy trì sự  phát triển bền vững qua các năm, trung bình mỗi năm tăng hơn 10% về sản lượng (tính trong vòng 5 năm gần nhất).

 

Tàu Wanhai 265 đang làm hàng tại Cảng Đà Nẵng ngày 14/5/2018

Hiện tại, Cảng Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng về việc nâng cấp cảng Tiên Sa giai đoạn II với độ sâu mớn nước là -14m, đồng thời triển khai lắp đặt 2 cần cẩu QCC dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 07/2018, để có thể tiếp nhận tàu container đến 4.000 TEUs và tàu hàng co tải trọng 70.000 DWT giảm tải cập cảng khai thác làm hàng.

 

Các cầu bến mới cảng Tiên Sa – giai đoạn II

Thực hiện chuyên nghiệp hóa và áp dụng công nghệ 4.0 trong việc khai thác cảng biển và bảo vệ môi trường, Cảng Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định là một cảng biển xanh, thân thiện với môi trường hiện đại nhất tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Bảng Nguyễn-P. Kinh Doanh Cảng Đà Nẵng

TIẾP NHẬN HƠN 1.250 TEUS TỪ TÀU WANHAI 265, CẢNG ĐÀ NẴNG ĐANG KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ LÀ CẢNG CONTAINER HÀNG ĐẦU TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Chia sẻ bài viết qua

Ngày 14/05/2018, tàu Wanhai 265 cập cảng Đà Nẵng đã mang đến trên 1.250 TEUs nhập xuất, đánh dấu một cột mốc mới trong khai thác tàu container trọng tải lớn tại Cảng Đà Nẵng, tàu Wanhai 265 có chiều dài gần 200 mét, tải trọng 23.000 DWT, sức chứa container lên đến hơn 2.000 TEUs.

 

 

Tính đến thời điểm hiện tại, hãng tàu Wanhai đang giữ vững ở vị trí số 1 với sản lượng hàng container thông qua Cảng Đà Nẵng hàng năm, tổng sản lượng tính đến ngày 14/05/2018 đạt khoảng 22.000 TEUs, và luôn duy trì sự  phát triển bền vững qua các năm, trung bình mỗi năm tăng hơn 10% về sản lượng (tính trong vòng 5 năm gần nhất).

 

Tàu Wanhai 265 đang làm hàng tại Cảng Đà Nẵng ngày 14/5/2018

Hiện tại, Cảng Đà Nẵng đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng về việc nâng cấp cảng Tiên Sa giai đoạn II với độ sâu mớn nước là -14m, đồng thời triển khai lắp đặt 2 cần cẩu QCC dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 07/2018, để có thể tiếp nhận tàu container đến 4.000 TEUs và tàu hàng co tải trọng 70.000 DWT giảm tải cập cảng khai thác làm hàng.

 

Các cầu bến mới cảng Tiên Sa – giai đoạn II

Thực hiện chuyên nghiệp hóa và áp dụng công nghệ 4.0 trong việc khai thác cảng biển và bảo vệ môi trường, Cảng Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định là một cảng biển xanh, thân thiện với môi trường hiện đại nhất tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Bảng Nguyễn-P. Kinh Doanh Cảng Đà Nẵng