THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9

Tin tức

24-08-2023

Chia sẻ bài viết qua

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9:

1.Lịch áp dụng cho CBCNV khối gián tiếp;

2.Các bộ phận thuộc dây chuyền sản xuất vẫn làm việc theo kế hoạch của Cảng Đà Nẵng.

Trân trọng thông báo.