Ngày 21/9/2023 vừa qua, nhiều lãnh đạo các Bộ, Ngành, các địa phương và 81 cảng biển trên cả nước đã tham dự Hội nghị thường niên năm 2023 Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) do Công ty CP Cảng Đồng Nai (PDN) đăng cai tổ chức tại Tp.Vũng Tàu.