Ngành nghề kinh doanh

Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển và cảng sông

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

Đại lý tàu biển, vận tải đường biển; kinh doanh dịch vụ cảng, bến cảng

Hỗ trợ, lai dắt hỗ trợ tàu biển; vận chuyển, bảo quản; kiểm đếm và giao nhận hàng hóa

Dịch vụ Logistics kinh doanh vận tải đa phương thức

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan, kho đông lạnh, kho khác

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Bán lẻ hàng hóa trong các cửa hàng chuyên doanh sửa chữa máy móc, thiết bị

Xây dựng nhà các công trình kỹ thuật dân dụng khác

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cho thuê văn phòng, bất động sản

Cho thuê xe có động cơ