PHIM TÀI LIỆU VTV: VƯƠN RA BIỂN LỚN – THÁNG 01/2018