Cảng Đà Nẵng- Mẫu khai báo nguy cơ và tầm soát rủi ro covid 19

Đường dẫn khai báo y tế, click chuột vào đây: