Đảng bộ Cảng Đà Nẵng nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh

Tin tức

02-08-2022

Chia sẻ bài viết qua

Ngày 29/7/2022, tại hội trường Khách sạn Magnolia, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý III năm 2022 của Đảng bộ Cảng Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc Thảnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy, Ban Chấp Hành Đảng bộ Cảng Đà Nẵng; Ủy Ban Kiểm Tra Đảng Ủy; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng; Trưởng, Phó các Phòng/Ban/Trung tâm, Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp thuộc Cảng Đà Nẵng.

Các Đại biểu tham dự tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí Thư Đảng ủy trình bày Báo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ Quý III/2022 của Đảng bộ Cảng Đà Nẵng. Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thành ủy Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng và các ban tham mưu giúp việc của Thành ủy cùng sự nỗ lực của các cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, tình hình sản xuất – kinh doanh của Cảng Đà Nẵng tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng đảng của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng đã bám sát Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kịp thời quán triệt, triển khai quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân hàng Thương mại nhà nước…. Các chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng, Ủy ban Kiểm tra thực hiện đúng quy định. Quy chế dân chủ cơ sở đã được ban hành, thực hiện thường xuyên. Các nội dung liên quan đến công tác nội chính được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ. Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh trong 6 tháng đầu năm nay, Cảng Đà Nẵng tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định. Trong đó, doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng chí Trần Lê Tuấn – Bí thư Đảng ủy, nêu quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác Đảng, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022

Với mục tiêu “Lấy khách hàng làm trung tâm”, 6 tháng đầu năm 2022, Cảng Đà Nẵng đã giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng thị trường tiềm năng tìm nguồn hàng, khách hàng mới từ các cụm Khu công nghiệp, thị trường miền Trung, Hàng lang Kinh tế Đông Tây. 6 tháng vừa qua, Cảng đã triển khai 19 dự án đầu tư phát triển trong đó tập trung đầu tư các phương tiện thiết bị chuyên dụng, phục vụ cho hoạt động sản xuất – kinh doanh. Công tác chuyển đổi số là điểm sáng của Cảng Đà Nẵng trong thời gian qua. Phần mềm Cảng Điện tử E-Port đưa vào hoạt động năm 2021 đến nay tiếp tục được nâng cấp, mở rộng để tăng hiệu quả hơn nữa. Cổng container tự động, tổng đài số hỗ trợ khách hàng, phần mềm quản lý GTOS, phần mềm quản trị quan hệ khách hàng CRM đã đưa vào khai thác, hỗ trợ không nhỏ trong quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Về phương hướng thời gian tới, báo cáo của Đảng bộ Cảng Đà Nẵng cho biết, dự kiến tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh sắp tới vẫn gặp nhiều khó khăn do biến động khó lường của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Vì vậy, Đảng bộ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác Đảng; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh theo Nghị quyết đề ra.

                                                                                                            

Phòng CNTT