Trang thông tin phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

A. Thông tin Cảng Đà Nẵng:

– Công văn 977 ngày 14/8/2020 của TGĐ V/v người lao động cách ly y tế tại nhà đợt 5.977_cdn_tctl_14_8_2020

 

B. Thông tin từ Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành, Thành phố:

 

C. Bản Tin Covid: